Čistiace utierky v systéme viacnásobného použitia: Koncept úspechu

Pred viac ako 100 rokmi založil obchodník Hermann Gebauer tkáčsku dielňu „Mechanische Weberei Altstadt GmbH" v Ostritz-Altstadte pri Görlitzi, Sasko, s 20 zamestnancami. Zakladateľ firmy ponúkal úplne nové služby: MEWA vyrábala čistiace utierky na čistenie strojov a zariadení. „Utkať textílie, potom ich oprať a v prípade opotrebovania vymeniť", toto bola servisná koncepcia mladej spoločnosti. Dnes sa stretnete s týmto princípom viacnásobného použitia takmer všade, čistiace utierky používajú medzičasom už spoločnosti v 21 krajinách.

 

Príbeh úspechu sa odvtedy vyvíjal neustále ďalej. MEWA, poskytovateľ služieb v oblasti textilného priemyslu v uplynulom roku vypral, vysušil, podrobil kontrole kvality a vrátil zákazníkom spoločnosti vyše jednu miliardu čistiacich utierok MEWA určených na opätovné použitie. Tak tento poskytovateľ služieb znovu prekročil svoj najlepší výkon z roku 2016 - vtedy to bolo 980 tisíc utierok. „Veľmi nás teší, že dopyt po našom servise čistiacich utierok stále rastie," hovorí Michael Šubrt, vedúci predaja v MEWA Slovensko. „Dokazuje to, že pre stále viac spoločností je dôležité trvalé riešenie pre čistotu podniku."Aktuálne čísla dokazujú pozitívny vývoj spoločnosti:
- 114 miliónov utierok vyrobených vo vlastnej tkáčovni v Immenhausene, Nemecko. MEWA patrí k neveľkému počtu predajcov, ktorí svoje utierky sami tkajú. Tým je zabezpečená konštantne vysoká kvalita.
- V rámci celej Európy čistí každý deň 2,7 milióna zamestnancov svoje stroje a zariadenia s čistiacimi utierkami MEWA.
- Približne 130 000 firiem si prenajíma utierky určené na viacnásobné použitie od spoločnosti MEWA - od malých dielní až po veľké priemyselné podniky.
- MEWA ponúka svoj servis čistiacich utierok v 21 krajinách - od roku 2017 aj v Portugalsku a v Rumunsku. Tento servis je od roku 2018 ponúkaný aj v Anglicku.


Systém viacnásobného použitia MEWA je trvalo udržateľný a odbremeňuje každú prevádzku. Textilné čistiace utierky sa poskytnú zákazníkovi, v pevne dohodnutých termínoch vyzdvihnú, zodpovedajúc požiadavkám noriem vyperú a po dôkladnej kontrole kvality znovu vyexpedujú. Šetreniu zdrojov prikladá MEWA veľký význam, pretože ochrana životného prostredia má v stratégii tejto spoločnosti prioritu. MEWA aktívne prispela k stavu environmentálnych technológií v textilnom priemysle prostredníctvom vlastného technického vývoja. 

V rámci celej Európy čistí každý deň 2,7 milióna zamestnancov svoje stroje a zariadenia s čistiacimi utierkami MEWA. MEWA ponúka utierky na čistenie v 21 krajinách.
(Foto: MEWA)


MEWA Textil-Management
Spoločnosť MEWA zásobuje zo 44 prevádzok podniky po celej Európe pracovnými a ochrannými odevmi, čistiacimi utierkami, rohožami na zachytávanie oleja a klasickými rohožami, ako pod značkou „World Wide Work by MEWA" ochrannými pracovnými pomôckami. Celkom 5.200 zamestnancov má na starosti viac než 180.000 zákazníkov z oblasti priemyslu, obchodu, remesiel a gastronómie. V roku 2016 dosiahla skupina MEWA obrat vo výške 638 miliónov eur. Spoločnosť MEWA, ktorá bola založená v roku 1908, je dnes vedúcou spoločnosťou v oblasti textilného manažmentu. V novembri 2013 sa dostala MEWA medzi troch favoritov Nemeckej ceny trvalo udržateľného rozvoja v kategórii "Nemecké produkty/služby". Spoločnosť bola roku 2016 tretíkrát ocenená vydavateľstvom Deutsche Standards "Značkou storočia" a ďalej bola roku 2015 druhýkrát vyznamenaná ako "Vedúca značka na svetovom trhu".


Kontakt:
MEWA Textil-Service SR s.r.o., Varšavská 29, 83102 Bratislava, Tel.: +421 2 44636097
Fax: +421 2 44462908, E-Mail: bratislava@mewa.sk, www.mewa.sk


Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky