Nové termografické kamery pre priemysel a stavebníctvo

Termografia - termografická diagnostika, ako jeden zo spôsobov bezkontaktného merania rozloženia teplôt na povrchu sledovaných objektov je dobre známa  aj u nás a používa sa v rôznych oblastiach priemyslu, vedy, výskumu a praxe najmenej ostatných 25 rokov. Používa sa hlavne v stavebníctve, strojárstve, energetike, elektrotechnike, elektronike, automobilovom priemysle, ale aj v humánnej a veterinárnej medicíne.

K-test - termografické kamery

Jedným z výrobcov termografických kamier je aj popredný výrobca prenosných meracích prístrojov firma Testo SE & Co. KGaA, ktorá dodáva profesionálne kamery už viac ako 10 rokov. Posledné inovácie firmy Testo v tvrdom súboji na trhu termografických kamier výrazne prevyšujú konkurenciu: majú rozlíšenie až 320 x 240 meracích bodov. Pomocou sériového vybavenia technológiou SuperResolution sa dá dokonca na počítači zväčšiť počet meracích bodov termogramu na 640 x 480. Pomocou funkcie SuperResolution sa tak zorným uhol meracieho bodu kamery (IFOVSR) zmenší 1,6x a kamera je schopná vyhodnotiť teplotu v jednotlivých meracích bodoch z menšieho meraného povrchu, čím je zaistená vyššia presnosť merania teploty. Žiadna porovnateľná termografická kamera nemá lepšiu kvalitu termogramov.
Nové kamery testo 865, testo 868, testo 871 a testo 872 svojim neprekonateľným pomerom ceny a výkonu dokazujú, že sa špičková kvalita Made in Germany a atraktívna cena navzájom nevylučujú.

Inteligentná a rýchla práca s prepojením
Všetky termografické kamery až na základný model testo 865 sa dajú bezdrôtovo cez sieť WLAN prepojiť aj s aplikáciou testo Thermography App. Aplikácia, ktorá spolupracuje so systémami iOS a Android, urobí z chytrého telefónu / tabletu užívateľa druhý displej a slúži na diaľkové ovládanie kamery a na rýchle vytvorenie kompaktných správ na mieste merania, ktoré možno on-line ukladať a odosielať pomocou e-mailu. Typický dosah signálu WLAN je do 15 m.

K-test - termografické kamery
App ponuka užitočné nástroje na rýchlu analýzu na mieste merania, napr. doplnenie ďalších meracích bodov, zistenie priebehu teplôt v priamke alebo pridanie komentára k termogramov. App slúži na rýchle vytvorenie kompaktnej správy ihneď na mieste merania , ktorú je možné on-line ukladať alebo odosielať emailom.

Bluetooth prepojenie kamery s meracími prístrojmi
Termografické kamery testo 871 a testo 872 sa navyše bezdrôtovo cez Bluetooth rozhranie prepoja s vlhkomerom/teplomerom testo 605i alebo s kliešťovým multimetrom testo 770-3. Kamery vyhodnocujú rozloženie povrchovej vlhkosti a na displeji kamery sú miesta s rizikom kondenzácie zobrazené červenou farbou a miesta bez ohrozenia sú zelené. Postačuje jeden pohľad, aby ste vedeli posúdiť skutkový stav.
Pri elektro termografii ocení užívateľ možnosť doplniť termogram aj o informáciu o veľkosti záťažného prúdu, a teda prenášaného výkonu zariadenia pri sledovaní oteplenia. Najčastejšie sa to realizuje pomocou externého kliešťového ampérmetra a údaj si obsluha zaznamenáva do sprievodnej dokumentácie ručne. Tvorba protokolov je potom zdĺhavejšia a vyžaduje pozornosť.

K-test - termografické kamery

Nové termografické kamery testo 871 a testo 872 odstraňujú manuálny záznam, lebo bezdrôtovo cez Bluetooth rozhranie komunikujú s kliešťovým multimetrom testo 770-3. Typický dosah Bluetooth signálu je do 5 m.
Veľkou prednosťou multimetra testo 770-3 je jednoduchá manipulácia a komfortné pripojenie na káble pomocou odsúvateľného ramena kliešti. Prístroj dokáže automaticky rozpoznať AC/DC a vyznačuje sa veľkým dvojriadkovým displejom.

testo Scale Assist - objektívne porovnateľné termogramy
Na dosiahnutie čo najväčšieho teplotného kontrastu termogramov môže si užívateľ individuálne nastaviť teplotnú stupnicu a farebnú paletu termogramov. Nastavením úplného teplotného rozsahu (napr. -20... +100 °C) vznikne termogram, ktorý nám poskytne neúplnú informáciu s ma-lým teplotným kontrastom. Ak zvolíme limitovaný merací rozsah teplôt získame viac informácií o meranom objekte. Správne nastavenie rozpätia meracieho rozsahu je veľmi dôležité, ale potom je možné, že sa nesprávne interpretujú napríklad tepelnoizolačné vlastnosti budovy.
Novo vyvinutá funkcia testo Scale Assist tento problém rieši, pretože sa rozloženie farieb stupnice upraví podľa vnútornej a vonkajšej teploty meraného objektu a rozdielu medzi nimi.

K-test - termografické kamery

Bez funkcie Scale Assist

K-test - termografické kamery

S funkciou Scale Assist


To umožňuje objektívne a bezchybné porovnávať termogramy tepelnoizolačných vlastnosti budov, štrukturálne chyby a tepelné mosty. Nechcené extrémne teploty sú automaticky odfiltrované. V skutočnosti sú prezentované len prítomné konštrukčné poruchy. Termogramy možno spoľahlivo porovnávať napríklad pred a po zateplení.
Funkcia Scale Assist zaisťuje správne nastavený merací rozsah termogramu, takže neprídete o žiadnu poruchu. Získate tak normované termogramy, ktoré sú navzájom porovnateľné aj pri rozdielnych okrajových teplotách.

Automatické nastavenie stupňa emisivity a RAT teploty
Aj keď sa termografická kamera stáva každodenným diagnostickým nástrojom ešte to neznamená, že vyhodnotenie termogramov je úplne triviálne. Na detektor kamery dopadá celkové infračervené žiarenie, ktoré závisí od jednotlivých zložiek: energie vyžiarenej z povrchu samotného telesa, energie z okolia telesa odrazenej od povrchu telesa a energie žiarenia prechádzajúceho telesom.

K-test - termografické kamery


Podiel týchto zložiek žiarení ku celkovému žiareniu definujú koeficienty charakterizujúce povrch a štruktúru meraného objektu:

ε - emisivita ( pomerné sálanie)
τ - priepustnosť ( pomerná transmitancia)
ρ - odraznosť ( pomerná reflektancia)

Pričom platí, že ε + τ + ρ = 1

Väčšina materiálov je pre IR žiarenie nepriepustná, teda τ = 0, potom ε + ρ = 1

Na presné určenie povrchovej teploty z dopadajúcej energie musí užívateľ do menu kamery zadať emistivu ε a zdanlivú odraznú (reflektujúcu) teplotu RAT (Reflected appatent temperature). Je to zdanlivá teplota (excitované žiarenie) z akéhokoľvek objektu, ktorý sa odráža na našom cieľovom povrchu a potom od tohto povrchu sa odráža do objektívu kamery.
Nastavenie stupňa emisivity a odraznej RAT teploty - čo je nevyhnutné pre precízne termogramy bolo doteraz zdĺhavé a vo vzťahu k odraznej teplote tiež skôr nepresné. Užívateľ musí tieto hodnoty pred samotným termografickým meraním zistiť, aby ich mohol zadať do menu kamery.

K-test - termografické kamery
S patentovanou funkciou testo ε-Assist sa toto mení. Pre využitie tejto funkcie sa nalepí na meraný objekt špeciálnej nálepka (ε-Marker). Termografické kamery testo 868, testo 871 a testo 872 využívajú automatizovaný proces, v ktorom túto nálepku rozpoznajú pomocou svojho vstavaného digitálneho fotoaparátu, určia emisivitu meraného objektu a odraznú teplotu a obe hodnoty automaticky nastavia v menu kamery. Užívateľovi tak odpadá prácne, zdĺhavé zisťovanie dvoch kľúčových hodnôt pre presné určenie teploty v termogramoch.


Testo ponúka v nových kamerách novú funkciu IFOV alarm
Táto nová funkcia ilustruje, ako možno merať správne a presne teplotu objektu zo špecifickej vzdialenosti. Zabezpečuje, že okolité objekty alebo povrchy neovplyvňujú teplotu povrchu cieľového objektu, ktorý má byť meraný. Priblížte sa k meranému objektu tak, že želaný povrch úplne vyplní obdĺžnikový kurzor, potom budete správne merať teplotu požadovaného objektu.

K-test - termografické kamery

Merané teploty sledovaných povrchov nie sú zaťažené chybou merania spôsobenou ovplyvňovaním teploty kontrolovaných detailov povrchu aj teplotami z priľahlých povrchov.

Použitím termografických kamer testo získate zásadný prospech v priemyselnom sektore a taktiež v remeslách:
- Vykonávate údržbu orientovanú na stav a predchádzate drahým výpadkom zariadení.
- Prekonáte obmedzenia pyrometrov tým, že nemeriate teploty iba v jednotlivých bodoch, ale precízne preverujete rozloženie teplôt na celej ploche.
- Zvládnete práce ako je lokalizácia únikov alebo kontrola zariadenia a častí budov rýchlejšie než predtým a ušetríte tým čas a peniaze.
- Trvalo poskytujete najlepšiu kvalitu a zabezpečujete si spokojnosť svojich zákazníkov - napríklad tým, že skontrolujete bezchybné pripevnenie izolácie alebo funkčnosť vykurovacej sústavy a môžete to efektne vysvetliť.
- Profesionálnym vystupovaním, ktoré je podporené termografickou kamerou, získate nových zákazníkov.


K-test termivizne kamery - prednosti nových termografických kamier testo:

 

K-test - termografické kamery


Text a foto: Ing. Dušan Kiseľ, CSc.

Viac informácií:
K - TEST, s.r.o.
Letná 40
042 60 Košice
Tel./fax.: 055 6253633, 055 6255150
ktest@iol.sk
www.ktest.sk
www.termokamery.net

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
2 + 6 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky