Bezpečnosť na pracovnom mieste môže zachrániť život

Na celom svete riskujú milióny ľudí svoje zdravie pri práci. Podľa odhadov medzinárodnej robotníckej organizácie International Labour Organisation (ILO) zomiera denne 6 000 ľudí pri pracovných nehodách alebo ochoreniach. S cieľom upozorniť na túto tému uviedla ILO do života „Svetový deň pre bezpečnosť a zdravie na pracovnom mieste". Dňa 28. apríla 2017 sa tento akčný deň konal už 15-tykrát.

Zákonná povinnosť: Posúdenie ohrozenia
Podľa zákonného nariadenia sa musia všetky ohrozenia v podniku analyzovať a dokumentovať v posúdení ohrození. Ku každému registrovanému ohrozeniu sa musia uviesť opatrenia, ktoré môžu nebezpečenstvo znížiť alebo odstrániť. Opatrenia sú rozdelené do troch kategórií:
·    technické ochranné opatrenia (napr. ochranné dvere na strojoch)
·    organizačné ochranné opatrenia (napr. poučenie spolupracovníkov)
·    opatrenia týkajúce sa osôb (napr. ochranný pracovný prostriedky )

 


Splniť požiarne predpisy
Nebezpečenstvá na pracovnom mieste sú rôznorodé: Kyseliny, horúčava, plamene a iskry, elektrické napätie, statické náboje a mechanické záťaže. Vyčistiť stroje a pracovné miesta a použitý materiál na čistenie jednoducho vyhodiť? Také jednoduché to v remeselníctve a priemysle nie je. Kto prijme znečistenia ako motorový olej, mazivo alebo laky, musí dodržať určené zákonné predpisy pre zaobchádzanie s použitým materiálom na čistenie. Kto zbiera použité handry vo svojich dielňach v otvorených nádobách, porušuje predpisy na ochranu pred požiarom a výbuchom. V kombinácii s olejovými  znečisteniami sa môžu handry vznietiť, je jedno, či sú z papiera alebo z látky. Iskry pri zváraní alebo okuje stačia napríklad nato, aby sa zapálili. Preto sa smú handry na čistenie uskladňovať podľa platného práva zásadne len v uzatvárateľných nádobách. To však znamená: Vždy, keď pracovník chce hodiť použitú handru do nádoby, musí ju otvoriť a následne ju znovu pevne uzatvoriť. Aby bolo možné túto teóriu   v každodennej praxi uskutočňovať, má byť otváranie a zatváranie čo najjednoduchšie. Na tento účel vyvinula MEWA bezpečnostný kontajner „SaCon". Je z odolného plastu, vrchnák má vstreknuté tesnenie  a pomocou upínacích strmeňov je rýchlo a taktiež tesne uzatvárateľný. Je vybavený kolieskami, môže sa ľahko posúvať.

 

 

Kontajner je súčasťou servisného výkonu: MEWA preberie kompletný manažment látok pre handry na čistenie a odbremení vedúceho prevádzky ohľadom znečistených handier od požiadaviek  Zákona o hospodárskom kolobehu a odpade. Toto opatrenie napomáha tomu, aby sa znížili náklady. Je možné ho uskutočniť v krátkej lehote bez väčšej námahy.MEWA Textil-Service SR s.r.o.

Varšavská 29, 83102 Bratislava
Tel.: +421 2 44636097
E-mail: bratislava@mewa.sk
www.mewa.skSpäť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 3 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky