Rýchlosť a dostupnosť

Vývoj inteligentných systémov pre logistiku je výsledkom trvalého tlaku na skvalitnenie a zrýchlenie všetkých služieb, ktoré sú v oblasti logistiky poskytované.

V praxi musia byť zaistené požiadavky na zníženie časovej náročnosti prevádzaných skladových manipulácii, úspora priestoru a zaistenie variability. Jednou zo základných podmienok pre vytvorenie takéhoto systému je použitie skladových jednotiek, ktoré sú schopné úplne automaticky komunikovať s ďalšími modulmi logistického reťazca.

 

Práve takými sú automatizované skladové systémy HänelRotomat a HänelLean Lift z produkcie firmy Hänel, ktoré sú v Slovenskej a Českej republike zastúpené spoločnosťami Kasys.

 

 

O.P.O. v časopise Technika

Úspora času - úspora nákladov

Riadiaca jednotka systémov HänelRotomat a HänelLean Lift optimalizuje prevádzanie všetkých skladových manipulácii. Jednotlivé položky nie je nutné zadávať samostatne, ale je možné preberať kompletné zákazky z nadriadeného systému. Po vyhodnotení jednotlivých položiek zákazky je prevedená optimalizácia s ohľadom na miesto uloženia v systéme a do výdajného miesta sú následne privážané police alebo kontajnery s požadovaným materiálom. Oproti klasickému skladovaciemu systému odpadá nutnosť pohybu obsluhy po sklade a vyhľadávaniu jednotlivých položiek.

Obr. 1: Použitie systému HänelLean-Lift v praxi

 


 

O.P.O. v časopise Technika

Úspora priestoru - úspora nákladov

HänelLean-Lift: Oproti výškovým regálom je však priestor využitý bez strát. Túto prednosť zaisťuje optimalizačný systém výškového merania ukladaného materiálu a integrovaný rastrový profil. Výsledkom je vytvorenie maximálnej skladovej kapacity, na minimálnom nutnom priestore. Úspora predstavuje viac než 60% skladovacej plochy optimálnym využitím skladovacieho priestoru.

 

 

Obr. 2: Použitie systému HänelLean-Lift v praxi

 

 

O.P.O. v časopise Technika

HänelLean-Lift

Umožňuje uloženie materiálu alebo dielov v širokom rozsahu rozmerov a váhy. Nosnosť kontajnera je až 1.000 kg a celková nosnosť zariadenia až 60.000 kg. Optimalizácia logistického procesu využitím systému HänelLean-Lift vedie tiež k skráteniu manipulačných časov. Výsledkom je zníženie nákladov.
 

 

Obr. 3: HänelLean-Lift


O.P.O. v časopise Technika

HänelRotomat

Priniesol nový rozmer do oblasti logistiky nielen v priemysle, ale aj v administratíve. HänelRotomat nahradil v praxi predchádzajúci postup „obsluha k produktu" novým pojmom „tovar k obsluhe". HänelRotomat zaistil zväčšenie kapacity až o 60%. Všetky tieto prednosti vedú v praxi k úspore priestoru, času a nákladov.
Variabilita a prevedenie políc umožňuje využiť HänelRotomat v širšom spektre aplikácii. V oblasti administratívy sú to napr. archívy, spisovne alebo kartotéky, v priemysle operačné sklady,distribúcia alebo výdajne náradia a meradiel.
 
 


Obr. 4: HänelRotomat

 

Použitie inteligentných systémov v oblasti administratívy a logistiky prináša značné výhody vo všetkých oblastiach. Podstatným kritériom je zníženie nákladov a zvýšenie celkovej výkonnosti logistického systému. Bez použitia týchto systémov nebude v budúcnosti možnosť udržania konkurencieschopnosti a splnenia požiadaviek odberateľov.

Autor: Mgr. Pavol Smolen

 

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 9 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky