Matice DIN 6331 IL - STOP uvoľňovaniu skrutiek

Napriek tomu, že správne dimenzovaný, exaktne utiahnutý, podložiek prostý skrutkový spoj nepotrebuje žiadne externé istenie skúsenosti ukazujú, že existujú prípady, kedy je nutné venovať návrhu konštrukčných uzlov so skrutkovými spojmi zvláštnu pozornosť. Platí pravidlo, že neistený skrutkový spoj predstavuje latentné nebezpečenstvo rozpadu konštrukcie. Týka sa to najmä konštrukčných uzlov, vystavených v exploatačných podmienkach vibráciám a dynamickému namáhaniu. Jednou z možností ako tomu efektívne zabrániť je poistný systém IstLock (IL) z vývojovej dielne Ferodomu, s. r. o. Žilina, ktorý získal vysoké ocenenie na Fastener Fair Stuttgart, 2009.


Obr. 3 Výber zo sortimentu IL (od ľava: DIN 6331 A2, DIN 934 1D, DIN 6923)


Princíp istenia IL
Poistný systém skrutkových spojov IL je založený na aplikácii variabilného deleného krúžku z plastu alebo kovu na montážnej strane matice (viď modrý prstenec na obr. 1) s presahom cca 1mm.

 

Obr. 1 Aplikácia IL na prírubovej matici DIN 6331

 

Tento krúžok je počas montáže nútený zmenšovať svoj priemer, čím sa vysokou prítlačnou silou natlačí na závit skrutky a vytvorí tak pevnú väzbu medzi závitmi. Princíp je obdobný ako pri klieštine na obrábacích strojoch.
Dôkaz o úrovni istenia IL poskytuje výsledok vibračného testu Junker za podmienok f = 12,5Hz, amplitúda = 1mm (obr. 2). Z tohto obrázku vyplýva, že systém IL ako jediný z porovnávaných variant vyhovel podmienke prípustného poklesu predpätia max. 20%. Nie je to však jediný parameter, ktorý IL radí nad ostatné, bežne používané metódy externého istenia skrutkových spojov. Napr. oproti populárnej poistnej matici s nylonovým krúžkom (DIN 985) má výhodu v ľahkej pretáčateľnosti počas montáže a demontáže a v nezávislosti koeficientu trenia od rýchlosti uťahovania.


Obr. 2 Porovnanie odolnosti voči vibráciam


Sortiment
Výhodou IL je aplikovateľnosť na rôzne typy oceľových matíc s metrickým závitom alebo so závitmi UNC, BS a pod. pevnosti 800 až 1200 N/mm2 od priemeru M16 (M12). Rovnako nerezové matice z ocelí A2 a A4, z farebných kovov a plastu sú vhodné pre verziu IL. Výber zo sortimentu znázorňuje obr. 3. V niektorých prípadoch (DIN 934, 6023) bola kvôli pevnosti závitu zvýšená výška matice na úroveň 1D.
Špecifickým variantom IL sú prírubové oceľové matice DIN 6331 o pevnosti 1000 N/mm2 (obr. 1, 3 a tabuľka č. 1), ktoré sa v niektorých prípadoch používajú aj na upevnenie kolies nákladných a osobných automobilov.

Tabuľka č. 1 Základné rozmery matíc DIN 6331 IL (symboly viď obr. 1)


Pri týchto maticiach sa vyžaduje nielen spoľahlivé istenie, ale aj schopnosť vydržať bez straty pôvodných vlastností, hlavne koeficientu trenia, časté striedanie montáže a demontáže. Modifikácia matíc DIN 6331 na verziu IL tieto požiadavky spĺňa. Ich vlastnosti boli pozitívne testované v Skúšobnom laboratóriu pevnostných meraní strojných častí VÚD Žilina a vo firme Böllhoff, Nemecko.

Text: Ing. Jozef Dominik, Csc
dominik@techpark.sk
0905 76 90 67
Štefánikova 58
Žilina
www.ferodom.sk

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky