Kalkulátor emisí

Klimatické změny a jejich řešení ovlivňují a i nadále budou ovlivňovat všechny kategorie a úrovně společnosti, včetně přepravního a logistického průmyslu, a to v globálním měřítku. Společnost Four Soft vyvinula ve spolupráci s členy FFIFA ((Freight Forwarding Industry & Four Soft Alliance - Aliance přepravního průmyslu a společnosti Four Soft ) kalkulátor emisí, který poskytuje podrobné informace o emisích, což přepravním a logistickým firmám umožňuje nejen dokumentovat a hlásit emise CO2 a ostatních skleníkových plynů přímo svým zákazníkům, ale také připravovat zprávy ohledně zatěžování životního prostředí.Kalkulátor s názvem eMission je samostatná aplikace, kterou lze používat buď nezávisle nebo plně automaticky díky integraci do softwarových aplikací pro správu přepravních služeb, které používají jednotlivé firmy ve své každodenní rutině. Aplikace eMission byla vyvinuta s cílem vizuálně zobrazit emise CO2 a ostatních skleníkových plynů. A protože přesnost je nejdůležitější, provádí se kalkulace těchto emisí jednotlivě pro každou zakázku a je možné tuto informaci vytisknout na běžnou fakturu za přepravní služby.

Díky tomu aplikace eMission tak významně změní přístup přepravního průmyslu k práci s údaji o emisích a stane se tak novým standardem v oblasti informací poskytovaných zákazníkům přepravních služeb a vlastníkům přepravních firem. Aplikace eMission společnosti Four Soft se těší nebývalému zájmu v globálním měřítku a její první instalace u jednoho z významných přepravců je právě v jednání.
Na druhé konferenci aliance FFIFA také společnost FourSoft oznámí zahájení prodeje komplexního softwarového balíku pro obchodní analýzy - "4S Infotips." Aplikace 4S Infotips vyniká snadnou instalací, jednoduchostí ovládání a používání. Jedná se o analytickou aplikaci, která je založena na jediné platformě a nabízí vytváření všech běžných analýz a zpráv, které organizace potřebují. 4S Infotips je platforma, která dává správné informace do správných rukou ve správném čase a současně umožňuje manažerům a kancelářským pracovníkům otestovat různé scénáře v oblasti nákladů a současně sleduje důležité parametry výkonnosti firmy. Aplikace 4S Infotips pomáhá organizacím získávat důležité informace prostřednictvím rychlého a vizuálně interaktivního rozhraní, které usnadňuje rozhodování na základě získaných informací.
Kieran Ring, generální ředitel Globálního institutu pro logistiku (Global Institute of Logistics), poznamenal: „Dnes se celý svět snaží chránit životní prostředí a přepravní průmysl také musí aktivně provádět opatření, která budou mít v konečném součtu pozitivní vliv. Jsem potěšen, že jsme si vhodně zvolili téma naší kodaňské konference, protože tato oblast je velmi důležitá."
Hakan Nilsson, ředitel informatiky ve firmě Geodis Wilson, řekl: „Hlavními body programu této konference je společná snaha vypořádat se se dvěma základními problémy - výměna informací mezi přepravci na moři a vytvoření kalkulátoru emisí. Očekáváme, že tato spolupráce přinese výhody všem. Společnost Geodis Wilson je otevřena veškeré spolupráci a vytváření iniciativ, prospěšných pro náš průmysl a našli jsme oblasti, které nám, jako předním hráčům v tomto průmyslovém oboru, mohou přinést výhody bez toho, aniž bychom ztratili naši konkurenční výhodu. Věříme, že nám spolupráce s ostatními předními firmami v oboru pomůže k tomu, abychom společně udrželi kredit našeho podnikání. Z průkopnických snah předních hráčů v tomto oboru průmyslu budou mít prospěch všichni. Vizí společnosti Geodis Wilson je snaha stát se nejvýznamnějším hráčem na poli určování nových trendů v globální přepravě a chceme toho dosáhnout jednak rozvojem naší vlastní činnosti a současně spoluprací s ostatními."
Rajshekhar Roy, generální ředitel společnosti Four Soft Limited, dodal: „Po první konferenci organizace FFIFA, která se uskutečnila v naší globální centrále v Indii, nám dorazily četné žádosti od předních hráčů na poli přepravy a logistiky, kteří měli zájem stát se členy naší aliance FFIFA. Pro nás je to velmi důležitá iniciativa a já bych chtěl poděkovat všem členům za jejich úsilí a snahu vybudovat z naší aliance úspěšnou organizaci. Společnosti DHL, Geodis Wilson, CEVA, Agility a DSV představují pět největších logistických firem na světě. Společně jsme se sešli na druhé konferenci FFIFA, jejímž cílem je podpořit vývoj moderního logistického softwaru. Společnost Four Soft je hrdá na to, že může toto setkání zprostředkovat a je dokonale vybavena na to, aby mohla svým zákazníkům nabízet hodnotná řešení."


Text: Praveen Gavuji

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky