Štyri kroky na zlepšenie produkcie bioplynu

V súčasnosti, keď sa technológia anaeróbneho vyhnívania v bioplynových staniciach (BPS) na Slovensku a v Čechách rozvinula, už nastal snáď čas začať rozmýšľať ako optimalizovať produkciu bioplynu, zvýšiť jeho tvorbu a znížiť náklady.

V tomto článku sa pozrieme na niektoré preukázané technológie používané frimou Metamo na zlepšenie existujúcich BPS.


Krok 1 - Zlepšenie kvality vášho substrátu

Prvý krok ako zlepšiť výkon BPS je zlepšenie kvality substrátu na vstupe do vyhnívacej nádrže. Ideálne by to mala byť 100 % organika bez kontaminantov, ako plasty, kovy alebo štrk.

 

Odbalovač

Ak BPS spracováva potraviny po expirácii zo supermarketov je veľmi dôležité odstrániť čo najviac obalov.

 

Cieľom je zanechať čo najmenej organickej hmoty na obale a čo najmenej plastov, kovov a iných kontaminantov z obalu v substráte.   Metamo používa na dosiahnutie tohto cieľa vo Švajčiarsku vyrobený odbaľovač - kladivový mlyn, ktorý je schopný oddeliť viac ako        99 % obalov, ktoré sú skoro suché a čisté, pričom zanecháva v substráte veľmi malé množstvo znečistenia.

 

Odstraňovač hrubého znečistenia

Pokiaľ ponecháme v substráte hrubé inertné materiály, ako sú škrupiny z vajíčok, kov, sklo a štrk, tieto poškodia čerpadlá  a dokonca môžu upchať vyhnívaciu nádrž. Môžu  spôsobiť haváriu, čo bude znamenať odstavenie z prevádzky, manuálne vyprázdnenie a opätovné nové zapracovanie vyhnívacej nádrže.

Celý proces je nielen drahý, ale naviac bude porušená obozretne živená rovnováha baktérií vo vyhnívacej nádrži  a musí byť vytvorená znova od začiatku.

Metamo tento problém rieši pomocou odstraňovača hrubého znečistenia, ktorý je umiestnený za odbaľovačom. Odstraňuje kamene, sklo, kov, škrupiny z vajíčok, morské škeble, atď. zo substrátu pred vstupom do vyhnívacej nádrže. Táto činnosť redukuje opotrebenie čerpadiel, miešadiel a iných pohyblivých častí, a tým sa zníži potreba nutného vyprázdnenia nádrží.

 

Výsledkom týchto technológií je dobre podrtený substrát s priemernou veľkosťou zrna 3 mm a s viac ako 99 % obsahom organiky, ktorý môže byť ľahko čerpaný do vyhnívacej nádrže.

 

Krok 2 - Zvýšenie tvorby bioplynu z vyhnívacej nádrže

Druhým krokom pre zlepšenie produkcie bioplynu je zvýšenie tvorby plynu.

Akokoľvek dobrý je váš substrát, zvýšenie tvorby plynu vo  vyhnívacej nádrži je aj naďalej možné. Metamo toto dosahuje preukázanou technológiou od nemeckého partnera, ktorá ešte viac podrtí častice v substráte, čím sa zvýši ich povrch a následne aj produkcia plynu. Výsledkom je zlepšená kvalita vyprodukovaného plynu, ktorý obsahuje vyššie percento metánu.

To znamená, že sa môže zvýšiť množstvo vyrobenej elektriny, alebo množstvo biometánu dodávného do verejného rozvodu plynu, čo samozrejme zvýši výnosy. Alternatívne budete schopný lacnejšie produkovať rovnaké množstvo plynu.

 

Krok 3 - Zníženie prevádzkových nákladov

Tretím krokom pre zlepšenie tvorby bioplynu je jednoducho znížiť prevádzkové náklady vašej BPS.

 

Riadiaci systém, diaľkový monitoring a údržba

Monitoring procesu v BPS je veľmi dôležitý pre optimalizáciu chodu BPS.

Metamo poskytuje riadiaci systém, diaľkový monitoring a údržbu.   Diaľkový monitoring znamená, že problémy sú identifikované skoro.   Pravidelné kontroly na BPS pomocou plynovej kamery môžu identifikovať úniky skôr, šetriac váč bioplyn a v konečnom dôsledku aj výnos.

 

Krok 4 - Získať čo najviac z toho čo produkujete

Nakladanie s digestatom

Digestát môže byť oddelený na kvapalinu a pevné zložky na spätné využitie, napr. kvapalina ako procesná voda a pevné zložky ako pôdny kondicionér. Metamo disponuje tiež technológiami na odvodňovanie kalu z čistenia odpadových vôd, ako aj na čistenie procesných a odpadových vôd tak, aby mohli byť bezpečne vypustené do vodného systému.

Metamo neprestajne vyvíja nové technológie na dosiahnutie maximálnej hodnoty z produktov BPS, či už konverziou odpadového tepla na chladenie, extrahovaním cenných chemikálií z digestatu alebo jednoducho hľadaním využitia elektriky alebo bioplynu, ktoré by inak išli do odpadu.

 

Metamo Process Technology Ltd

Raimund Selz (Dipl.-Ing. (Univ.), Technical University of Munich) je riaditeľ firmy Metamo Process Technology Ltd., ktorá bola založená v roku 2011.

Metamo kombinuje vysoko kvalitnú, na najvyššej úrovni navrhnutú,  technológiu od firiem, ktoré poskytovali svoje služby BPS viac ako 10 rokov, pričom využíva lokálne služby a podporu ľudí, ktorí sa starajú o váš podnik.

Metamo používa jeho procesné a inžinierske znalosti pre projektovanie, inštaláciu, podporu, zlepšenie a prevádzku najlepších systémov BPS všetkých veľkostí od malých až po priemyselné.

Jeho technológie pokrývajú každý krok v procese od oddelenia obalov, riadenia stanice a výroby elektriky, po konverziu tepla na chladenie, separáciu digestátu, čistenie odpadových vôd a extrakciu cenných chemických zlúčenín na získanie maximálnej výťažnosti z organického odpadu.


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 2 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky