Nové identifikačné štítky odolné voči intenzívnym čistiacim procesom

Nový sortiment štítkov radu ToughwashTM odolných voči intenzívnym čistiacim procesom bol vyvinutý pre označovanie výrobných zariadení v potravinárskom a nápojárskom priemysle. Štítky ToughwashTM od Brady ostávajú neporušené aj po silnom čistení, ktorým sa zaisťuje optimálna hygiena v potravinárskom a nápojárskom odvetví. Nové štítky disponujú špeciálnou vlastnosťou, ktorá aktivuje alarm na detekcii kovov. Tým je zaistené, aby sa ani v prípade ich náhodného poškodenia nedostali žiadne nežiadúce časti do potravín.

Špeciálne vlastnosti štítku
Pre zlepšenie bezpečnosti práce a plynulej výkonnosti výroby sa na výrobných zariadeniach umiestňujú rôzne typy štítkov a označení. Z dôvodu garancie čistoty a kvality potravín sa až doposiaľ na výrobných zariadeniach potravinárskeho a nápojárskeho priemyslu tieto označenia preventívne nepoužívali. "Nové štítky ToughWash však naopak chránia zákazníkov aj zamestnancov v potravinárskom a nápojovom priemysle," hovorí Tim Van den Eede, produkt manažér EMEA spoločnosti Brady. "Štítok ToughWash má výrazne zdokonalenú odolnosť vďaka svojej unikátnej konštrukcii - špeciálna vrchná vrstva s odolnou prednou stranou, novo vyvinutá styčná plocha štítku a okraje, v kombinácii s vynikajúcou priľnavosťou a možnosťou odhalenia prítomnosti jeho častíc na detektore kovov."

Odolnosť voči vysokému tlaku a chemikáliám
Čistenie zariadení v potravinárskom a nápojárskom priemysle často znamená vymývanie vodnými tryskami pri extrémne vysokej teplote a tlaku, používanie silne kyslých alebo zásaditých prostriedkov a abrazívnych nástrojov. Pre vývoj spoľahlivého štítku, ktorý odoláva takýmto ťažkým skúškam, vybudovala spoločnosť Brady aplikačné laboratórium pre testovanie, hodnotenie a zlepšovanie vlastností nového štítku Toughwash. Tak je zaistená odolnosť hotového štítku voči expozícii chemikáliám a aj tým najnáročnejím podmienkam počas tlakového striekania, ktoré sa uvádzajú v Ingress Protection Rating (hodnotení ochrany proti vniknutiu) podľa DIN 40050-9 IP69K.

Detekovateľnosť na kovy
V konštrukcii štítku Toughwash je použitá oceľ namiesto hliníka, čím je zaistená jeho spoľahlivá identifikácia detektormi kovov. Štandardný detekčný prístroj na linke tak bezchybne rozozná štítok alebo jeho časti, a to vďaka tomu, že oceľ generuje pri striedavom prúde silnejšie pole. Vývojári firmy Brady rovnako zaistili, aby identifikačná vrstva nemohla byť ani len nešťastnou náhodou odstránená zo zvyku štítku.

brady_v_casopise Technika

Tlač na vašej tlačiarni
Aby bola zaistená trvácnosť symbolov a informácií na vašich štítkoch aj po mnohých cykloch umývania, vyvinuli inžinieri spoločnosti Brady špeciálne pásky pre tlač tepelným prenosom a kvalitnú povrchovú úpravu štítku, čím sa dosahuje vysoká stálosť potlače. Užívateľ tak môže tlačiť vlastné štítky na zariadenia presne podľa interných požiadaviek na bezpečnosť a označovanie. Tlač priamo v podniku vytvára možnosť okamžite reagovať na prípadné bezpečnostné riziká, presne v duchu štíhlej organizácie výroby. Štítky Toughwash je možné potlačiť na tlačiarňach Brady BBP31, BBP33 a Globalmark.

Brady v casopise Technika
Nové štítky ToughwashTM odolné voči intenzívny čistiacim procesom ponúkajú ideálnu kombináciu rezistentného a trvácneho nosného materiálu štítka a oteruvzdornej tlače na špeciálne upravenú vrchnú vrstvu. Tak je zaistená odolnosť voči umývacím a dezinfekčným procesom. Zároveň sú štítky detekovateľné na prítomnosť kovov. Všetky parametre znamenajú, že štítky ToughWash od spoločnosti Brady spĺňajú alebo dokonca prekračujú mnoho prísnych environmentálnych noriem, platných pre potravinársky a nápojársky priemysel.

Viac informácií získate na www.bradyeurope.com/food alebo pošlite email so žiadosťou o vzorky a prospekt na adresu:
central_europe@bradycorp.com.

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky