Chcete predbehnúť konkurenciu? Vyššia produktivita neznamená automaticky vyššie investície

Získala vaša firma nové zákazky a plánujete investície do nových strojov a zariadení? Alebo rozmýšľate o vytvorení ďalšej pracovnej zmeny? Možno stačí iba nájsť skryté rezervy a efektívnejšie využiť existujúce výrobné kapacity.

 

ELCOM v Technike ELCOM v Technike

Dôležitá je istota o opodstatnenosti takýchto investícií. Nadobudnúť ju môžeme len na základe relevantných informácií. Hľadanie odpovedí na tieto otázky je dôležité pre každú výrobnú firmu. Nie je žiadnou novinkou, že predpokladom úspechu je optimálne využívanie strojných kapacít a ľudských zdrojov. Jednou zo základných otázok je - na koľko percent sú využívané tieto zdroje. Ako sa však dopracovať k relevantným číslam, odkiaľ získať výstupy dôležité pre manažéra?

Kľúčom je monitorovanie a vyhodnocovanie výrobných resp. pracovných postupov. Ľahko sa to povie, ťažšie realizuje.

Pracovné prostredie výrobnej haly je oveľa tvrdší oriešok, ako čistá klimatizovaná kancelária s počítačom a aplikačným softvérom. Ten nám poskytne dáta v podobe tabuliek a grafov, no je potrebné ho najprv naplniť potrebnými vstupnými údajmi.

ELCOM v Technike

A tu narážame na problém. Ako získavať údaje vo vysoko znečistenom prašnom prostredí, kde nie je zriedkavosťou striekajúci olej či voda?Bežná výpočtová technika má v týchto podmienkach veľmi krátku životnosť.

Riešenie v podobe v pera a papiera je už v dnešnej dynamickej a konkurenčne náročnej dobe dávno prežité. Časovo náročné a nepraktické zapisovanie hodnôt kontrolných meraní so sebou prináša niekoľko úskalí: nutná fyzická prítomnosť zamestnanca, nedostatočná koncentrácia, nepresná interpretácia, zámerné skresľovanie údajov. Ich následný prenos pri ručnom tipovaní do počítača, vytvára priestor pre vysokú chybovosť. Ďalším negatívnym faktorom pri ručnom prenose dát je časové oneskorenie medzi vznikom udalosti a jej vyhodnotením.Výstupy strácajú na aktuálnosti a namiesto toho, aby slúžili ako podklad pre operatívny riadiaci zásah, stávajú sa iba štatistickým údajom. Tým sa znižuje možnosť rýchlej reakcie napr. zmena technologického postupu a podobne. V konečnom dôsledku sa sumár nedostatkov prejaví v nízkej konkurencieschopnosti smerom navonok ale aj vo vnútri medzi zamestnancami.

Pokiaľ chceme systematicky monitorovať efektivitu výrobných procesov,  včasnými zásahmi ich optimalizovať a tak uspieť v silnom konkurenčnom prostredí, bez vhodného automatizovaného riešenia v podobe hardvérových a softvérových informačných technológií sa len ťažko zaobídeme.

Moderné hardvérové riešenia majú vysoké IP krytie, ktoré zabezpečuje spoľahlivú ochranu pred prachom, vlhkosťou, striekajúcou vodou i otrasmi. Ich výhodou je, že sú to uzavreté systémy bez rotujúcich častíc s pasívnym chladením v celokovovom šasi. Tieto all-in-one systémy obsahujú všetko v jednom. Monitor, počítač, a dotykový displej  odolný voči mechanickému poškodeniu. Zároveň citlivé dotykové displeje majú dobrú odozvu pri práci so zamastenými rukami od oleja, s ovládaním v rukaviciach aj  ovládaním pomocou akéhokoľvek ostrého či tupého predmetu. Sú bezúdržbové s minimálnou poruchovosťou, ktorá ich predurčuje do prevádzok s nepretržitou výrobou. Nezanedbateľnou je spotreba energie, ktorá je desaťkrát nižšiaako pri bežných počítačoch.Sú umývateľné vodou a bežnými saponátmi a odolávajú náročným podmienkam takmer všetkých výrobných priestorov a poskytujú dlhodobú efektívnu ochranu softvéru.

Špecializovaný softvér pracuje online, automaticky spracováva a vyhodnocuje údaje. Zároveň umožňuje ich rýchlu distribúciu kdekoľvek vo firme alebo v externom prostredí.Počítače sú vhodné pre rôzne oblasti priemyslu ako sú: strojársky, drevársky, papierenský, gumárenský, hutnícky, elektrotechnický, chemický, výroba stavebných hmôt a pod.

ELCOM v Technike ELCOM v Technike

Pozrime sa ako môžu tieto zariadenia prispieť k významnému zvýšeniu efektivity výrobných procesov.Ak chceme merať celkovú efektivitu výroby je potrebné vychádzať z merania efektívnosti konkrétneho pracovného miesta.Zaujímajú nás informácie o konkrétnom stroji a práci na ňom: ako dlho pracuje bez prestávky, koľko výrobkov vyrobí za hodinu, kedy nastal prestoj, prečo a ako dlho trval, aká je odchýlka od stanovenej normy.

Tieto údaje sú zaznamenávané v počítači automaticky a v reálnom čase bez zásahu obsluhy. Obsluha doplní svoje meno, výrobok na ktorom práve pracuje a prestoj, ak vznikne. Všetko sa prehľadne zobrazí a zároveň archivuje.

Efektivita sa meria a vyhodnocuje na základe troch ukazovateľov:

- dostupnosť zariadenia – porovnáva čas, kedy zariadenie naozaj vyrábalo s časom, kedy mohlo vyrábať

- výkon zariadenia – porovnáva reálne vyrobenémnožstvo so stanovenou normou

- kvalita – porovnáva počet vyrobených kusov s počtom kusov najvyššej kvality

Na základe týchto postupov dokážeme identifikovať skryté rezervy, skrátiť výrobný cyklus či vyrobiť viac výrobkov pri rovnakých fixných nákladoch. Skúsenosti dodávateľov aplikačného softvéru a jeho používateľov hovoria, že meraním efektívnosti konkrétneho pracovného miesta, je možné zvýšiť produktivitu práce o 3 až 9% v priebehu jedného mesiaca.

Ďalšími benefitmi sú presné podklady pre výkonnostné odmeny zamestnancov, dôkazné záznamy o poruchovosti strojov a zariadení a tým celkové zníženie prevádzkových nákladov.

Vráťme sa k otázkam z úvodu článku: Získala vaša firma nové zákazky a plánujete investície do nových strojov a zariadení?  Alebo rozmýšľate o vytvorení ďalšej pracovnej zmeny? Po relevantných informáciách, ktoré je možné získať vyššie popísanými spôsobmi, môžete jednoducho zistiť, že nové zákazky dokážete plniť aj bez dodatočných náročných investícií.

Investícia do informačných technológií bude len zlomkom toho, čo predstavuje nákup nových strojov a zariadení. Otvára sa tak priestor pre využitie ušetrených zdrojov v iných oblastiach podporujúcich rozvoj a konkurencieschopnosť firmy.

 

Autor: František Pastirčák

Text: ELCOM, s.r.o.

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
5 + 5 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky