Technika 3-4/2011

 < 1 2 3 4 5 > 

Cloud služby pre M2M komunikáciu

Technika 3-4/2011

Komunikácia nemusí nutne prebiehať iba medzi ľuďmi. Komunikácia medzi zariadeniami (M2M) je oblasť, v ktorej sa predpokladá rapídny rast. Prinesie významný nárast v objeme dnešných 5,3 mld. užívateľov mobilných služieb, kedže si podniky začínajú uvedomovať výhody M2M komunikácie v mobilnej sieti.

Viac informácií

EPLAN Platforma 2.0

Technika 3-4/2011

Rychle - Snadno - Spolehlivě
Nová platforma EPLAN s přesvědčivě konzistentní orientací na praxi. Komplexní, čas a náklady snižující inženýrství s pomocí software EPLAN Electric P8 2.0 nabízí mnohostranné výhody: rozšířené reporty a řízení dílů, flexibilní navrhování svorkovnic, nové kontrolní funkce, výstup ve formátu PDF/A a individuální správa revizí.

Viac informácií

PŘENOS DAT Z MĚŘIČŮ TEPLA PO SÍTI GSM

Technika 3-4/2011

Měření tepla na patách objektů zaznamenalo v ČR a SR v posledních 20-ti letech nebývalý rozmach. Skutečnost, že se před 40-ti roky celkem běžně používaly k měření tepla měřiče pracující na čistě mechanickém principu (bez jediné elektronické součásti), se zdá stěží uvěřitelná. A přesto je tomu tak. Mechanické měřiče tepla zvládaly nejen měřit teplotu a průtok, ale také počítat teplotní diferenci a tyto hodnoty násobit podle kalorimetrické rovnice.

Viac informácií

ACmaxx: Energeticky úsporné ventilátory

Technika 3-4/2011

V roku 2013 vstupuje do platnosti smernica Európskej Únie (Eco-Design), ktorá je zameraná na rôzne typy ventilátorov. Touto smernicou sa dosiahne zvýšenie energetické účinnosti jednotlivých ventilátorov a motorov, čo povedie k zníženiu emisii oxidu uhličitého a ďalších látok.

Viac informácií

Projekt PLC do škôl - SCADA/HMI v systémoch riadenia technologických procesov

Technika 3-4/2011

V riadení technologických procesov hrá významnú úlohu rozhranie človek-stroj všeobecne označované skratkou HMI (Human Machine Interface). Úlohou takéhoto rozhrania je poskytnúť ľuďom vhodné grafické nástroje na zadávanie parametrov procesu a sledovanie aktuálnych stavov procesu.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky