Najlepšia inovácia v ekologickom navrhovaní

SolidWorks Sustainability umožňuje konštruktérom, návrhárom a technikom obmedziť nepriaznivý vplyv navrhovaných výrobkov na žiotné prostredie.  Softvér získal ocenenie  za najlepšiu inováciu v ekologickom navrhovaní.

Aplikácia  pomáha konštruktérom minimalizovať ekologický dopad navrhovaných výrobkov už v prvej fáze navrhovania. Podarilo sa to vďaka začleneniu problematiky životného cyklu do návrhového procesu. Vďaka partnerstvu s nezávislou organizáciou  PE International, ktorá sa stará o databázy zásob životných cyklov mohol byť vyvinutý SolidWorks Software SolidWorks Sustainability, ktorý by nemal chýbať vo výbave žiadneho vývojára.

 

Vplyv na životné prostredie

Softvér SolidWorks Sustainability je plne intergovaný do CAD systému SolidWorks. Zahrňuje výkonné nástroje na hodnotenie životného cyklu so stanovením dopadu výrobkov na emisie uhlíka, energie, ovzdušie a vodstvo počas celého cyklu výrobku, vrátane výberu materiálu, výroby, používania a ukončenia životnosti.

Spoločnosť SolidWorks pri vývoji aplikácie Spolupracovala s uznávanými odborníkmi v oblasti posudzovania ekologických aspektov životného cyklu (LCA). Do systému sú začlenené procesné modely a databázy LCA softvéru. Pri aplikácii vplyvu na životné prostredie umožňujú využívať veľmi kvalitné vedecké dáta.

Nástroj na výber materiálov softvéru SolidWorks Sustainability poskytuje okamžitú spätnú väzbu, čím návrhárom uľahčuje výber ekologicky najšetrnejšieho materiálu, ktorý je pre daný návrh vhodný. Vytváranie správ jedným kliknutím zjednodušuje následnú komunikáciu zistených záverov so ďalšími členmi spoločnosti.

„Za ocenenie sme veľmi vďační," uviedol Asheen Phansey, produktový manažér pre oblasť trvalo udržateľného života spoločnosti DS SolidWorks.

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 4 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky