Ochrana před dotykem živých částí v rozváděčích NN

Společnost FORT-PLASTY s.r.o. Kroměříž je jedním z největších zpracovatelů plastových desek v České republice.

Odvětví zpracovatelů plastových desek se působit jeho osazení v rozváděči. zákazníků z důvodu zvýšení bezpečnosti věnuje již téměř 20 let a za tu dobu se její Následně není nutné zákryt znovu povr- obsluhy dodávka rozváděčů minimálně v výrobní činnost vyprofilovala do několika chově upravovat proti korozi. provedení zabraňující nahodilému dotyku oblastí :

1 Výroba kompletního systému vzduchotechnického potrubí a ventilátorů z plastů (použití zejména v galvanovnách, chemických provozech, bazénech, elektrotechnických a potravinářských provozech, zdravotnictví atd.).


2 Výroba plastových nádrží určených pro skladování chemikálií nebo povrchové úpravy kovů.


3 Výroba zákrytů do rozváděčů NN. O této problematice dosud nebylo napsáno mnoho. Proto bychom rádi touto cestou blíže popsali tuto problematiku.


Se zvyšujícími se nároky na bezpečnost obsluhy rozváděčů NN a zejména rozváděčů s přístupem laické obsluhy je velmi důležitý stupeň vnitřního krytí.


Hlavní přednosti plastových zákrytů, které společnost FORT-PLASTY s.r.o. vyrábí a dodává :

- zákryty jsou vyráběny
z materiálu PVC-U o tloušťce 2 nebo 2,5 mm, který je nevodivý a po stránce požární odolnosti zařazen do skupiny V0 (dle normy UL 94) nebo B1 (dle normy DIN 4102)

- materiál je v plném průřezu probarven do barvy světle šedé RAL 7035 nebo je vyroben v čirém provedení
- tepelná vodivost 0,16 [W/m*K], elektrický odpor >1015 [Ω*cm], koeficient lineární teplotní roztažnosti 10-6 [K-1 ],
- není třeba zajišťovat spojitost ochranného obvodu
- nehrozí, neb
ezpečí dotyku živé časti, pod krytem při jeho demontáži

- jednoduché úpravy již hotových zákrytů při zakrývání přístrojů, které nejsou modulové a je třeba otvor v zákrytu přizpůsobit jeho osazení v rozváděči. Následně není nutné zákryt znovu povrchově upravovat proti korozi.
- V případě výroby z materiálu v čirém provedení jsou zákryty průhledné a umožňují obsluze jednoduchou vizuální kontrolu rozvoden NN bez nutnosti demontáže krytů.
- rozměry zákrytů se standardně pohybují v rozměrových řadách shodných s rozváděčovými skříněmi. Nejčastěji se vyrábí zákryty o šířkách 280 až 1140 mm a výškách 45 až 850 mm. Pro uchycení do rozváděčových skříní slouží kruhové otvory nebo systémy rychlouzávěrů dle požadavku zákazníka.
- z výroby jsou zákryty opatřeny krycí fólií, která chrání povrch zákrytu před poškrábáním při dopravě nebo drobnými oděrky při práci. Fólie se sundává před závěrečným osazením do rozváděče nebo až na místě instalace rozváděče u zákazníka.

Všechny tyto výše uvedené výhody předurčují plastové zákryty pro použití v prakticky každém rozváděči NN. Od bytové rozvodnice až po hlavní výkonový rozváděč. Použitá technologie zpracování umožňuje také výrobu atypických krytů a zákrytů dle požadavků a specifik konečného zákazníka.

Mezi největší odběratele plastových zákrytů patří kroměřížská společnost Global Business s.r.o., která je jedním z předních výrobců rozváděčových skříní pro průmyslové, bytové i komerční použití. O zkušenostech a možnostech použití těchto produktů jsme požádali pana Luďka Holotíka, výrobního ředitele a jednatele společnosti.
Již jen ve výjimečných případech požaduje zákazník po společnosti Global Business s.r.o dodávku rozváděče v provedení bez jakékoliv ochrany před dotykem tedy IP00. Toto provedení má bezesporu výhody z hlediska údržby a chlazení rozváděče. Na druhou stranu ale neumožňuje přístup nekvalifikovaným osobám a rozváděč musí být umístěn v uzamčené rozvodně. Již i do takto oddělených prostor je standardním požadavkem zákazníků z důvodu zvýš
ení bezpečnosti obsluhy dodávka rozváděčů minimálně v provedení zabraňující nahodilému dotyku obsluhy tj. IPXX/A. Stále častěji však zákazníci požadují provedení rozváděčů v krytí IPXX/B.


2)Příklad použití zákrytů pro IP XXA proti nahodilému doteku.4)Příklad krytí pole rozvodny 4000A IPXXB.


V případě, že rozváděč má být umístěn v prostředí s přístupem laické obsluhy je normou vyžadováno provedení rozváděče s krytím IPXX/30, což znamená, že přístrojová náplň a rozvody musí být kryté před náhodným dotykem. Tento požadavek se nejčastěji řeší instalací zákrytů (krycích panelů), které mohou být buď kovové nebo častěji plastové. Plastové zákryty mohou být dodány v barvě rozváděčové skříně. Provedení zákrytů významně určuje úroveň designu celého rozváděče, takže sjednocení barvy zákrytů s barvou skříně je důležité. Rozváděče jsou stále více umísťovány do společných, obytných či kancelářských prostor, což klade na úroveň designu rozváděče vysoké nároky.


3) Příklad použití zákrytů RAL7035 pro krytí IP20 pro laickou obsluhu.


V případě, výkonových rozváděčů s požadavky na vizuální kontrolu přístrojů v rozváděči se velmi dobře uplatňují průhledné plastové zákryty, které umožní snadnou vizuální kontrolu přístrojů v rozváděči bez nutnosti demontáže zákrytů a navíc zajišťují potřebnou bezpečnost obsluhy. V případě práce na rozváděči zajišťuje nevodivost plastového zákrytu vyšší bezpečnost při práci. Zakrytím rozváděče zákryty způsobuje ovšem snížení chlazení celého rozváděče. Na to je nutné již při návrhu rozváděče pamatovat. Naše společnost toto řeší použitím perforovaných zákrytů, ve kterých jsou již z výroby provedeny otvory umožňující cirkulaci vzduchu a tím chlazení při splnění požadavku stupně krytí IP.


1) Příklad krytí kompenzačního rozváděče IP 20 včetně děrování v zákrytech pro zajištění


Nespornou výhodou plastových zákrytů oproti kovovým je možnost rychlého zhotovení atypických otvorů v případě nutnosti úpravy nebo doplnění přístrojové náplně rozváděče bez oprav poškození povrchové úpravy.
Závěrem lze říci, že plastové zákryty používá naše společnost již řadu let a jsme s nimi spokojeni. Mimo výše uvedených výhod oceňujeme také krátké termíny dodání, příznivou cenu a dobrou spolupráci se společností FORT-PLASTY s.r.o. při řešení nestandardních požadavků našich zákazníků.

Text:

Miroslav Silný (FORT-PLASTY s.r.o.), p.

Luděk Holotík (Global Business s.r.o.),

 

www.fort-plasty.cz

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
2 + 9 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky