Technika 3/2010

 < 1 2 3 4 5 6

Učenlivý chrobák

Technika 3/2010

Hmyzu jeho jednoduchý nervový systém umožňuje reagovať na rôzne podnety a zvládať veľké množstvo rozmanitých aktivít. Pod „rukami" göttingenských vedcov z Bernsteinovho Centra pre počítačové modelovanie neurónových sietí (Computational Neuroscience) a Inštitútu Maxa Plancka sa zrodil AMOS (Advanced Mobility Sensor Driven) Šesťnohý, veľký chrobák pripomínajúci robota, ktorý sa snaží pomocou elektronických obvodov pracujúcich na princípe neurónových sietí aspoň čiastočne napodobniť svoje živé vzory.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky