Technika 3/2010

 < 1 2 3 4 5 6 > 

Nanosvět přínos pro strojírenství

Technika 3/2010

Nanovlákna, nanolaky, nanomazadla, nanokrémy - poslední dobou přicházejí na trh výrobky využívající nanotechnologie - vědní obor, který zkoumá chování a vlastnosti materiálů jejich strukturu je možno měřit v měřítku atomů. Jeden nanometr je jedna miliontina milimetru - pro nás běžné uživatele dosti obtížně pochopitelný rozměr. Částice srovnatelné s průměrem DNA, nebo také ... menší než červená krvinka. To je nanosvět.

Viac informácií

Korózia a jej vplyv na mechanické vlastnosti strojárskych výrobkov

Technika 3/2010

O skutočnosti, aké neblahé následky má proces korózie na kvalitu kovových strojárskych výrobkov bolo popísaných veľa odborných publikácií. Výsledky hovoria väčšinou o veľmi nepriaznivých až devastačných následkoch korózie. Známe sú z rutinnej praxe a rovnako aj z experimentálneho overovania, kde boli simulované podmienky agresívneho pôsobenia korózie na skúšaný objekt. Niekedy aj bežná prax v priemyselnom podniku môže poskytnúť zaujímavé výsledky, ak sa proces nastupujúcej korózie včas zachytí, popíše a vyhodnotí a použitím vhodnej metódy následných skúšok so zrozumiteľným popisom i hodnotiacimi kritériami aj exaktne dokladuje.

Viac informácií

Zvony a ich oprava

Technika 3/2010

Zvony, rovnako ako celé ľudstvo, majú svoje dejiny. Sprevádzajú nás od pradávna. Zvony, i keď v inej podobe ako ich poznáme dnes, používali už starí Egypťania. Išlo o kovové platne navzájom znitované s klopadlom vo vnútri. Takéto zvonky sa nachádzali aj v rímskych hroboch. K väčšiemu rozšíreniu zvonov dochádzalo až rozšírením kresťanstva.

Viac informácií

Off-line filtračný jednotky

Technika 3/2010

Dánska spoločnosť C.C. JENSEN A/S je v radoch odbornej verejnosti známa jako výrobca systémov filtrácie oleja - filtrov a filtračných vložiek. Vyrobný program CCJensen A/S bol od začiatku činnosti založeny na unikátnom vynáleze riadiacich hydraulických systémov pre lode. Súčasne bola zahájená aj výroba olejových filtrov určených pre mazacie systémy všetkých lodných motorov. CCJensen patrila medzi prvé firmy, ktoré začali zavádzať a prevádzkovať off-line filtráciu. Produkty spoločnosti sú známe takmer po celom svete. Umožňuje to siroká sieť dcérskych spoločnosti a distribútorov. Do Českej a Slovenskej reppubliky produkty CC Jensen distribuuje firma SKALDA. Viac informácií poskytol majiteľ spoločnosti Mgr. Bernard S. Skalický.

Viac informácií

Stíhanie za softvérové pirátstvo

Technika 3/2010

Priemerná výška náhrady škody určenej výrobcom softvéru, ktorá minulý rok predstavovala 6-tisíc eur, tento rok pravdepodobne vzrastie. Pribúda aj nelegálneho softvéru na internete, ktorý distribuujú organizované gangy. Najčastejšie sa ľudia pýtajú na to, ako zistia, že softvér je legálny. 43-percentná miera pirátstva sa pravdepodobne nezmení.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky