Odlučovače aerosolů a olejové mlhy

Odlučovače aerosolů a olejové mlhy jsou technické veřejnosti již dobře známé a není třeba je podrobněji představovat. Celkový počet odlučovačů v tuzemsku již podle ověřených informací přesáhl 4 000 instalací a i přes současné nepříznivé podmínky v kovoprůmyslu stále narůstá. Chtěli jsme se proto dozvědět, co je příčinou tak úspěšného rozšíření tohoto produktu a oslovili jsme řadu malých i velkých uživatelů. Získané informace lze zhruba shrnout do následujících témat.

Vysoká účinnost filtrace

Nařízení vlády č. 361/2007 stanovuje, že povolený expoziční limit pro olejové aerosoly je 5 mg/m3.

Některé výrobní firmy ovšem tuto hodnotu dále zpřísňují, a to až na limit 1 mg/m3. Odlučovače FILTERMIST běžně dosahují koncentrace na výstupu ještě o řád nižší - ekologické audity ve firmách prokazují, že průměrně dosahovaná hodnota koncentrace na výstupu z odlučovače FILTERMIST je 0,1 mg/m3 až 0,03 mg/m3. Konkrétní měření u tuzemských uživatelů prokázalo dokonce hodnotu až 0,002 mg/m3 - příslušný protokol je k dispozici.

Jednoduchý princip činnosti s nízkým rizikem poruch

Filtermist se vývoji dynamických odlučovačů věnuje již téměř padesát let a díky tomu dosáhla v daném oboru vynikajících výsledků. Celosvětově je dnes instalováno přes 150 000 odlučovačů. Konstrukce odlučovače je po mnoha letech vývoje dokonale vyladěna tak, že již v základním provedení dosahuje vysokých parametrů filtrace - výstupní hodnoty jsou mnohonásobně lepší, než jaké vyžaduje česká norma.

Srdcem celého zařízení je přitom jen dokonale vyvážený, vysokou rychlostí rotující separační buben, uvnitř vybavený lopatkami přesně definovaného tvaru. Velmi zjednodušeně řečeno - při nárazu částice aerosolu na lopatky dojde k oddělení částic oleje (či emulze) ze vzduchu, který dále prochází odlučovačem a výfuky v horní části odlučovače se vrací zpět do pracovního prostředí. Vyseparované medium zůstává v separačním prostoru a vlivem odstředivých sil prochází na vnitřní stěnu pláště, kde se hromadí, vlivem proudění vzduchu stoupá a odpadní hadicí odchází zpět do prostoru stroje nebo vhodné sběrné nádoby.

Krátkodobá vs. dlouhodobá účinnost filtrace

Odlučovače Filtermist pracují na dynamickém principu odlučování a neobsahují tedy žádný pasivní filtrační element. To je zásadní rozdíl oproti jiným principům filtrace, protože jakýkoli pasivní prvek, jehož úkolem je zachycovat částice, se dříve či později silně zanáší a tato skutečnost brání dostatečně intenzivnímu proudění vzduchu. Jediným řešením je pečlivé sledování výkonnosti těchto odlučovačů a častá výměna filtračních elementů, které jsou obvykle dosti nákladné, často v nepoměru k pořizovací ceně vlastního odlučovače. Dobrou vypovídací schopnost má připojený graf, kde spodní hroty červené křivky (t.j. odlučovače s pasivními prvky nebo elektrostatické odlučovače) znamenají okamžik pravidelné výměny pasivních elementů, po kterém se účinnost zařízení vrací téměř na původní hodnotu.
Modrá přímá linka ukazuje průběh účinnosti odstředivého odlučovače Filtermist, který neobsahuje žádný pasivní filtrační prvek.


Rozumné pořizovací a velmi nízké provozní náklady

Aby byl proces separace co nejpomalejší a tím i účinnost separace co nejvyšší, je rotující separační buben osazen pěnovými vložkami se skelným vláknem. Tyto vložky však nemají za cíl odloučené medium zadržovat, pouze zpomalit jeho průchod na vnitřní povrch pláště, čímž je dosaženo většího rozměru slučovaných kapek odloučeného media a tím i větší účinnosti zařízení. Dalším důvodem použití těchto vložek je snížení hladiny hluku. Tyto vložky (čtyři kusy ve vlastní separační komoře) a další dvě zvukově izolační vložky na výfuku z odlučovače představují jediný spotřební materiál, který je potřeba vyměňovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o elementy, které nezachytávají odloučené medium, je jejich životnost v drtivé většině aplikací delší než rok. Je možno je rovněž prát (maximálně však jednou až dvakrát, poté je potřeba je vyměnit).
Celkový roční náklad na spotřební materiál tedy obvykle představuje jen cenu tzv. malé filtrační sady, která obsahuje vnitřní technologické vložky, horní zvukově izolační vložky a těsnění mezi spodním a horním víkem bubnu, přičemž se jedná o výdej v řádu stokorun.


Lokální vs. centrální nebo semi-centrální instalace

Trend poslední doby je jednoznačný - prosazuje se princip lokálních instalací. Důvody lze v zásadě shrnout do následujících bodů:
· oproti lokálním instalacím přímo na stroj musí být celková kapacita centrální jednotky výrazně vyšší
(až o 20 %) s ohledem na ztráty, vznikající při proudění vzduchu potrubím.
· v případě jakéhokoli výpadku či údržby centrální jednotky je ovzduší ve výrobní hale rychle opět kontaminováno. V případě výpadku jedné z lokálních instalací je toto riziko nepatrné
· problém údržby - lze vyčistit stroj i centrální jednotku, ale sací potrubí se prakticky vyčistit nedá.
Usazeniny v potrubí jsou obvykle hořlavé, karcinogenní a obsahují masivní množství bakterií
· problém při jakékoli manipulaci se stroji - v případě stěhování či přesouvání strojů je nutno počítat i s úpravami sacího potrubí.
· mnohem náročnější plánování údržby, která se na rozdíl od lokálních instalací dá prakticky provádět pouze za plných odstávek výroby.


Autor: Ing. David Kratochvíl

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky