Energeticky efektívne dúchadlá so skrutkovou technológiou

Energeticky úsporné skrutkové dúchadlá z radu ZS spĺňajú súčasné požiadavky na nízke hladiny uhlíkových emisií. Spoločnosť Atlas Copco ohlásila novú a osvedčenú energeticky efektívnu technológiu pre aplikácie vzduchových dúchadiel: skrutkové dúchadlo radu ZS.Skrutková technológia je v priemere o 30 percent energeticky účinnejšia v porovnaní s technológiou na báze rootsových piškót. Aktuálne výrazne rozšírená technológia piškót už v súčasnosti nespĺňa nároky modernej ekonomiky orientovanej na nízke emisie uhlíka. Odvetvia a aplikačné oblasti, medzi ktoré patria napríklad čističky odpadovej vody, pneumatické prečerpávanie, generátory na elektrickú energiu, potravinársky priemysel, lekárenstvo, chemické závody, papierenský priemysel, výrobne textilu, cementárne a klasické výrobné podniky, budú výrazne profitovať z energetických úspor dosahovaných nahradením tradičnej technológie na báze piškót za novú skrutkovú technológiu.

Skrutkové dúchadlo z radu ZS nahradí celý sortiment piškótových „Roots" dúchadiel rotačného typu.
Stephan Kuhn, prezident divízie kompresorových technológií spoločnosti Atlas Copco, vraví: „Spoločnosť Atlas Copco pokračuje v inovačných tendenciách s cieľom zaistiť našim zákazníkom produktivitu v duchu udržateľnosti. Vďaka priemerne 30 percentnej energetickej úspore dosahovanej pri používaní produktov na báze modernej skrutkovej technológie v porovnaní s tradičnými piškótovými dúchadlami budú naši zákazníci výrazne profitovať. Klientom spoločnosti Atlas Copco sa už dnes naskytá možnosť využívať technológiu dúchadiel budúcnosti."
Podľa Agentúry na ochranu životného prostredia USA (EPA), napríklad, „...sa približne 56 miliárd kWh energie spotrebúva na rozvod pitnej a odpadovej vody. Za predpokladu priemerného zloženia energetických zdrojov v krajine to predstavuje dodanie takmer 45 miliónov ton skleníkových plynov do atmosféry. Len 10 percent energetických úspor v tomto sektore by dokázalo vyprodukovať úhrnnú úsporu v hodnote 400 miliónov USD ročne."
V bežnom závode na čistenie biologických odpadových vôd systém prevzdušňovacích dúchadiel predstavuje až 70 percent spotreby energie. V súčasnosti väčšina týchto podnikov využíva menej efektívnu piškótovú technológiu. Táto zastaraná technológia prešla od čias jej predstavenia na konci 19. storočia len minimálnymi zmenami. Znížením spotreby energie systémov prevzdušňovacích dúchadiel tieto továrne znížia svoje náklady na elektrickú energiu a súčasne sa budú prevádzkovať spôsobom, ktorý je ohľaduplnejší k životnému prostrediu.
Chris Lybaert, prezident divízie Oil-free Air spoločnosti Atlas Copco, dodáva: „Spotreba energie zvyčajne reprezentuje 80 percent nákladov počas životného cyklu dúchadla. Uvedením skrutkovej technológie do sortimentu našich vzduchových dúchadiel teraz ponúkame kompletný sortiment kompresorov a dúchadiel pre všetky aplikácie a procesy pod úrovňou tlaku 4 bary(e)/58 psig . Skrutková technológia od spoločnosti Atlas Copco pomáha zákazníkom šetriť energiu, čo je výraznou výhodou na vysoko konkurenčných trhoch."

Dopad vzduchových dúchadiel na spotrebu energie

Mnohé odvetvia priemyslu využívajú na svoje procesy vzduchové dúchadlá. Preto niet pochýb o tom, že energeticky efektívne vzduchové dúchadlá budú v týchto oblastiach výrazným prínosom. Najväčšie prínosy zaznamenajú čističky komunálnych a priemyselných odpadových vôd, u ktorých dúchadlá zvyčajne reprezentujú až 70 percent z celkových nákladov na elektrickú energiu. Na týchto miestach sa milióny baktérií živia organickým odpadom, čím ho rozkladajú na oxid uhličitý, dusíkaté plyny a vodu. Keďže baktérie potrebujú kyslík, do prevzdušňovacích nádrží sa dúchadlami vháňa veľký objem vzduchu.

Energeticky efektívna a spoľahlivá technológia

Výkon nového skrutkového dúchadla z radu ZS bol v nezávislom inštitúte Technische Überwachungs-Verein (Nemecká asociácia technického monitorovania alebo skrátene TÜV) testovaný v porovnaní s trojpiškótovým dúchadlom na báze 4. vydania medzinárodného štandardu ISO 1217. Dokázalo sa, že model ZS je o 23,8 percenta energeticky efektívnejší ako trojpiškótové dúchadlo pri tlaku 0,5 bar(e)/7 psig a o 39,7 percenta pri tlaku 0,9 bar (e)/13 psig. Prvotriedna efektívnosť modelu ZS sa v najväčšej miere pripisuje novej modernej skrutkovej technológii. Medzi ďalšie významné vlastnosti, ktoré zaisťujú zvýšenú efektívnosť a spoľahlivosť, patria integrovaná prevodovka, olejový systém a inovatívny dizajn, ktorý integruje všetky jednotlivé komponenty do prevádzkového riešenia s jednoduchou obsluhou.

-red-

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky