„Zelená automatizace“

Odvětví automatizace se staví tváří v tvář odpovědnosti v politice životního prostředí

Odvětví německé robotiky a automatizace pracuje intenzivně na vytváření ekologičtějších výrobků a výroby. AUTOMATICA společně s VDMA Robotik + Automation a Fraunhoferským institutem pro výrobní techniku a automatizaci Institut Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) dala život nové společné iniciativě "Zelená automatizace".

automatica

Odvětví automatizace si uvědomuje svou odpovědnost v politice životního prostředí a aktivně spoluutváří vizi „zeleného" světa. Přitom nejde jen o ekologické utváření výrobních procesů, ale také o to, pomoci prosadit technologie šetrné ke zdrojům pomocí inovačních řešení robotiky a automatizace. Na veletrhu AUTOMATICA 2010 bude tato iniciativa poprvé

představena. „Zelená automatizace" ukáže přínos technologií automatizace šetrnému hospodaření ze všech jeho stran.

AUTOMATICA 2010, mezinárodní odborný veletrh pro automatizaci a mechatroniku, se koná od 8. do 11. června 2010 na výstavišti Nového veletrhu Mnichov. Iniciativa „Zelená automatizace" se stane vedoucím tématem veletrhu a má podporovat vystavující podniky v uvádění na trh výrobků a výrobních procesů pro zlepšování šetrnosti ve výrobě. Výchozím bodem iniciativy „Zelená automatizace" je vzrůstající význam efektivnosti energií a šetrnosti ve výrobě.

Dr. Michael Wenzel, jednatel Reis Robotics a předseda reklamního a tiskového výboru veletrhu AUTOMATICA říká: „V politice a společnosti je možné zjistit vzrůstající zájem o to, nežít již déle na náklady budoucích generací a citelně a dlouhodobě snížit spotřebu zdrojů - aniž by bylo nutné hledat kompromisní řešení v kvalitě života.

Tento vývoj vyzývá průmysl investičního majetku - především robotiku a automatizaci - aby obstaraly výrobně technické předpoklady pro „zelené" spotřební zboží. Již nyní je možné na trhu konstatovat odpovídající poptávku a můžeme proto jen uvítat, že mezinárodní odborný veletrh AUTOMATICA představí přidruženě výrobní technologie tohoto druhu."

Automatizační technika vytvářená optimálně ke zdrojům

Teprve díky automatizační technice bude umožněna ekologická výroba šetřící energii. Příklady automatizační techniky vytvářené optimálně ke zdrojům jsou komponenty pneumatik s minimální spotřebou tlakového vzduchu, drapáky a nářadí z lehkých stavebních prvků nebo software pro plánování drah pro robotické systémy optimalizovaných vzhledem

k energii. Mnoho výrobců nabízí již dávno řešení pro optimalizaci zdrojů, efektivnost energie, redukování emisí škodlivin nebo rekuperaci energie. Přitom je obzvláště důležité to, že veškeré úvahy týkající se efektivnosti energie se zabývají celým životním cyklem produktu popř. technologie. Zde vidí branže svou odpovědnost. Thilo Brodtmann, jednatel VDMA Robotik + Automation, říká: „Inteligentní zacházení se zdroji se bude stávat stále více faktorem úspěchu konkurenční schopnosti výrobních podniků. K tomu může moderní automatizační technika přispět úžasným způsobem. Výrobci automatizační techniky odkryjí svým zákazníkům významný úsporný potenciál a se svou kompetencí v inženýrství umožní nová řešení, jak „zelené" produkty zpřístupnit a zaplatit. Aby bylo možné tyto vize uskutečnit, je nutné dosáhnout širokého účinku. Přesně to ukazuje „Zelená automatizace" - obsáhle a konkrétně jako nikdy předtím. "

Automatizace je předpokladem pro „zelené" produkty

Díky vzrůstajícím cenám energií a zmenšujícím se zásobám zdrojů stoupá poptávka po technologiích spořících energii. Stejně tak přináší pohyb na trh i změněné hospodářské a zákonné rámcové podmínky. Moderní automatizační řešení umožňují široké nasazení ekologicky snesitelných výrobků a technologií jako je fotovoltaika. Díky nasazení robotů, montážní techniky a průmyslového zpracování obrazu mohly být například již podstatně sníženy výrobní náklady na solární články - při současném zvýšení kvality. Automatizační technika přibližuje fotovoltaiku jejímu cíli, vyrábět proud za konkurenceschopných podmínek. Naopak pro nakupující automatizační techniky je důležité, získat výrobní prostředky, které spotřebují méně energie a které nebudou zatěžovat prostředí ve vlastním podniku.

Fraunhoferský IPA vidí v prostředí „Zelené automatizace" značný potenciál: „Automatizační technika je významným faktorem pro konkurenceschopnou výrobu „zelených" produktů jako jsou například solární zařízení, akumulátory energie nebo elektromobily", říká Prof. Alexander Verl, vedoucí Fraunhoferského institutu IPA. "Ale automatizační technika také

musí být brána v úvahu jako spotřebitel zdrojů. Zde je možné realizovat značný potenciál jak na straně komponentů a strojů, tak v řídicí rovině".

AUTOMATICA 2010 přivádí „Zelenou automatizaci" do života

S iniciativou „Zelená automatizace" připraví AUTOMATICA toto téma systematicky poprvé. Bude proto speciální vedení návštěvníků směrem k „Zelené automatizaci", aby svedla přímo k tématu zájemce a nabízející. Nejúspěšnější příklady „zelených" produktů bude navíc představovat zvláštní přehlídka. Na AUTOMATICA fóru bude „Zelená automatizace" každý den centrálním aspektem při kladení otázek.

Nový veletrh Mnichov je ideálním místem konání pro téma šetrnosti: Je to celosvětově první veletržní výstaviště, které bylo TÜV SÜD vyznamenáno certifikátem „Podnik s efektivní energií". Tím potvrzují experti na energii to, že veletržní společnost nasazuje nejnovější stav techniky a nepřetržitě pracuje na optimalizaci spotřeby energie. Certifikát znovu podtrhuje vedoucí roli Veletrhu Mnichov v ochraně životního prostředí a klimatu. Iniciativa „Zelená Automatizace" důsledně pokračuje v této vedoucí myšlence na odborném veletrhu AUTOMATICA 2010.

-red-

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky