Dokážeme účinně tlumit hluk, vznikající prouděním vody v potrubí V hlavní roli Skolan dB

Rodinné a bytové domy, průmyslové, kulturní a sportovní stavby, nemocnice, hotely... Ptáte se, co mají zmíněné stavby společného? Například to, že jedním z atributů, na něž jejich uživatelé kladou důraz, je TICHO. Ticho (lépe řečeno regulovaná hladina hluku, ovlivněná zvuky, pronikajícími zvenčí i vznikajícími uvnitř daného prostoru) totiž patří - spolu s teplem, světlem a estetikou interiéru - mezi podmínky, které musí splňovat kvalitní vnitřní prostředí.

Nežádoucí efekt Niagarských vodopádů
Odborníci vědí, že zatímco hluk, pronikající zvenčí, lze eliminovat vhodným situováním stavby, popřípadě volbou vhodných fasádních prvků, hluk, vznikající uvnitř prostoru, je nutné "uvěznit" v místě jeho samotného vzniku. Jedním z míst technického zařízení budov, která se podílejí na tvorbě vnitřního hluku, je odpadní systém pro odvod splaškové a dešťové vody. Ten o sobě totiž mnohdy "dává vědět" nejrůznějším šploucháním, zurčením, šustěním a sykotem, tedy efekty, které patří spíše do nitra přírody, než do komfortního interiéru. „Není se čemu divit," říká Ing. Jaroslav Šístek, obchodní ředitel společnosti Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s.r.o. . „Vlivem proudění naráží voda rychlostí několika desítek kilometrů za hodinu na stěny potrubí. Nárazy jsou obzvlášť silné v místech přechodů mezi svislým a ležatým odpadním potrubím, tedy v místech oblouků, odboček, redukcí apod. Tento vysokofrekvenční zvuk navíc mnohdy znásobuje rezonance vzduchového sloupce v potrubí."

OSMA učí vodu šeptat
Vzniku hluku v odpadním potrubí nelze (obzvláště v několikapodlažních domech) zabránit. „Lze však zabránit průchodu hluku stěnou potrubí a jeho přenosu na stavební konstrukci," říká Jaroslav Šístek a upozorňuje na jedinečný systém odpadních trubek a tvarovek Skolan dB, který je díky zvýšené síle stěny, zvláštní molekulové struktuře a vysoké hustotě používaného materiálu schopen hluk, vznikající v potrubí, účinně tlumit.
Skolan dB je jedním z produktů společnosti OSMA a typickým reprezentantem firemního motta „Učíme vodu šeptat". Vodu, spoutanou potrubím, učí OSMA šeptat již od roku 1994, kdy vstoupila na český trh. V současné době je společnost největším českým výrobcem kanalizačních systémů z plastických hmot pro domovní a venkovní kanalizaci, marketingovým leaderem svého oboru a stabilním subjektem s vlastními výrobními a skladovacími prostorami.

Zájem o Skolan dB roste
„V poslední době vnímáme rostoucí zájem našich zákazníků o Skolan dB," pokračuje Ing. Jaroslav Šístek, podle kterého stojí za zvyšující se oblibou tohoto systému odpadních trubek a tvarovek právě jeho vynikající užitné vlastnosti.
Skolan dB totiž zcela vyhovuje požadavkům desetiletími prověřené teorie i praxe, podle níž dokáže hluk účinně tlumit pouze silná stěna a vysoká hustota materiálu. Proto jsou tiché odpadní trubky a tvarovky Skolan dB, dodávané v dimenzích 50, 70, 100, 125 a 150, vyráběny se silnou stěnou z materiálu o hustotě 1,9 g/cm3. Díky robustní konstrukci pak mají nejen vynikající akustické vlastnosti, ale také schopnost obstát i v nejnáročnějších podmínkách.
„Při testování, které proběhlo v Institutu požární ochrany a ochrany před hlukem v Essenu, bylo dosaženo hodnot vnějšího hluku významně nižších, než které požaduje DIN 4109 - německá norma pro místnosti ´chráněné před hlukem´. Naměřenou hodnotou 21 dB byly dokonce výrazně podkročeny i limity, požadované zostřenou směrnicí VDI 4100 (25 dB). V praxi to znamená, že použitím odpadního systému Skolan dB lze docílit hodnot vnějšího hluku na prahu lidského vnímání." Jedinečný systém tichých odpadních trubek a tvarovek je totiž vytvořen z kvalitního polypropylenu, plněného velkým množstvím minerálu. „Právě tato surovina propůjčuje odpadním trubkám a tvarovkám Skolan dB vynikající mechanické a akustické vlastnosti, které významně snižují intenzitu hluku, pronikajícího přes stěnu potrubí do okolí," dodává Ing. Jaroslav Šístek. „Kompletní systém Skolan dB je díky zvláštní pružné molekulové struktuře a vysoké hustotě použitého materiálu, jehož složení je patentováno, schopen hluk účinně tlumit již v místě jeho samotného vzniku - uvnitř potrubí a navíc i zamezit jeho vedení stěnou trubky."

Tichá kvalita

Zárukou vysoké kvality produktu Skolan dB a také ostatních výrobků společnosti OSMA je špičková firemní laboratoř i stálá mezioperační kontrola během výrobního procesu, který probíhá v souladu s TQM a splňuje požadavky normy EN ISO 9001. Filozofie společnosti OSMA je jasná: I v extrémních podmínkách u nejnáročnějšího zákazníka naše výrobky obstojí díky kvalitnímu materiálu, kvalitnímu zpracování, kvalitní povrchové úpravě a kvalitnímu obalu.
Skolan dB svými jedinečnými vlastnostmi jednoznačně přispívá k zvýšení kvality bydlení, a tím také ke zhodnocení nemovitostí," uzavírá Ing. Jaroslav Šístek. „V souvislosti s rostoucími nároky na hygienu vnitřního prostředí staveb i na materiály a suroviny, používané při rekonstrukcích a novostavbách splňuje Skolan dB všechna očekávání jak po stránce ekologické, tak ekonomické, je předurčen k širokému použití ve všech oblastech pozemního stavitelství, bytovými domy počínaje a koncertními sály konče."

Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s.r.o. * Komorovice 1, 396 01 Humpolec Tel.: 565 777 111, Fax: 565 777 122-3 * info@osma-cz.cz, www.kanalizacezplastu.cz


Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky