Budúcnosť v kvalitných plastoch

Spoločnosť Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o., je najväčším českým výrobcom plastových potrubných systémov pre vnútornú a vonkajšiu kanalizáciu.
Moderná, stabilná, marketingovo orientovaná spoločnosť s technickým zázemím a s dlhodobou víziou svojho pôsobenia na trhu disponuje vlastnými výrobnými a skladovacími priestormi. Jej veľkou prednosťou sú teda rýchle a bezchybné dodávky kvalitných produktov. Dodržiavanie vysokej kvality produkcie upravuje systém riadenia akosti podľa normy ISO 9001. Celý výrobný systém spoločnosti je navyše certifikovaný pre export na trhy rady európskych krajín. Výrobné zariadenie spoločnosti Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o., je tvorené vstrekovacími lismi a vytlačovacími strojmi, ktoré sú schopné ročne spracovať viac ako 7 000 ton polypropylénu a PVC. Výsledným produktom sú potom odpadové a kanalizačné rúry a tvarovky.
V oblasti hladkej kanalizácie a vnútorných odpadov má spoločnosť Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o., najväčší trhový podiel v Českej republike. Svoj podiel na trhu chce však ako v Českej republike, tak aj na zahraničných trhoch naďalej zvyšovať.
V rámci Českej republiky spoločnosť ponúka svoje produkty predovšetkým reťazcu špecializovaných veľkoobchodov, opiera sa však aj o priamu komunikáciu so zákazníkmi, ktorými sú vo väčšine prípadov špecialisti na inštaláciu, vodu, kúrenie a plyn. Tiež oslovuje potenciálnych klientov, ktorí vo väčšine prípadov doposiaľ využívali služby dovozcov. Konkurenčná výhoda spoločnosti je daná výrobou na území ČR, čo umožňuje neustálu operatívnosť a pripravenosť na ceste k uspokojeniu požiadaviek zákazníka. Prvky vnútornej plastovej kanalizácie reprezentuje HT-Systém (PPs)® - odpadové rúry a tvarovky z polypropylénu, dodávané vrátane všetkých doplnkov a navrhované podľa špeciálnych potrieb a požiadaviek tuzemskej výstavby (priechodky, panelákové odbočky atď.) a Skolan dB - tiché odpadové potrubie vyrábané z minerálom plneného polypropylénu, ktoré má vynikajúce akustické vlastnosti a schopnosť účinne tlmiť hluk už v mieste jeho samotného vzniku.
K prvkom vonkajšej plastovej kanalizácie patrí v prvom rade najmodernejší kanalizační systém KG 2000 Polypropylen®, ktorý je predurčený predovšetkým pre exponované miesta a výstavbu kanalizácie v náročných podmienkach, kde je možné počítať s hĺbkou uloženia až 8 m a ďalej aj KG-Systém (PVC)® vyrábaný jedinečnou technológiou koextrúzie. Táto technológia kladie veľký dôraz na zvýšenie využitia potenciálu, ktorý nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U), ako vysoko vyspelá a rokmi preverená surovina, ponúka. Výsledkom sú kanalizačné rúry a tvarovky s dokonale hladkou vnútornou stenou, odolnou proti abrázii, a húževnatou vonkajšou vrstvou. RV-Systém OSMA® - revízne šachty a dvorné vpusty, je kompletný systém prvkov umožňujúcich výstavbu šácht rôznej hĺbky s možnosťou dodatočného pripojovania nových vetví kanalizácie. Rozsiahly sortiment spoločnosti uzatvárajú flexibilné korugované drenážne rúry OSMAdren.
Spoločnosť Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o., sa snaží svojou rozsiahlou produkciou čo najviac priblížiť predovšetkým špecialistom v oblasti inžinierskych sietí a domových inštalácií. Všetky svoje kroky uskutočňuje spoločnosť Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o., nielen v súlade s obchodnou etikou, ale tiež v súlade s prírodou, ktorej súčasťou sa produkcia spoločnosti stáva.

Text: Jan Garai

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky