Oleje a mazivá pre bioplynové stanice

Na rastúcom slovenskom i českom trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie, sa vo významnej miere od r. 2013 presadzujú aj bioplynové stanice (ďalej BPS). Zo zdrojov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR vyplýva, že na Slovensku je v prevádzke okolo 100 BPS s úhrným výkonom 101 MW.

Dôležitým prvkom bioplynovej stanice je kogeneračná jednotka, ktorá premieňa plyn na elektrickú energiu a teplo. Kogenerácia znamená kombináciu výroby elektrickej energie a tepla. Nie je nevyhnutne spojená s BPS. Niektoré BPS pracujú len za účelom výroby elektrickej energie a teplo nie je využívané, čo je samozrejme škoda. Generátor elektrickej energie je poháňaný
plynovým motorom. Ten je poháňaný palivom - bioplynom. Bioplyn je zmes oxidu uhličitého a metánu, ktorý vzniká pri anaeróbnej fermentácii biozložiek, vstupných surovín vo fermentoroch BPS. Ako vstupné suroviny sa na výrobu bioplynu často používa kukurica, tráva i pevné a kvapalné hnojivá. Plynový motor potom pomocou ďalších prídavných zariadení premení bohaté palivo na elektrickú energiu a teplo.

Total - oleje pre bioplynove stanice
Obr.1
Práve plynový motor (Obr.1 a 2) je srdcom BPS a ako každý iný spaľovací motor sa nezaobíde bez kvalitného mazania. Francúzska energetická a ropná spoločnosť TOTAL má bohaté skúsenosti práve v oblasti výroby, výskumu a vývoja motorových olejov pre piestové plynové motory umiestnené v BPS a to aj preto, lebo v západnej Európe sa trh s obnoviteľnými zdrojmi energie naštartoval skôr ako u nás. Priame zastúpenie firmy TOTAL na Slovensku - TOTAL SLOVENSKO s.r.o. a v Čechách - TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. sú tu preto, aby predali tieto skúsenosti prostredníctvom svojich školených zamestnancov prevádzkovateľom BPS a pomohli im správne, ekonomicky prevádzkovať motor a usporiť im nemalé finančné prostriedky, ktoré vynakladajú na ich prevádzku.
Najčastejšie používané plynové motory v krajinách strednej Európy sú štandardne motory veľkých známych výrobcov ako sú MWM, CAT, Jenbacher, Perkins, Agrogen, Deutz, Wärtsilä.... Títo výrobcovia testujú a doporučujú motorové oleje, medziinými aj oleje zn. TOTAL ucelenej rady Nateria, ktorým sa nižšie budeme bližšie venovať.

Minerálne a syntetické motorové oleje zn. TOTAL pre plynové spaľovacie motory

NATERIA MH 40 predstavuje nízkopopolnatý motorový olej (obsah popola 0,45%). Tento olej obsahuje vybraný minerálny olej za účelom dosiahnutia vysokej tepelnej, nitračnej a oxidačnej odolnosti. Špeciálne aditíva zaisťujú výrazné antikorozívne a protioderové vlastnosti a nízky obsah popola znižuje riziko tvorby úsad v spaľovacom priestore a vyhovuje najprísnejším nárokom výrobcov z hľadiska čistoty a životnosti výfukových systémov a kompatibility s katalyzátormi.
Odporučený a schválený výrobcami motorov: MWM, CAT, Jenbacher, Agrogen, Perkins, Deutz, Wärtsilä, MTU, MDE...

 

NATERIA MP 40 predstavuje nízkopopolnatý motorový olej (obsah popola 0,48%) s predĺženým výmenným intervalom. Tento olej je určený pre najnáročnejšie prevádzkové podmienky, rýchlobežné motory a motory s malým obsahom olejovej náplne. Veľmi vysoká odolnosť voči tvorbe úsad zaisťuje čistotu tepelne namáhaných súčastí motora.
Odporučený a schválený výrobcami motorov: MWM, Jenbacher, Agrogen, Rolls-Royce...

 

NATERIA MJ 40 predstavuje motorový olej so stredným obsahom popola (obsah popola 0,82%) používaný tam kde výrobca motora umožňuje použiť olej so stredným obsahom popola. Olej prostredníctvom jedinečných aditív neutralizuje kyslé zložky zo skládkového plynu a H2S z bioplynu.
Odporučený a schválený výrobcami motorov: MWM, Jenbacher, MAN, MDE, Wärtsilä, Waukesha...


NATERIA X 405 je syntetický motorový olej s nízkým obsahom popola (obsah popola 0,45%) je olej speciálne vhodný pre motory kde je účelné, alebo nevyhnutné výrazne predĺžiť servisné výmenné intervaly t.j. tam kde nie je vhodné použiť konvenčné minerálne oleje. V porovnaní s tradičnými nízkopopolnatými minerálnymi olejmi umožňuje NATERIA X 405 predĺžiť výmenný interval až na niekoľko tisíc hodín a tým efektivne znížiť náklady na údržbu a počet odstávok motora. Použitie oleje NATERIA X 405 taktiež znižuje prevádzkovú spotrebu oleja. Vďaka tomu sa minimalizuje tvorba úsad na trubkách výmenníkov čím sa zvyšuje účinnosť kogeneračnej jednotky.
Odporučený a schválený výrobcom motorov: Wärtsilä


Total- oleje pre bioplynove stanice
Obr.2


Analýzy olejov TOTAL ANAC GAS

Nevyhnutnou súčasťou prevádzky motora na BPS sú analýzy oleja, ktoré počas záruky požaduje výrobca motora. Na základe predpísaných analyzovaných parametrov oleja sa identifikuje výmenný interval a doporučuje výmena olejovej náplne. Výrobca motora sa takto chráni pred prípadnými poruchami spôsobenými zanedbanou údržbou zo strany servisu, alebo prevádzkovateľa.
Avšak tieto analýzy majú vysokú vypovedaciu schopnosť pre prevádzkovateľa aj po záručnej lehote motora. Pri zmene podmienok prevádzky, zmene kvality plynu sa totiž pochopiteľne mení aj interval výmeny oleja a prevádzkovateľ si môže svojou včasnou reakciou zlepšiť ekonomiku prevádzky.
Nezanedbateľnou vypovedacou schopnosťou analýz olejov je aj identifikácia stavu a opotrebenia motora. Na základe identifikácie, analýzy oterových kovov nachádzajúcich sa v oleji, dokáže naše laboratórium TOTAL ANAC predikovať možný problém na motore. To všetko zásluhou korporátnej celosvetovej siete laboratórii TOTAL ANAC a databáz tvorených desiatky rokov s informáciami o motoroch všetkých významných svetových výrobcov.

Záver

Hodnota nového plynového spaľovacieho motora nie je malá a prevádzkovateľ by si mal byť vedomý svojej zodpovednosti za životnosť motora, za výrobný prostriedok, ktorý mu prináša výnos a dopriať mu kvalitný vhodný olej, doporučený výrobcom. Spolu s kvalitnými službami vo forme kompletných analýz, ich správnom zhodnotení tímom školených pracovníkov priameho zastúpenia energetickej a petrolejárskej spoločnosti TOTAL, taktiež znížiť náklady na prevádzku a maximalizovať svoj zisk.
Ing. Milan Oško, Oddelenie priemyselných mazív, TOTAL SLOVENSKO s.r.o.

 

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA  s. r. o.

Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8
Tel.: +420 224 890 511
www.total.cz
www.total.com


TOTAL SLOVENSKO s. r. o.

Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava
Tel.: +421 252 620 895
www.total.sk
www.total.com

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 9 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky