Predizolované potrubia

Spoločnosť NRG flex, s.r.o. doplnila sortiment dodávaných potrubí popri osvedčených plastových predizolovaných potrubí AUSTROFLEX aj o oceľové predizolované potrubia ECOLINE. Týmto nadväzuje na niekoľkoročné úspešné pôsobenie na slovenskom a českom trhu, kde za ten čas zrealizovala niekoľko stoviek projektov.  Na základe požiadaviek z praxe sa rozhodla skompletizovať ponuku potrubí tak, aby mohla realizovať celú škálu projektov od sekundárnych rozvody, rozvodov termálnej vody až po rozsiahle projekty a komplexné výmeny primárnych a sekundárnych rozvodov v mestách a priemyselných areáloch.

 

Oceľové predizolované potrubia ECOLINE

Taliansky výrobca oceľových predizolovaných potrubí ECOLINE s viac ako 30 ročnými skúsenosťami má za sebou  milióny vyrobených metrov a k nim viac ako milión kusov príslušenstva. Projekty realizované od roku 1980 sú dodnes v prevádzke a sú zárukou vysokej kvality dodávaných výrobkov.

ECOLINE dosiahol vysoký stupeň kvality a je schopný garantovať kvalitu vyrobených potrubí a príslušenstva podľa Európskych štandardov EN 253 / 448 / 488 / 489. Kvalita výroby je kontinuálne sledovaná okrem nezávislých inštitúcií aj vo vlastnom laboratóriu, kde sú komponenty ako aj hotové výrobky podrobované náročným testom.

 

Precízne zvolená kombinácia vstupných materiálov dáva systému predizolovaných potrubí ECOLINE výnimočné vlastnosti a vďaka zlepšeniam, ktoré vyplynuli z dlhoročných skúseností, aj pridanú hodnotu. V štandardnom prevedení je oceľová rúrka pre médium z bezšvovej alebo zváranej ocele P235GH alebo z vysokopevnostnej ocele P355NH. Použitie vysokopevnostnej ocele redukuje potrebné množstvo kompenzátorov a tým výrazne urýchli montážne a výkopové práce. Na požiadanie je technologicky možné izolovať aj iné rúrky pre médium napr. pozinkované rúrky, nerezové rúrky, PPR, PE a iné. Potrubie je izolované tvrdou polyuretánovou penou podľa normy EN253, s tepelnou vodivosťou lamda do 0,027 W/mK pri 50°C. Výborná izolácia zabezpečuje pri bežných prevádzkových podmienkach tepelnú stratu 1°/km.

Potrubia sú vyrábané v izolačnej triede 1,2 a na požiadanie 3. Vonkajší plášť pri prevedení na priamu pokládku do výkopu je vyrobený z vysokohusteného polyethylénu (> 955 kg/m3) podľa štandardov EN253. V prípade vonkajšieho vedenia SPIRO z 0,6 až 0,8mm zinkovaného alebo hliníkového plechu. Potrubia sú dodávané v štandardných 6 a 12m tyčiach,v dimenziách od DN20 až do DN800, pracovná teplota potrubí je -108°C až 148 +-2°C pri tlaku PN25. Pre dlhodobú spoľahlivosť a životnosť systému sú v potrubiach zabudované monitorovacie vodiče. Monitorovací systém dokáže včas identifikovať poškodenie vonkajšieho plášťa alebo prípadnú netesnosť systému v spojoch. Životnosť systému je pri riadnej prevádzke minimálne 30 až 50 rokov.

 

Plastové predizolované potrubia AUSTROFLEX

Plastové predizolované potrubia AUSTROFLEX od Rakúskeho výrobcu s viac ako 25 ročnými skúsenosťami spájajú výhody a dôsledne zvolené kvalitné materiály a suroviny tak, aby vznikol vysoko flexibilný systém s veľmi nízkymi tepelnými stratami. Toto sa podarilo vďaka kombinácii veľmi dobrých izolačných vlastností polyuretánovej peny (PUR), ktorou sú izolované rúrky pre médium, vrstvou veľmi flexibilnej polyethylénovej izolácie (PE), ktorá zabraňuje PUR pene zaliať vonkajšie robustné rebrovanie z vysokohusteného polyethylénu (PE-HD). Vďaka tejto kombinácii je potrubie flexibilné aj pri nižších teplotách a má veľmi dobré izolačné vlastnosti - celý systém je certifikovaný na lamda 0,028 W/mK (samotná PUR pena 0,026 W/mK). Dostatočná  hrúbka izolácie zabezpečuje nižšie straty potrubia AUSTROFLEX oproti iným systémom od cca 5% až po vyše 50%. Vonkajší robustný plášť je odolný voči dopravnému zaťaženiu a poškodeniu pri priamej pokládke do výkopu alebo pri pokládke do existujúcich betónových kanálov, kde pri rekonštrukcii nie je nutné otvárať celú trasu ale stačí iba niekoľko montážnych otvorov.

 

Polomery ohybu potrubia sú vďaka skladbe izolácií a vonkajšieho rebrovania extrémne nízke a ľahko sa na stavbe dajú dosiahnuť, napr. pre d90 je to iba 1,0m.

Rúrku pre médium tvorí sieťovaný polyethylén PE-Xa, pre vykurovanie s kyslíkovou bariérou SDR11 PN6 pri 95°C a pre teplú vodu SDR7,4 PN10. Veľmi hladká vnútorná stena rúrky pre médium je zárukou dlhodobej prevádzky bez inkrustácií a usadenín. Rúrka je odolná voči mrazu a mnohým agresívnym médiám ako aj termálnej vode. Životnosť potrubia je v závislosti od prevádzkových parametrov až vyše 50 rokov. Dimenzie potrubia od d25 až po d125 vo flexibilnom prevedení ponúkajú možnosti realizácie projektov od pár kilowattov až po niekoľko megawattov.

Pri dvojrúrkových potrubiach (dimenzie 2xd25 až 2xd63) je jedna rúrka vždy kontinuálne označená, toto zabráni pri montáži zámene prívodu a spiatočky.

Komplexnosť systému dokazuje aj široká paleta príslušenstva a možností spájať potrubie - lisovaním, zvernými spojmi alebo elektrotvarovkami. Pre každú aplikáciu existuje optimálne riešenie čo sa týka spôsobu montáže a nákladov.

Spájanie potrubia prebieha rýchlymi a bezpečnými lisovanými alebo zvernými spojmi, pri termálnej vode alebo veľkých dimenziách elektrotvarovkami. Systém lisovaných a zverných prechodov je vďaka presnému spracovaniu rýchly a je možné s ním pracovať aj pri nižších teplotách.

Veľkou výhodou pri návrhu systémov je veľká voľnosť projektanta a investora pri návrhu trasy - vďaka flexibilite je možné obísť prípadné prekážky na trase, nie je nutné prácne počítať pevné body a dilatačné oblúky, potrubie má samokompenzačné vlastnosti a stačí ho iba na začiatku a na konci trasy pri prechode na vnútorný rozvod jednoducho zafixovať. Taktiež je možné vchádzať do objektu iba polomerom ohybu, bez nutnosti osádzať kolená. Potrubia sú dodávané v dĺžkach až do 100m (kvôli minimalizácii odrezkov sa dodávajú presné dĺžky) preto je na trase minimum spojov. Vďaka malému množstvu spojov (oproti oceľovým potrubiam až 8krát menej) sa výrazne zvyšuje rýchlosť pokládky s montážou a taktiež nutnosť doizolovania jednotlivých spojov a odbočiek. Projekty, ktoré sa realizovali týždne je teraz možné zrealizovať s tým istým počtom ľudí a bez nákladnej techniky za pár dní (plastové  potrubia majú nízku váhu a nie je potrebný pri pokládke žeriav).Príklady realizácií / prípadové štúdie Budovanie bezkanálových tepelných rozvodov alebo ich rekonštrukcia

Pri niektorých rekonštrukciách rozvodov je výhodnejšie (najmä ak je možné ísť v zelených pásoch) vybudovať namiesto pôvodného tepelného kanálu nový teplovod v bezkanálovom prevedení. Takýmto spôsobom sa často realizujú teplovody napríklad v areáloch škôl, nemocníc a priemyselných komplexoch.

Nové trasy teplovodov sa taktiež realizujú spôsobom, ktorý dáva okrem výrazne rýchlejšej realizácie aj výhodu a flexibilitu pri návrhu trasy. V zastavanom území je veľkou výhodou to, že šírka výkopov pre plastové predizilované potrubia je výrazne užšia ako pre oceľové potrubia, potrubie stačí do výkopu iba položiť a netreba ho každých pár metrov zvárať. Takto sa výrazne redukujú náklady na výkopové práce, obsypový materiál a úpravu terénu do pôvodného stavu  na minimum (zelené a spevnené plochy).


Využitie tepla z bioplynových staníc

Bioplynové stanice produkujú pri spaľovaní bioplynu okrem elektrickej energie aj teplo. Časť tohto tepla zvyčajne 5 až 20% sa spotrebuje pre samotnú činnosť bioplynovej stanice, zvyšné teplo sa dá zmysluplne využiť na vykurovanie objektov v okolí bioplynovej stanice - administratívne budovy, dielne, sklady, kuchyňa, sociálne zázemie, dokurovanie maštalí, predohrievanie sušičky a iné. Okrem využitia priamo pre potreby investora je možné teplo predávať aj tretím subjektom napr. pre priľahlé priemyselné areály alebo obecné objekty či už školy, škôlky, kultúrny dom, plavárne alebo administratívne budovy či bytové domy.

Predizolované potrubia AUSTORFLEX sa vyznačujú veľmi nízkymi stratami a teplo je v nich možné prepravovať aj na vzdialenosti presahujúce niekoľko kilometrov (pokles teploty je max. 1°C na 1km), aj pri väčších projektoch sa dá zabezpečiť hospodárna prevádzka a rýchla návratnosť investície do teplovodov.

Teplo je taktiež komodita a je škoda ho nevyužiť, aj keď je často označované ako „odpadné teplo" treba s ním hospodárne nakladať a použiť na jeho transport potrubia s čo najnižšími tepelnými stratami. Pri prvotnom zámere sa môže zdať, že tepla je veľa a všetko sa ani nebude dať využiť, ale zo skúseností z projektov v Rakúsku a Nemecku vieme, že po pár rokoch už môže teplo zbytočne unikajúce cez slabo izolované potrubia chýbať na dopojenie ďalšieho objektu.

Vhodnou kombináciou odberateľov sa dá zabezpečiť odber po celý rok, v zime na vykurovanie objektov, v lete pre plaváreň a na jeseň na sušenie dopestovaného obilia a kukurice, celoročne na prípravu teplej vody. Takto využité teplo ešte znižuje dobu návratnosti samotnej BPS a zlepšuje jej ekonomiku.

 

Technická podpora a služby NRG flex, s.r.o.

Spoločnosť NRG flex, s.r.o. dodáva komplexný potrubný systém, nie iba samotné plastové či oceľové predizolované potrubia. Ponúka všetko vrátane služieb od štúdií, zhodnotenia návratnosti projektu cez projekciu a dodávky na kľúč alebo kompletnú podporu a zaškolenie montážnych firiem na prácu s plastovými predizolovanými potrubiami.

Dôležitou požiadavkou a kritériom pre investorov je popri vysokom technickom prevedení a následnej ekonomickej prevádzke aj návratnosť samotnej investície. V tomto prvom kroku zabezpečíme v rámci ponukového konania prípravu štúdie a rozpočtu, aby bolo toto rozhodovanie jednoduché a jasné. V rámci prípravy na základe niekoľkých vstupných údajov (prenášané výkony, situácia, využitie tepla) navrhneme potrebné dimenzie potrubia a nadväznú technológiu. V ďalšom kroku ponúkame prípravu kompletnej projektovej dokumentácie od územného konania, cez stavebné povolenie až po realizačný projekt. Projektantom poskytujeme plnú technickú podporu a všetky potrebné a aktuálne podklady.

Pri realizácii projektu zabezpečíme želaný rozsah podľa priania investora od dodávky potrubia so zaškolením personálu a zapožičaním potrebného špeciálneho náradia na lisovanie alebo zváranie potrubia ako aj zabezpečením autorského a technického dozoru. Alebo na základe požiadavky investora  zabezpečenie celej dodávky aj s nadväzujúcou technológiou a dopojením systému na kľúč.

Na základe našich bohatých skúseností a mnohých úspešne realizovaných projektov vieme s investorom nájsť optimálne riešenie pre zamýšľaný projekt.

Autor: Ing. Robert Štefanec


NRG flex, s.r.o.,

Moyzesova 2/B,

902 01 Pezinok

tel.: +421 2 381 00 996

e-mail: +421 907 893202

info@nrgflex.sk

www.nrgflex.sk

Späť

Komentáre k článku | Pridať komentár

HORAK (10.10.2017)

RAD BYCH SE VAS ZEPTAL JESTLI JE MOŽNÉ KOUPIT OD VAS PŘEDIZOLOVANOU TRUBKU NA PARU ,KTEROU BYCH DAL DO ZEMĚ DO PISKU PRUMĚR TRUBKY NEVÍM PŘESNĚ ALE DO 10CM
TO JE PŘIBLIŽNĚ 350 M TEPLOTA PARY CCA 170C
A PAK BYCH SE RÁD ZEPTAL NA ROZVOD DO ZEMĚ PRO TEPLOU VODU PŘEIZOLOVANOU CCA 500M PRUMĚR CCA 7CM MUŽETE MI PROSIM ŘADOVĚ NAPSAT ROZMĚR VAŠICH TRUBEK PRUMER A CCA CENU ZA 1M DEKUJI MOC

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
5 + 1 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky