Technika 1-2/2014

 < 1 2 3 4 5 6 > 

Programové vybavení pro efektivní typologii, návrhy a optimalizaci tepelných soustav

Technika 1-2/2014

Program HESCOnet® je využíván projektanty při navrhování jak nových, tak i při projekčních přepočtech stávajících tepelnýchsoustav. Příkladem může být provádění optimalizačních výpočtů různých variant při plánování rozšíření a oprav.

Viac informácií

Ľahká do ruky, ľahká do vrecka, ale výkonná termografická kamera testo 870

Technika 1-2/2014

Termografické kamery sa stávajú každodenným nástrojom mnohých profesií a svoje uplatnenie nachádzajú najmä v priemyselnej údržbe, v stavebníctve, vo vykurovaní, v správe budov. To sa prejavuje aj rozširujúcou ponukou výrobcov a v čoraz kratších intervaloch sú uvádzané na trh nové modely.

Viac informácií

Materiálové možnosti při akumulaci a ohřevu teplé užitkové vody

Technika 1-2/2014

V posledních letech se klade čím dál větší důraz na snižování energetické náročnosti budov. Tento trend má bezpochyby budoucnost a s ohledem na mnohdy předimenzované topné systémy je potřeba se jejich modernizaci i nadále věnovat.

Viac informácií

Moderní vzduchotechnické systémy procházejí stálým vývojem

Technika 1-2/2014

Společnost FORT-PLASTY s.r.o. se pohybuje v oblastech průmyslové ventilace určené do prostředí s vysokou chemickou náročností již více jak 17 let. Mezi odbornou veřejností je dobře známá jako výrobce a dodavatel vzduchotechnických systémů z plastů (PVC, PP, PE, PPs, PE-EL, PP-s-EL, atd.) spojovaných na hrdla nebo příruby.

Viac informácií

Moderné riešenia servopohonov

Technika 1-2/2014

Spoločnosť TUBOTECH spol. s r.o., so sídlom v Hrušovanoch u Brna je exkluzívnym dovozcom produktov talianskych spoločnosti Comparato Nello s.r.l. a SR Rubinetteire s.r.l. pre Česko a Slovensko. Comparato Nello s. r. l.  vyrába od roku 1968 ventily so servopohonmi, bytové výmenníkové stanice a komponenty pre ústredné vykurovanie. V nových moderných priestoroch NEW FACTORY sa zúročili výsledky práce z hľadiska kvality, produktivity a logistiky. Dokonale premyslené usporiadanie optimalizuje internú manipuláciu i priestory pre jednotlivé prevádzané špecializované činnosti, s možnosťou rozšírenia výrobných priestorov do budúcna.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky