Technika 1-2/2014

 < 1 2 3 4 5 6 > 

Splyňovacie kotly predbiehajú zaužívané štandardy vo vykurovaní

Technika 1-2/2014

Výber kotla ústredného kúrenia dnes podlieha čoraz náročnejším kritériám. Veľký dôraz je kladený na mieru komfortu pri obsluhe kotla. Užívateľský komfort súvisí aj so samotným ohrevom teplej úžitkovej vody za predpokladu maximálnej regulovateľnosti a s rešpektom k úspore paliva, čiže efektivite spaľovania.

Viac informácií

Meranie vyrobeného plynu

Technika 1-2/2014

V oblasti produkcie bioplynu, skládkového plynu a bahenného plynu je monitorovanie, analýza plynu a tiež monitorovanie únikov neoddeliteľnou súčasťou pracovného postupu.

Viac informácií

Fungovanie zeolitových tepelných čerpadiel

Technika 1-2/2014

Ako efektívne a ekologicky výhodné riešenia využívania OZE na vykurovanie a prípravu teplej vody sa vpodmienkach našej krajiny javia tepelné čerpadlá. Tepelné čerpadlo odoberá inak nevyužiteľné nízkopotenciálne teplo z prírody alebo priemyselnej činnosti a premieňa ho pomocou elektrickej energie nateplo s vyšším potenciálom. Takto vzniknuté teplo sa dá následne využívať na rozličné účely - prípravu teplejvody, vykurovanie, chladenie alebo rôzne technologické ohrievacie procesy.

Viac informácií

Už víte jaký druh větrací jednotky si pořídit?

Technika 1-2/2014

Moderní nízkoenergetická výstavba, opravy starších budov pomocí zateplení fasád a výměny oken,snižování energetické náročnosti budov. Tato slova jsou pro převážnou většinu z nás notoricky známá. Vážese k nim ještě jedno slovo, a to VĚTRÁNÍ. Někdy přehlížené, někdy nedoceněné, ale přesto právě tak potřebnéjako úspory na energiích za bydlení.

Viac informácií

Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody TEC TM

Technika 1-2/2014

Spoločnosť Tatramat - ohrievače vody, s.r.o. ako tradičný slovenský výrobca a líder v oblasti ohrevu vody je známy vysokou kvalitou svojich výrobkov a udávaním najmodernejších trendov v tejto oblasti. Po úspešnom uvedení inteligentného ohrievača vody EO EL, ktorý získal ocenenie Strojársky výrobok roka 2012, spoločnosť aktuálne predstavila jedno z najúspornejších a najefektívnejších zariadení pre ohrev vody: tepelné čerpadlo TEC TM.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky