Meranie vyrobeného plynu

V oblasti produkcie bioplynu, skládkového plynu a bahenného plynu je monitorovanie, analýza plynu a tiež monitorovanie únikov neoddeliteľnou súčasťou pracovného postupu.

 

GOLIATH BIOGAS
Jedinečný multifunkčný prístroj od dynamickej nemeckej spoločnosti ESDERS GmbH, je schopný pokryť všetky potreby bioplynovej stanice. Na jedno meranie dokáže vyhodnotiť koncentráciu vyrobeného metánu CH4, oxidu uhličitéhoCO2, oxidu uhoľnatého CO a sírovodíka H2S. Technológia infračervených snímačov ponúka reakčnú dobu odozvy menej ako 10 sekúnd. Integrované čerpadlo ponúka sací výkon až 45 litrov za hodinu. Ponúka široký rozsah príslušenstva pre rôzne aplikácie a hlavne PC softvér pre archiváciu údajov a tvorbu protokolov. Disponuje certifikáciou ATEX a teda prístroj môžete používať aj vo výbušnom prostredí.GOLIATH  - 2 v 1
Prístroj Goliath disponuje unikátnou funkciou detekcie úniku plynu, ktorá poskytuje ďalšie pole pôsobnosti pre detekciu netesností na všetkých zariadeniach pre výrobu bioplynu. Infračervený snímač má presne stanovenú vlnovú dĺžku pre metán CH4 a vylučuje tak krížovú citlivosť na iné plyny. Merací rozsah tejto unikátnej aplikácie je nastavený od 0 až do 10,000 ppm CH4 ako aj CO2 s rozlíšením 100 ppm. Okrem kontroly vyrobeného plynu, prevencie proti zničeniu strojov a celkového ladenia systému, tak môžete v jednom prístroji získať navyše aj plnú moc nad kontrolouUniverzálnosť prístroja GOLIATH prekračuje hranice - Stacionárne meranie od spoločnosti ESTERS
Spoločnosť ESTERS Eletronik vyvinula, na základe obrovských úspechov prístroja GOLIATH BIOGAS, príslušenstvo pre toto zariadenie, ktoré z neho robí ešte univerzálnejší prístroj ako doteraz! Kompletný systém pre stacionárne meranie pozostáva z prístroja GOLIATH BIOGAS, MLK stanice a elektronickej riadiacej jednotky.

Toľko meracích bodov, koľko potrebujete
Prístroj GOLIATH osadený v MLK stanici, získava nový rozmer! MLK stanica slúži ako stacionárny merací bod/systémová zbernica pre analýzu plynu a poskytuje funkciu merania, načítania a komunikácie. MLK Stanica komunikuje spolu s prístrojom GOLIATH cez infračervené rozhranie. S jedným prístrojom GOLIATH môže byť jednoducho použitých viac MLK staníc. Pri použití viacerých prístrojov GOLIATH a MLK staníc môžu byť prístroje zamenené pre overenie nameraných výsledkov.
Každá MLK stanica je vybavená magnetickými ventilmi pre testovanie plynu, vzorku plynu a vypustenie plynu. Stanica je pripevnená na stenu s možnosťou "rýchleho odpojenia", ktorá umožňuje rýchlu výmenu komponentov. Pripojenie do riadiacej jednotky GOLIATH sa realizuje cez rozhranie systémovej zbernice.

Maximálna kontrola za minimálne náklady
Riadiaca jednotka Goliath je mozog celého stacionárneho systému, ktorá zabezpečuje komunikáciu, riadenie a napájanie až 4 MLK staníc naraz. Riadiaca jednotka Goliath riadi cyklus merania všetkých pripojených prístrojov vrátane vonkajších zariadení cez zbernicu dát RS 485. Na základe toho môžu byť vzdialenosti medzi meracími bodmi až do 100 metrov premostené.
Prenos nameraných dát sa realizuje cez RS 232. Riadiaca jednotka Goliath môže byť pripojená priamo do zariadení GDR 1404, GDR 1407 a GDR 1408 od spoločnosti Esters alebo do iných riadiacich jednotiek. Odtiaľ môžu byť namerané hodnoty prenesené cez priemyselné systémové zbernice (PROFIBUS DP, Modbus RTU, Modbus TCP) a Ethernet TCP/IP do PLC systémov.

Namerané hodnoty pod kontrolou kdekoľvek!
Okrem toho, Esters prístroje podporujú ukladanie nameraných hodnôt do externej SQL databázy cez USB alebo Ethernet TPC/IP. So softvérom Esters Energy Efficiency Management a Device Manager (E3DM) môžu byť uložené dáta analyzované v tabuľkách a grafoch. Dennú správu o stave možno vytvoriť a odoslať prostredníctvom emailu s Esters Infoserver (EIS) pomocou SQL databázy. Čas doručenia správ je voliteľný.

Neprehliadnite jedinečné výhody tohto systému!
Vďaka modulárnemu dizajnu celého systému nie je údržba technikmi potrebná. Výmenu rozbitých súčiastok vykonajú technicky kvalifikovaní pracovníci. Doručovanie komponentov sa uskutočňuje spôsobom "vyzdvihnúť a vrátiť".
Batériou napájaný GOLIATH poskytuje dostatočnú ochranu proti EMC rušeniu, ktoré môže nastať na vložených staniciach. Odchýlenie senzora spôsobené EMC vplyvmi je v skutočnosti vylúčené.
Použitie infračervených senzorov pre CH4 a CO2 garantuje rýchle nastavenie fázy, extrémne krátky reakčný čas a krížová citlivosť voči ostatným plynom je pri meraní vylúčená.
GOLIATH môže byť tiež použitý ako mobilné zariadenie na detekciu únikov - len tým, že bude odstránený z MLK stanice. V príslušenstve nájdete bohatý výber dlhých či krátkych sond pre 100% využitie tejto jedinečnej aplikácie.

 

 

Radeton SK s.r.o.
J. Kollára 17, Prievidza
971 01, SLOVENSKO
+421 (0) 46 542 4580
www.radeton.sk - info@radeton.sk


Radeton s.r.o.
Mathonova 23, Brno
613 00, ČESKÁ REPUBLIKA
+420 543 257 777
www.radeton.cz - info@radeton.cz

 


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 8 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky