Pitná voda získavaná z vodnej pary

Na Zemi existuje stále veľa oblastí, kde má pár kvapiek vody cenu zlata. Zariadenie, prostredníctvom ktorého by sa mohla získavať voda priamo z pár obsiahnutých vo vzduchu, by určite pomohlo mnohým ľuďom.

Pary obsiahnuté vo vzduchu umožňujú prežitie mnohých organizmov aj na najsuchších miestach planéty. Práve vodná para by sa mohla stať významným zdrojom pitnej vody v oblastiach, kde je nedostatok povrchových, alebo podzemných zdrojov vody. Na jej získanie zo vzduchu je však potrebné špecálne zariadenie. Nedávno ho vyvinuli inžinieri z Fraunhoferovho inštitútu v nemeckom Štuttgarte. Základným princípom je hydroskopia", laicky povedané "nasiaknutie vlhkosti", pri ktorej látka priťahuje molekuly vody zo vzduchu.
Slaný roztok, ktorý priťahuje vlhkosť zo vzduchu steká vo vnútri jednotiek pripomínajúcich veže do nádrže, z ktorej je vyčerpaný vzduch. Táto kvapalina, ktorá je riedená vodou absorbovanou zo vzduchu, je dole ohrievaná (vďaka vákuu sa ohrieva rýchlejšie) a pary z nej uvoľnené sa potom kondenzujú vo vyšších poschodiach veží. Odtiaľ stekajú nižšie a poháňajú pumpu, ktorá odčerpáva vzduch zo spodnej nádrže, takže žiadna prídavná vákuová pumpa už nie je potrebná. Ohrev zriedenej vody v nádržiach je zabezpečený energiou zo solárnych článkov, takže zariadenie je v podstate energeticky samostatné. "Náš vynález by mal fungovať aj na miestach, kde nie je vybudovaná elektrická infraštruktúra," sumarizuje význam objavu Siegfried Egner, ktorý na inštitúte vedie oddelenie vývoja.


Zdroj: Fraunhofer institut

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky