Ostražité okná

Ak sa zlodeji budú snažiť preniknúť do objektu cez okno či dvere, budú to mať omnoho ťažšie. Okná a dvere odteraz dokážu byť omnoho citlivejšie na podozrivý pohyb. Môžu zistiť rýchlosť, akou sa objekt dokáže pohybovať. Pokiaľ ide o osobu, systém spustí alarm.


Je šesť hodín večer a múzeum sa na noc zatvára. Alarm na budove sa zapína a strážna služba začína dohliadať na objekt. Pohybové čidlá vyvinuté vo Fraunhoferovom inštitúte inštalované na sklenné dvere a okenné tabule umožnia vďaka špeciálnym povrchovým náterom na skle zachytenie akéhokoľvek pohybu.
Ak by sa niekto spredu blížil ku sklennej výplni okien a dverí, signál alarmu upovedomí strážnikov. "Sklo je potiahnuté fluorescenčným materiálom," vysvetľuje šéf výskumnej skupiny Dr. Burkhard Elling. "Vrstva obsahuje nanočastice, ktoré premieňajú svetlo na fluorescenčné žiarenie." Princíp je nasledovný: neviditeľné svetlo UV lampy umiestnenej za sklom v miestnosti, "osvetľuje" okenné tabule a vytvára fluorescenčné žiarenie v povlaku na prednej strane sklenej výplne.
Žiarenie je zachytávané na okraji okna, kde ho „detekujú" senzory. V prípade, že niekto vstúpi medzi UV žiarenie vysielané lampou vo vnútri miestnosti, mechanizmus začne fungovať ako „svetelná rampa". K náteru na sklenných tabuliach sa dostane menej svetla a produkuje sa menej fluorescenčného žiarenia. Ak je niekoľko senzorov nainštalovaných na všetkých štyroch stranách rámu okna, zo zachytených údajov je možné vyvodiť závery o tom, ako rýchlo a akým smerom sa pohybuje objekt, ktorý prekročil „svetelnú rampu".
Na základe informácií získaných zo senzorov sa tiež dajú stanoviť rozmery tohto objektu (dá sa určiť, či sa do objektu dostal napr. vták, alebo osoba). Prahová hodnota alarmu sa dá nastaviť tak, aby sa alarm nespustil, keď je v miestnosti iba nejaké menšie zviera. Rovnako tak, snímače nereagujú ani na svetlo z osobných automobilov, pretože vedci vyvinuli softvérové aplikácie, ktoré dokážu interpretovať rozdielne svetelné signály. Na základe toho, systém umožňuje ľahko rozlíšiť medzi svetlami prechádzajúcich áut a svetlom z čelovej lampy.
Ďalšie výhody „ostražitých okien" sú, že neporušuje osobné práva, pretože len zachytáva zmenu žiarenia a nie to, kto ho vyvolal. Nákladová efektivita sa prejavuje v tom, že náter môže byť nalepený na sklo, alebo nanesený sprejom. Prototypy zariadenia už existujú, avšak skôr, ako bude inštalované do reálneho prostredia, výskumníci ešte plánujú optimalizovať zloženie farieb a ich koncentráciu v povlaku nanášanom na sklo.

Zdroj a foto: Fraunhofer Institut

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky