Nezávislý elektrický obvod napájaný zo stromov

Počuli ste o energii z kvetov alebo stromov? Ukazuje sa, že sa dá získavať v malých, ale merateľných množstvách. Podľa výskumných pracovníkov z University of Washington je v stromoch dostatočné množstvo energie na spustenie elektrického obvodu.

strom"Ako vieme, je to prvýkrát, čo niekto dokázal získať elektrickú energiu napojením elektród na strom", povedal docent elektrotechniky a spoluautor štúdie, Babak Parviz.
V minulom roku štúdia z Massachusetts Institute of Technology potvrdila, že rastliny dokážu vytvoriť napätie až 200 milivoltov, keď je jedna elektróda umiestnená do samotnej rastliny a druhá v okolitej pôde.
Ďalší spoluautor štúdie Carlton Himes trávil minulé leto prieskumom, v ktorom do kôry rôznych druhov stromov umiestnil klince napojené na voltmeter. Pri výskumoch zistil, že napríklad javory, rastúce na území univerzity dokážu generovať stabilné napätie intenzity až niekoľko sto milivoltov.
Tím výskumníkov z Univerzity vo Washingtone teda „oživil" štúdiu napojením prístroja, ktorý ešte dokáže zvýšiť prichádzajúce napätie. Zaradením tohto konvertora sa podarilo z 20 milivoltov vygenerovať výstupné napätie až 1,1 voltu, ktoré bolo dostatočne silné na prevádzku „nízkonapäťových" senzorov.


Energia zo stromu je jav, ktorý sa líši od populárnych experimentov so zemiakom a citrónom, v ktorom dva rôzne kovy reagujú s potravinami a vytvárajú elektrický prúd. "Vyslovene sme nechceli, aby v našom prípade išlo o to isté, ako v prípade zemiaku, či citrónu. Preto sme ako materiál pre obe elektródy použili rovnaký kov", povedal Parviz. Ten pripúšťa, že v budúcnosti by väčšina aplikácií mohla používať slnečnú energiu. Získavanie elektrickej energie zo stromov by si podľa neho mohlo nájsť uplatnenie napríklad v oblasti napájania senzorov signalizujúcich lesné požiare.
"Nie je presne stanovené, odkiaľ toto napätie pochádza, ale zdá sa, že v korunách stromov sa deje niečo podobné tomu, čo v ľudskom tele, ale s nižšou rýchlosťou a intenzitou," povedal Parviz. "Mám záujem o využívanie výsledkov nášho výskumu na skúmanie toho, čo robí strom. Keď ideme k doktorovi, medzi prvé úkony, ktoré urobí patrí meranie tepu. My dnes máme niečo podobné pre stromy."Zdroj a foto: University of Washington

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky