Ochrana domácnosti detektorom na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého

Napriek tomu, že 66 % respondentov vie, že otrava oxidom uhoľnatým môže mať fatálne následky, súčasne viac ako polovica si nemyslí, že sú doma v ohrození. Viac ako 80 % domácností disponuje zariadeniami, ktoré spaľujú drevo alebo fosílne palivá. Tieto zariadenia sú potenciálnym zdrojom úniku oxidu uhoľnatého.


Výskum spoločnosti Honeywell (NYSE:HON), ktorý sa uskutočnil na vzorke viac ako 1000 respondentov ukázal, že dve tretiny (66 %) Slovákov si uvedomujú, že otrava oxidom uhoľnatým (CO) môže mať fatálne následky. Podľa prieskumu len 1 % respondentov má doma nainštalované poplachové zariadenie na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého. Až 32 % respondentov vôbec nevykonáva pravidelnú technickú kontrolu zariadení, ktoré spaľujú drevo alebo fosílne palivo.

 


Prieskum ukázal, že 55 % respondentov si neuvedomuje, že im doma hrozí otrava oxidom uhoľnatým. Napriek tomu, že 83 % domácností na Slovensku má doma zariadenie spaľujúce zemný plyn, plyn vo fľaši, uhlie, drevené uhlie, drevo alebo vykurovací olej.

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, mierne ľahší ako vzduch. Vzniká nedokonalým spaľovaním dreva alebo fosílnych palív, ako je plyn a uhlie. Otrava CO je najčastejšou príčinou inhalačných otráv. Oxid uhoľnatý je bežne známy ako "tichý zabijak". Nebezpečenstvo hrozí všade, kde sú spaľovacie zariadenia, najmä pri neodbornej inštalácií, zanedbanej údržbe alebo nedostatočnom odvetrávaní.

 


Honeywell vyvinul prvé domové poplachové zariadenie na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého pred viac ako 20 rokmi a dnes je svetovým lídrom vo výrobe CO detektorov. „Keďže sa CO nedá identifikovať zmyslovými orgánmi, predstavuje veľké nebezpečenstvo v našich domácnostiach. Následky môžu byť fatálne," informuje Pavol Skovajsa, Country Business Leader - Honeywell, Slovensko. „Chceli by sme upozorniť ľudí, aby nepodceňovali riziko otravy oxidom uhoľnatým, a presvedčiť ich, aby si nainštalovali kvalitné, EN50291 - certifikované alarmy, všade tam, kde majú spaľovacie zariadenia. Dôležitá je pravidelná údržba týchto zariadení, ako aj komínových systémov. Poruchy je potrebné odstraňovať ihneď pri ich zistení. Je potrebné postupovať podľa návodu výrobcu vrátane inštalácie a použitia."

 


Výsledky prieskumu ukazujú, že prevažná väčšina Slovákov podceňuje riziko otravy oxidom uhoľnatým. Pritom aj malá koncentrácia inhalovaná dlhodobo je nebezpečná.

„Medzi symptómy otravy CO patria bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, poruchy videnia, zmätenosť, bolesti na hrudi a bolesti brucha. Pri závažných intoxikáciách môžu vzniknúť kŕče, poruchy vedomia až bezvedomie. Príznaky intoxikácie sa môžu prejaviť aj po zvládnutí akútnej otravy po niekoľkých dňoch. Manifestujú sa neuropsychickými problémami, kardiovaskulárnymi problémami, zmenami osobnosti," konštatuje doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc. z Katedry farmakológie a toxikológie, Farmaceutickej fakulty UK, v Bratislave.

Kampaň Carbon Monoxide Houses
Na Slovensku zomrie každoročne približne 150 ľudí(*) na otravu CO. Známa poľská fotografka Lidia Popiel fotograficky stvárnila hrozbu otravy CO. Kolekciu fotografií venovala kampani na tému Carbon Monoxide Houses, Honeywell. Jej sugestívne obrázky znázorňujú skutočnosť, že toto riziko hrozí aj v novopostavených krásnych domoch, a nielen v starých a zanedbaných ako si zvykneme myslieť.

Cieľom celoeurópskej kampane Carbon Monoxide Houses je dosiahnuť, aby ľudia nepodceňovali riziko otravy oxidom uhoľnatým vo svojich domovoch. Kampaň je zameraná na ľudí žijúcich v domoch alebo bytoch, ktoré na vykurovanie používajú zariadenia spaľujúce zemný plyn, plyn vo fľaši, uhlie, drevené uhlie, drevo alebo vykurovací olej.

Viac informácií o kampani Carbon Monoxide Houses a fotografiách Lidia Popiel sa dozviete na stránkach www.carbonmonoxide-alarm.sk.

* Zdroj: doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc. Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Metodika prieskumu:
Prieskum sa uskutočnil od 17. - 20. augusta 2015 prostredníctvom internetovej aplikácie Instant Research spoločnosti Ipsos s využitím CASIO on-line panelu. Výberová vzorka 1050 respondentov bola reprezentatívna pre populáciu Slovenska z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Interval spoľahlivosti a smerodajnej odchýlky prieskumu je 1,38 - 1,90 %.

 Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 7 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky