Český řídicí systém SandRA očekává rekordní prodeje

Meziroční růst tržeb o více než 70 procent očekává příbramská společnost ZAT a.s. Významně tomu přispěl i zájem firem o řídicí systém SandRA především na zahraničních trzích.Ten se stále více uplatňuje také v menších nebo speciálních aplikacích.

 

V současné době realizujeme obchody především v zahraničí. Za první pololetí jsme sjednali zakázky za 1,2 miliardy korun, velká část bude realizována právě na řídicím systému SandRA, " říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT a.s.
Od uvedení čtvrté generace řídicího systému SandRA na trh v roce 2011 jej firma nasadila v řadě jaderných i klasických elektrárnách,   v teplárnách i jiných technologických provozech u nás i ve světě. Řídicí systém SandRA se osvědčil do té míry, že na něj firma od loňského roku poskytuje desetiletou záruku. „Firmy velmi kvitují, že jim naše řídicí systémy zajišťují bezporuchovou výrobu. Nevznikají jim tak ztráty z poruch výrobních technologií a neplánovaných odstávek. Technologická vyspělost a kvalitní servis jim zaručují minimální provozní náklady na trvalou a bezporuchovou provozuschopnost řídicího systému po dobu minimálně 15 let," konstatuje Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT a.s.

Český systém řídí reakce nejblíže jádru
V České republice je ŘS SandRA nasazen na obou jaderných elektrárnách v primárním i sekundárním okruhu. JE Dukovany běží téměř   ze sta procent právě na řídicím systému vyvinutém společností ZAT. V rámci zahraničí firma dodává do francouzských, slovenských   i ukrajinských jaderných elektráren, nově získala významné zakázky na dodávku řídicího systému SandRA na jaderné elektrárny   v Maďarsku a na Slovensku.
A právě know-how z jaderné energetiky s maximálními požadavky na bezpečnost a spolehlivost firma aplikuje i do řídicích systémů pro klasickou energetiku a průmysl. „Do rodiny SandRA patří i produkty určené pro menší aplikace, například pro dispečinky, bioplynové stanice, teplárny, výrobní linky ale i jeviště divadel. Uplatnění našeho řídicího systému je opravdu široké, jsme schopni vyhovět  i specifickým požadavkům," konstatuje Vladislava Česáková.

Vyspělý systém za české ceny
ZAT má jako jedna z mála firem ve střední Evropě vlastní vývoj, projekci, výrobu, instalaci a servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent. Do vývoje investuje ročně přes 1,5 mi-lionu eur. A právě na vývoj produktů pro menší aplikace nebo se speciálními požadavky se v poslední době zaměřuje. Procesní stanice řady SandRA Z210 jsou přímo určené pro řízení výměníkových stanic, malých vodních elektráren, monitoring a řízení produktovodů nebo regulačních a předávacích stanic v plynárenství či řízení zásobníků plynu, čističek odpadních vod aj. „Řídicí systémy pro menší aplikace se nám daří v Česku i ve světě úspěšně nasazovat. Například v dodávkách pro dopravní infrastrukturu jsme vloni získali téměř 60 milionů korun nového obchodu," upřesňuje Ivo Tichý. Podle něj se firmě daří získávat tyto zakázky právě proto, že se dokáží vývojem i výrobou rychle přizpůsobit specifickým požadavkům jednotlivých zákazníků. „Zároveň jsme schopni firmám nabídnout kvalitní a technologicky vyspělý systém za velmi příznivé ceny," doplňuje Česáková.

SandRA v klasické energetice
Firma má mnohaleté zkušenosti také v dodávkách pro klasickou energetiku. Řídicí systém SandRA běží například na elektrárnách Opatovice, Gardabani (Gruzie), Talkha (Egypt), Gabčíkovo (Slovensko) a dalších. „Obchodně jsme i v této oblasti úspěšní, jenom za první polovinu roku jsme v dodávkách pro klasické elektrárny uzavřeli obchody za 119 milionů korun," konstatuje Tichý. Mimo jiné jde o smlouvy na dodávky řídicích systémů parních i vodních turbín, elektro částí parních elektráren a příslušenství turbín. Dodávky zařízení a služeb budou realizovány pro Energoimport (Kuba), Doosan Škoda Power, Slovenské elektrárne a.s. a další. V tomto čtvrtletí firma také předává projekty na Kubě, Slovensku, Švédsku,  i na české elektrárně Opatovice.

ZAT na 5 kontinentech
Společnost ZAT je dodavatelem automatizovaných systémů řízení  v oblasti energetiky, těžby nerostů, dopravy a průmyslu. Dodává  systémy řízení pro náročné technologie s dlouhým životním cyklem a vysokými nároky na spolehlivost a bezpečnost na bázi vlastních  i cizích řídicích systémů. Strategicky silnou stránkou firmy jsou návrhy a realizace technických koncepcí a hierarchií řídicích systémů pro různé stupně bezpečnosti. „Naše systémy řízení dodáváme do  50 zemí světa. V současné době máme rozpracované projekty například v Egyptě, v Gruzii, v Polsku, na Slovensku, na Kubě  a v Austrálii, kde se chystáme zprovoznit speciální sluneční elektrárnu," uzavírá Ivo Tichý.

Zalomit do boxu:
Název SandRA je složen z počátečních písmen sloganu Safe and Reliable Automation, tedy bezpečná a spolehlivá automatizace. SandRA je moderní řídicí systém třídy Distributed Control System (DCS) navržený pro náročná průmyslová odvětví vyžadující vysokou spolehlivost a dlouhou dobu životnosti řídicího systému.
Široká škála nabízených technických prostředků a možných uspořádání architektury systému umožňuje použít jej jak pro řízení rozsáhlých technologických celků typu energetického výrobního bloku, tak pro řízení malých technologií, jako jsou čističky odpadních vod, regulační stanice plynu apod.

 

Text:  Denisa Ranochová

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 8 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky