Zdravé světlo®

Koncepce zdravého světla vychází z nedávných poznatků o nevizuálním účinku určitých vlnových délek světla na aktivaci lidské nervové soustavy a synchronizaci biologických hodin. Působením světla se v těle každý den mění hladina hormonů, zastoupení krvinek, tělesná teplota i nálada a bdělost (cirkadiánní rytmus). Modrá složka světla je pro tyto pochody řídicím signálem.

 

 

Působením světla se v těle každý den mění hladina hormonů, zastoupení krvinek, tělesná teplota i nálada a bdělost (cirkadiánní rytmus). Modrá složka světla je pro tyto pochody řídicím signálem.Je tedy žádoucí, aby umělé světlo určené pro aktivní část dne obsahovalo této aktivující modré složky aspoň tolik jako denní světlo, tedy Ac → 100 [1]. Velký obsah modré složky jde ruku v ruce s vysokou teplotou chromatičnosti: Tcp → 6 500 K. Takové světlo je však při „běžném" Ra ≈ 80 často hodnoceno jako málo příjemné. Při výborném podání barev

Ra > 90 a zejména velmi dobrém podání syté červené R9 > 80 hodnotí respondenti pracoviště autora světlo jako příjemné, lehké a působící dojmem, že se v prostoru nesvítí a proniká do něj denní světlo. Na základě subjektivních hodnocení tak vzniká technická definice plnospektrálního umělého světla.

 

Poměrné spektrálnísložení světla LEDmodulů s různýmpodáním barevpři stejném světelnémtoku

 

 

Popsané světelné zdroje mívají oproti nejrozšířenějším zdrojům (Ra > 80) nižší měrný výkon. Je to dáno jednak nižší účinností širokopásmových luminoforů, jednak skutečností, že pro dosažení vysokého Ra září i na okrajích viditelného spektra (barvy fialová, hluboká červená), které podle křivky V(λ) přispívají ke světlenému toku jen málo, viz obr. 1.

Světelné zdroje spolu s viditelným světlem jsou pro člověka ještě dále užitečné - aktivují nervovou soustavu a působí na cirkadiánní rytmus. Míra tohoto užitku se přitom nijak nepromítá do jejich energetického hodnocení.

 

Světlo pro odpočinek a zklidnění před spánkem by mělo obsahovat co nejméně aktivujících složek. Například Ac teplého žárovkového světla je přibližně 30 a při nízkých osvětlenostech ve večerních hodinách nebrání nástupu melatoninu. V noci by člověk neměl být rušen světlem, neboť spánkový hormon melatonin má mnoho regenerativních a ochranných funkcí.

Světelné zdroje zdravého světla nacházejí použití také při léčení depresí pomocí světla (fototerapie). V některých případech účinkuje světlo stejně dobře jako antidepresiva [2]. Světlo naštěstí není na předpis, takže si lze od „depky" ulevit nejlépe procházkou na sluníčku nebo aspoň pohledem do jasného - ale příjemného - umělého světla.

Vývojová laboratoř NASLI nabízí spektrální měření světelných zdrojů a charakteristik difuzorů svítidel monochromátorovým spektrometrem, testování bezpečnosti svítidel před autorizovanými zkouškami a odhalování a snižování rušení spektrálním analyzátorem.

Rozvíjí koncepci celostního osvětlování - HLS, jejímž cílem je specifikovat opomíjené vlastnosti světelných zdrojů a svítidel a postupy pro jejich dosažení. Součástí HLS jsou: rozšířená elektrická bezpečnost (LVD+) a elektromagnetická kompatibilita (EMC+), světlo a jeho kvalita (QLI+) a nevizuální účinky světla (NVE+).


Odpovídající posuny barev vzorků používanýchpři výpočtu Ra


Rozbíhající se plnospektrální světelné studio navrhuje osvětlení podle koncepce zdravého světla pro byty, kanceláře i výrobní prostory se svítidly a světelnými zdroji NASLI. Kromě nových osvětlovacích soustav navrhuje také úpravy existujících systémů pro použití světelných zdrojů s vysokým Ac a Ra. Rovněž provádí terénní měření.

 

Vybrané reference

Restaurátorské ateliéry AVU, České dráhy, a. s., Senát Parlamentu ČR, Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice, Strojnícka fakulta STU, Bratislava, Volkswagen Slovakia, a. s.

 

Literatura

[1] FUKSA, A.: Světlo a biologické hodiny. Světlo, 2010, č. 6, s. 56-58

[2] LAM, R. W. a kol.: The Can­SAD Study. Am J Psychiatry, 2006, č. 163, 805-812.


Ing. Antonín Fuksa, vývojové oddělení NASLI

Kontakt NASLI spol. s r. o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5, ČR

e-mail: nasli@nasli.net
web:     www.nasli.net
tel.:       +420 775 990 808

Prevzaté z časopisu Světlo: www.svetlo.info

 

 Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 5 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky