Sledování energií přináší prokazatelné snížení nákladů

Nasazení systému energetického managementu přináší úsporu nejen elektrické energie, ale i dalšíchmédií užívaných v rámci výrobního procesu.


První a nejzákladnější pravdou je: „bez měření není kontroly“. Získání reálných hodnot z provozu vám dá větší nadhled a umožní obhájit a realizovat změny pro dosažení lepší energetické efektivity. To je asi jasná věc. Bonus, který nasazení technologie přinese je navíc přesná evidence využití strojů. Podle nárůstu spotřeby se dá velmi přesně určit začátek reálného výrobního procesu. Naopak vysoká spotřeba v nočních hodinách může přinést poznatek o nedbalosti pracovníků, kteří nechávají stroj či celou linku v polo-připraveném režimu, aby to ráno měli jednodušší. Posledním důležitým faktorem je měření maximální aktuální spotřeby. To jsou hodnoty související s volbou sazby pro fakturaci a předpokládanému maximálnímu aktuálnímu odběru.

 

Snižte si požadovaný příkon na realitu

S ohledem na cenovou politiku dodavatele elektrické energie, který má ve zvyku „pokutovat“ při překročení čtvrthodinového maxima, si mnoho firem nechává dostatečnou rezervu - někdy zbytečně velkou. Hodnoty požadovaného výkonu mají nastaveny nadhodnocené a vyhazují prostředky pánu bohu (dodavateli elektrické ener-gie) do oken.

Průtokoměry mohou nejen hodnoty zobrazovat,  ale zároveňje  poskytovat  nadřízenému systému

 

Jako základ stačí měřit celkovou spotřebu - už to podá zajímavá čísla, která lze následně zpracovávat. Daleko účinnějším nástrojem je řešení, kdy měříme jednotlivé linky či dokonce stroje. V žádném případě nestačí obyčejný elektroměr, který umí jen pasivně počítat akumulovanou spotřebu. Chytré měřící přístroje dokáží daleko víc. Nejenže měří každou fázi zvlášť a tím poskytují informace o případném nevyvážení zatížení jednotlivých fází, ale měří mnoho různých hodnot a zároveň umí na-měřené hodnoty uchovávat. Frekvenci záznamu lze zvolit od 1 s po libovolný delší časový úsek, což ve výsledku omezí počet nashromážděných dat. Pokud máte závažné důvody si nepořizovat vlastní měřící přístroje, lze si měření objednat jako službu a dodavatel energetického auditu vám zařízení po nezbytnou dobu měření zapůjčí.

 

Eco Power Meter – inteligentní elektroměry

Panasonic disponuje několika řadami inteligentních elektroměrů pro různá použití. Nejnovějším přírůstkem je řada KW9M, která se množstvím měřených veličin, přesností 0,5 %, velkým přehledným displejem a dalšími parametry řadí k nejlepším produktům z oblasti podružného měření.

 

Bezdrátové propojení PLC (Programovatelných automatů) Panasonic a EcoPower Metrů je již stejně běžné a bezpečné jako komunikace po kabelu

 

Minimální měřitelný proud je 1 mA, což využijeme při měření spotřeby přístrojů ve standby módu, a horní hranice, také díky možnosti použít měřící transformátory x/5, do-sahuje na hranici 4 000 A. Inteligentním elektroměrem KW9M lze měřit nejen střídavé, ale i stejnosměrné napětí a zároveň dokáže odděleně měřit spotřebovanou i generovanou energii.

 

Od SD karty po web server

Měřit každou nabíječku mobilního telefonu by asi bylo nesmyslné, ale měřit na více místech než jen na vstupu, je naopak více než rozumné.

 

250 m bezdrátového přenosu dokáže ušetřit vícenáklady s kabeláží

 

Určitě je vhodné měřit samostatně jednotlivé haly, ucelené výrobní linky či jednotlivé stroje pokud jejich příkon je vyšší než vámi definovaná hodnota - např. 5 kW.

 

KW9M s přesností 0,5 % a možností využít měřící transformátory x/5

 

Pokud je logika měřicích míst pečlivě připravena a koordinována s měřicími body např. stlačeného vzduchu či jiných médií, dostává se vám do rukou již systém pro velmi přesnou analýzu využitelnou např. pro prediktivní údržbu.

Nedílnou součástí sledování výroby je management energií – a tím nemyslím jen energii elektrickou. Stejně jako u elektrické energie dochází ke strmému růstu cen také u plynu, stlačeného vzduchu či vody. Každou pro nás důležitou energii můžeme měřit vhodnými senzory nejen na vstupu, ale optimálně zvolenými čidly mohou být osazeny i jednotlivé dílčí větve. Prostřednictvím Eco Power Metrů můžeme sledovat nejen spotřebu jednofázových či třífázových spotřebičů, ale zároveň můžeme na jejich pulzní vstupy přivést signál  z konkrétního čidla příslušné měřené energie. O tyto naměřené hodnoty se již postará bezpečný přenos dat. Jednotlivé měřící body lze připojit k řídícímu systému přes RS485, prostřednictvím ethernetu nebo bezdrátově. Hodnoty z nepřipojených měřících míst můžeme přenášet prostřednictvím SD karty a společně pak data podrobit zpětné analýze, aby mohla být zahájena nezbytná a správná opatření pro zvýšení energetické účinnosti. Neustálé sledování a op-timalizace jsou základním kamenem pro moderní a efektivní hospodaření s energií.

 

Data se nikdy neztratí

Komunikačním srdcem je FP Web Server, který centrálně ukládaná data průběžně poskytuje – sledovat je můžete na svých chytrých telefonech, tabletech či je poskytovat do SCADA.

 

Široká paleta proudových transformátorů lze jednoduše „nacvaknout" na vedenírůzných profilů

 

Důležitým faktorem je, že celý systém velmi dobře spolupracuje se SCADA, ale zároveň je schopen plnohodnotně a velmi komfortně, poskytovat data k analýze i bez jakýchkoliv nadstaveb. Každý datový balíček má časové razítko a tak při výpadku cílového systému nedojde k žádné ztrátě. Všechna nedoručená data uchovává Web Sever lokálně a při obnovení spojení data bezpečně přenese.

Pro ovládání systému je rozumné využít moderních dotykových panelů, které vám nejen dovolí příkaz zadat, ale zároveň poskytnou aktuální zpětnou vazbu (teplota, tlak, průtok), a to samozřejmě jako aktuální hodnotu či graf vývoje.

Pro případ, že se rozhodnete realizovat měření bez přímé komunikace přes web server existuje několik alternativních cest. Pro jednodušší vzdálené systémy se nabízí funkce „Data logging“, která je v každém dotykovém operátorské panelu Panasonic. Dotykový panel průběžně sleduje a ukládá nadefinovaná data z řídící jednotky (PLC) a ukládá je na SD kartu do souboru CSV. Pokud je třeba data ihned zpracovávat či používat pro nějakou online aplikaci můžeme do systému zapojit jednotku DLU (Data Logger Unit), kterou lze sofistikovaně nastavit pro sledování specifických proměnných i způsob jejich dalšího zpracování.

 

DLU (Data Logger Unit) je vhodná pro uchování dat s možností jej poskytovat dále po síti

 

Následné zpracování dat

Standardní SW nástroje pro sběr a následnou analýzu dat jsou KW Monitor a KW Watcher. Nabízejí nepřebernou škálu různých zobrazení a specifických způsobů zpracování naměřených veličin. Pro případ, že bude potřeba výstup zpracovat odlišným specifickým způsobem, je možné sáhnout po programu FP Web Designer. Toto vývojové prostředí zajistí on-line zobrazení v podobě unikátní HTML stránky. Vzhledem k intuitivnímu ovládání vývojového prostředí se obejdete bez jakéhokoliv programování. Parametri-zováním komponent z  tématických

 

Nasazení KW9M v různých oblastech s optimálním využití Web Serveru

 

knihoven můžete připravit zajímavé webové prostředí, díky kterému bude možné vaši výrobu přehledně sledovat kdekoliv na světě. Praxe ukazuje, že přínosem je již samotné nasazení měřících přístrojů – Eco Power Meterů, což vede k větší zodpovědnosti pracovníků daného úseku, ale hlavní efekt samozřejmě přináší systém jako celek s portfoliem průběžně naměřených dat a optimální zpětnou vazbou jednotlivých částí.

Text: Luděk Barták

Foto: Panasonic


Panasonic Electric Works Europe AG

AC Platinium

Veveři 111

Brno

 

Tel:        +420 541 217 001

e-mail:  info.pewczs@panasonic.com

web:      www.panasonic.cz

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 7 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky