Technika 11-12/2011

 < 1 2 3 4 5 > 

Čistota vzduchu vo výrobe

Technika 11-12/2011

Zlá kvalita ovzdušia je čoraz väčším problémom miest. Výfukové plyny, pevné častice nafty a ozón, generované zvýšenou automobilovou premávkou, podstatne zhoršujú kvalitu ovzdušia. Oxid siričitý, oxidy dusíka a ďalšie látky znečisťujúce ovzdušie spôsobujú vážne zdravotné problémy. Zároveň sa sprísňujú aj európske požiadavky. Vzduchové filtre spoločnosti Camfil Farr nájdu uplatnenie vo všetkých priemyselných odvetviach, ktoré majú veľké nároky na čistotu vzduchu vo výrobe - v mikroelektronike, farmaceutickom a potravinárskom priemysle, v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, v komerčných, obchodných a kancelárskych budovách či v automobilovom priemysle.

Viac informácií

Energeticky úsporné, teplé, cenovo dostupné suché podlahové kúrenie s dlažbou Creaton

Technika 11-12/2011

Zdravá, prírodná alternatíva podlahy v podobe keramickej dlažby CREATON so sebou prináša množstvo výhod: významná úspora energie, nízka váha - len 38,25 kg/m2, hrúbka dlažby len 2 cm (ideálna pre drevostavby a pre rekonštrukcie), použiteľnosť už po 48 hodinách.

Prezentácia firmy FA-BRICK, s. r. o.

««« kliknite na obrázok

Viac informácií

Regulace komínového tahu

Technika 11-12/2011

Dimenzování spalinových cest a komínových systémů vychází z potřeb připojených spotřebičů. Výkonnost spalinové cesty, nebo tah komínu, v průběhu roku kolísá vlivem proměnlivých povětrnostních podmínek a teplotních změn. Pro zajištění bezpečného provozu jsou spalinové cesty projektovány pro vnější teplotu 15 °C (dle EN 13384). Během topné sezóny, ve které jsou spotřebiče nejčastěji provozovány, může docházet k nevhodnému zvýšení teplotního gradientu, zvýšení podtlaku ve spalinové cestě, a tím k nepříznivému ovlivnění spalovacího procesu a snížení jeho ekonomičnosti. Dochází ke snížení účinnosti a ke zvýšení spotřeby paliva. Regulátory tahu slouží k omezení hodnoty podtlaku na úroveň potřebnou pro optimální průběh spalování příslušného spotřebiče.

Viac informácií

Výhody komunálních bioplynových stanic

Technika 11-12/2011

Bioplynová stanice (BPS) je velice výhodní a perspektivní technologie využívaní obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o technické zařízení, ve kterém anaerobní mikroorganismy za nepřístupu vzduchu mění rozložitelné organické látky na bioplyn a zbytkové produkty. Bioplyn se spaluje v kogenerační jednotce, kde se vyrábí elektrická energie. Současně se uvolňuje teplo, vznikající chlazením. Stabilizovaný produkt, digestát, lze využít jako hnojivo nebo po separaci jako surovinu pro výrobu kompostu.

Viac informácií

Montáž radiátorů

Technika 11-12/2011

Nejrozšířenějším způsobem vytápění místností zatím stále zůstává vytápění pomocí otopných těles. V současné době se na trhu setkáte nejčastěji se čtyřmi typy radiátorů: ocelové žebříkové, ocelové deskové, hliníkové či bimetalové a litinové. Mimo to samozřejmě existují i další typy, většinou netypické designové, jejichž prodej se však počítá spíše na jednotlivé kusy jako na tisícové série.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky