Ovládajte svoj domov cez mobil

V kategórií Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS 2011 bola ocenená „Úsporná elektroinštalácia Niko Home Control". Ide o prvú elektroinštaláciu elektronického systému riadenia domu pre rodiny, s ktorou doma aktívne sporia. Obyvateľom domu umožňuje nielen sledovať spotrebu energií, ale aj ľahko ovládať osvetlenie, kúrenie, ventiláciu alebo rolety. Eko-displej ukazuje, koľko energie spotrebuje domácnosť, čo jej obyvateľov zvyčajne vedie k tomu, aby zbytočne neplytvali energiami. Aplikácie sa dajú jednoducho ovládať spínačmi alebo centrálne dotykovou obrazovkou či smartfónom.Uvedomovať si svoju energetickú spotrebu je teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Nielen z rozpočtových dôvodov, ale aj na zabezpečenie budúcnosti našej planéty. Systém Niko Home Control umožňuje detailne sledovať spotrebu plynu, vody a elektriny a zistiť spotrebu v pohotovostnom režime. Eko-displej neustále ukazuje, koľko energie domácnosť spotrebuje. Vďaka tomu je jasné, ktoré zariadenia plytvajú energiou, čo následne umožní prijať rýchle nápravné opatrenia. Stačí stlačiť eko-tlačidlo a spotreba viditeľne poklesne.

 

Vzorová schéma zapojenia: trojfázové meranie s fotovoltickými panelmi, 1 obvod sa meria samostatne plus 1 skupina obvodov

 

Základné prvky systému
Riadiaci modul sa považuje za nervové centrum inštalácie. Je zodpovedný za spracovanie všetkých logických informácií inštalácie. Programovanie sa vykonáva pomocou programovacieho softvéru na počítači, alebo notebooku a potom sa uloží do riadiaceho modulu. V ňom sa nachádza testovacie tlačidlo, ktoré umožňuje kedykoľvek overiť správne fungovanie a stav ostatných modulov. Základné funkcie, ako napr. ovládanie osvetlenia a roliet je možné naprogramovať aj ručne, pomocou programovacieho tlačidla na module. Riadiaci modul zaznamenáva všetky údaje o zariadení, ktoré možno čítať kedykoľvek pomocou počítača alebo notebooku. Programovací softvér taktiež umožňuje programovanie časových funkcií a prednastavených funkcií.

 

 

Napájací zdroj je modul, ktorý poskytuje napájanie pre zbernicu, moduly a ovládacie prvky.
V prípade, ak inštalácia zahŕňa viac ako jeden napájací zdroj (napr. väčšie inštalácie alebo záložné napájanie), hlavný napájací zdroj si vyberiete tlačidlom na module. Napájanie, stav a aktivitu zbernice indikujú LED.

 

Prispôsobivosť potrebám užívateľov
Inštaláciu možno rozdeliť do niekoľkých samostatných podsystémov. Napríklad, ak je inštalácia príliš veľká, alebo ak sa stavebník rozhodne rozdeliť projekt do niekoľkých nezávislých blokov. Každý podsystém má vlastný napájací zdroj a riadiaci modul. Podľa vlastných potrieb si rodiny môžu vybrať, ktorý modul chcú nainštalovať. Tým si ponechajú plnú kontrolu nad svojou inštaláciou a domovom. Systém ponúka aj ochranu pred vlámaním, a to simuláciou prítomnosti osôb v dome, pohybovými snímačmi a zónovým kúrením tak, aby boli jednotlivé miestnosti využité individuálne v rôznych časoch počas dňa. Ekologické funkcie eko-displej a eko-tlačidlo presne informujú o spotrebe energie. Štúdie ukazujú, že to umožňuje ušetriť až 15 % energie.
Jednoduchý a nadčasový dizajn systému štýlovo zapadne do každého interiéru a inštalácia v elektrickej skrinke nezaberá veľa miesta.

 

Jednoduchá inštalácia
Systém sa inštaluje jednoducho vďaka unikátnej koncepcii montážnych dosiek, ktorá umožňuje ľahko integrovať ovládače do inštalácie. Pri každom ovládacom mieste stačí iba jedna štandardná, zapus-tená inštalačná krabica.
Rozhodnutie medzi jednoduchou alebo viacnásobnou montážnou doskou môže staviteľ urobiť v poslednej fáze projektu. To mu zároveň umožňuje odložiť rozhodnutie o počte ovládačov na jednotlivých miestach až na koniec. Keďže potreby sa menia, inštalácia môže byť vždy upra-vená tak, aby stále vyhovovala potrebám užívateľa, a to jednoduchou zmenou montážnej dosky a rámčeka.
Systém sa dá veľmi jednoducho a intuitívne programovať. Softvér obsahuje grafické znázornenie inštalácie, pričom všetky funkcie majú svoj vlastný modul. Obsahu-je aj zoznam predprogramovaných činností. Dvojvodičové nepolarizované káble vylúčia nesprávne pripojenie káblov. Okrem toho, elektrická skrinka potrebuje iba obmedzený počet káblov - všetky moduly na jednej DIN lište spája špeciálny bočný konektor.

 

Ovládanie aj cez smartfón
Vďaka systému môžu byť ovládacími prvkami tradičné spínače, ale rovnako ľahko sa môže na ovládanie celého zariadenia používať centrálna dotyková obrazovka alebo smartfón. Naprogramované nastavenia sa dajú zmeniť za okamih. To znamená, že vy sa rozhodnete, ako dlho zostane svetlo na chodbe zapnuté, kedy sa rolety zastrú a pri akej teplote sa budete v obývacej izbe vo večerných hodinách cítiť najpohodlnejšie. Systém navyše rastie spolu s vami. Funkcie možno kedykoľvek rozšíriť a preradiť na vyšší stupeň podľa meniaceho sa životného štýlu obyvateľov domu.
Eko displej poskytuje obyvateľom spätnú väzbu o okamžitej spotrebe energie, plynu a vody v dome. Ak ju chcete viditeľne znížiť, jednoducho stlačíte eko tlačidlo a všetky spotrebiče, ktoré nemusia byť počas neprítomnosti v dome zapnuté, sa vypnú. Všetky komponenty systému spotrebujú minimum energie.

 

-red-

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
4 + 3 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky