Od ekologické alternativy k energetické nezávislosti

Dnes je již každému dobře známo, že spalování fosilních paliv přináší řadu negativních vlivů a že skleníkový efekt je pojem, kterému rozumí každé dítě.Problém spočívá jednoduše v tom, že uhlík (C), který byl před mnoha milióny let vlivem geofyzikálních procesů vázán do ložisek fosilních paliv v hlubinách země, se spalováním ve formě CO2 dostává znovu do atmosféry naší planety, kde jeho množství neustále přibývá. Negativně tak ovlivňuje vývoj klimatu, i když na tuto problematiku panují odlišné názory.


Znamená to tedy, že při spalování biomasy škodlivý skleníkový plyn (CO2) nevzniká?


Vždyť uhlí, ropa a zemní plyn vznikaly právě rozkladem rostlin. Základní rozdíl tkví v tom, že rostliny jsou obnovitelným zdrojem energie, které ke svému růstu zcela nez-bytně CO2 potřebují. Je dokázáno, že spa-lováním biomasy se uvolní právě takové množství CO2, které rostlina během svého růstu spotřebuje. Vzniká tak koloběh a my hovoříme o CO2 neutrálním spalování. Množství skleníkového plynu v atmosféře nepřibývá a navíc se do ovzduší téměř nedostávají emise SO2 .
Spalováním biomasy můžeme dospět ale také k dalším zajímavým výsledkům. Můžeme zmenšit naši energetickou závislost na dodávkách energií fosilních paliv, především zemního plynu. Více než desetileté zkušenosti však ukazují, že instalací našich zařízení se mnoho klientů stalo v oblasti tepelné energie naprosto nezávislými. Jedná se především o malé i velké dřevozpracující firmy, zemědělské farmy a podobně.
Ale i pouhé snížení energetické závislosti může být pro mnoho klientů velmi zajímavé, obzvláště když zprovozněním kotelny na biomasu podpoříme ekonomické aktivity v obci a regionu.
Příprava paliva pro kotelnu může pomoci zemědělcům s rozhodováním, jaké plodi- ny pěstovat a například obecním úřadům s tvorbou nových pracovních míst.

 

Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické ve Frýdku-Místku
Součástí projektu Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické ve Frýdku-Místku (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ) se záměrem snížení energetické náročnosti objektu byla i náhrada stávajícího zastaralého a předimenzovaného tepelného zdroje na fosilní paliva moderními automatickými kotli na biomasu. Firma CATfire Service Trading s. r. o. pro tento projekt dodala čtyři automatické kotle na biomasu Hamont 100 kW USZI. Nový zdroj zajistí vysoký komfort obsluhy a díky moderní konstrukci plní zpřísněné emisní limity Moravskoslezského kraje. Kotle spalují dřevní peletky, ale lze snadno přejít i na jiné palivo na bázi biomasy (štěpka, drcené dřevo, rostlinné peletky).

 

 

Na trhu s biopalivy lze tak lépe manévrovat a zlevnit provoz. Projekt ukazuje aktuální směr ve využití obnovitelných zdrojů shodný s ideami naší firmy - vhodná volba technického řešení, modularita výkonu a paliva, vysoká účinnost, dostupné a blízké zdroje paliv.

 

Text: CatFire

Výstavní 2937/132A
703 00, Ostrava - Vítkovice
Tel.: +420 596 753 009
info@catfire-service.com

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 4 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky