Fotovoltaika pro každou jižní střechu

Snad každý si všiml stále většího množství fotovoltaických panelů na střechách rodinných domů, podniků i rozlehlých solárních elektráren na polích. „Kolik toho potřebuji, aby mi to utáhlo rodinný domek?" je nejčastější otázka po prvním, letmém seznámení se s fotovoltaickými panely. Na otázku se dá jen stěží odpovědět. Nejde o to, abychom dokázali pokrýt spotřebu domu, ale o to, vyrobit relativně levně el. proud, který můžeme odprodat rozvodným závodům nebo který můžeme sami spotřebovat a podle vyrobeného množství dostat zaplaceno. Častým tvrzením o neekologičnosti výroby proudu touto cestou jsou samotné energetické náklady na výrobu fotovoltaických panelů. V závislosti na klimatických podmínkách vyrobí běžný fotovoltaický panel po 2-4 letech takové množství energie, jaké bylo použito k jeho výrobě.


Proč právě nyní zažívá v ČR fotovoltaika takový nárůst? Na fotovoltaické elektrárny není žádný plošný dotační program. Za dotaci je možné považovat výkupní cenu. Státem garantovaná výkupní cena a osvobození od daně z přijmu po dobu prvních pěti let jsou spolu s klesající cenou za nákup panelů dostatečnou motivací pro investory. Návratnost na běžném rodinném domku tak může být kolem 7-8 let. Výkupní ceny v ČR patří k jedněm z nejvyšších v Evropě - 0,52 €/kWh. Státní garance výkupní ceny je 20 let. Pro srovnání např. v sousedním Německu je výkupní cena 0,4 €/kWh. V Portugalsku je výkupní cena vyšší - 0,65 €/kWh, ale garantovaná výkupní cena je jen po dobu 5 let. V mnohých zemích se rozlišuje výkupní cena podle toho, jestli jsou využity střechy, nebo jestli je dále zabírána zemědělská půda. Plocha potřebná k výrobě 1kWp je při použití běžných panelů zhruba 10m².
Instalovat solární elektrárnu na střeše svého domu ale není jen tak. Většina investorů si nejdříve provede vlastní výběrové řízení mezi dodavateli. Podle nabídek je dále stanoven výkon, který je možné instalovat, nebo výkon, na který investorovi stačí finanční prostředky. Nyní je třeba požádat příslušného distributora o jeho stanovisko k připojení elektrárny na rozvodnou síť. Dále pak kontaktujeme stavební úřad, který může mít podle lokality různé požadavky. Zdaleka neplatí, že si na vlastním pozemku můžeme postavit solární elektrárnu. Jestliže náš záměr není v souladu s územním plánem, povolení i instalaci nedostaneme. Dalším krokem je zhotovení projektu. Někteří distributoři chtějí projekt ke schválení, jiní na tom netrvají. Když dojdeme s vyřizováním až sem, můžeme zahájit montáž. Tato část je překvapivě jednou z nejkratších. Za tři dny může být elektrárna na RD hotová. Po revizi zařízení můžeme žádat o licenci na ERU ( Energetický regulační úřad). Lhůta k vyřízení naší žádosti bývá 30 dní. Dále žádáme o uzavření smlouvy o odběru s distributorem, a jestliže je smlouva podepsaná a máme nový elektroměr, můžeme zahájit provoz. U některých distributorů pouze zkušební provoz.


Je možné zvolit jednu ze dvou variant dodávky do rozvodné sítě. Přímý prodej nebo Zelené bonusy. Většina menších elektráren upřednostňuje Zelené bonusy, kdy proud můžeme spotřebovat a přebytky dodáme do sítě. Přímý prodej je zajímavý spíše pro větší elektrárny. Jestliže překročíme výkon 5kWp, pak ztrácíme běžnou sazbu pro rodinné domky a dostáváme méně výhodnou sazbu pro podnikatele.
Prudký nárůst podílu výroby fotovoltaických elektráren je patrný ze srovnání meziročního nárůstu produkce. Jestliže v roce 2007 byl instalovaný výkon 3,5 MW, v 2008 byl celkový instalovaný výkon v ČR 54 MW, pak v roce 2009 to bylo přes 116 MW. Meziroční nárůst je o více než 200%. Po předpokládaném částečném nasycení trhu v ČR se otvírají možnosti mnohých větších investorů expandovat na slovenský trh. Pro rok 2010 jsou na Slovensku stanoveny výkupní ceny při výkonu do 100kW 0,43 €/kWh a nad 100kW 0,425 €/kWh. Fotovoltaika se tedy stává progresivním průmyslovým odvětvím rozvíjejícím se v celoevropském měřítku.

Petr Beran

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky