Pelety z fytomasy

Pelety sa v minulosti využívali na kŕmne účely. V súčasnosti sa ich využitie rozšírilo aj na účely výroby energie ako tepelnej tak elektrickej. To umožnilo rozšíriť spektrum suroviny, z ktorej sa pelety vyrábajú. Inak nazývaná aj ako fytomasa, je slama, seno, ďalej sú to prachy, plevy a zrnká burín, ktoré vznikajú pri čistení obilnín, olejnín a kukurice. Ďalšou surovinou je dendromasa čo zahŕňa napríklad štiepku, piliny. V článku je pozornosť venovaná peletám z fytomasy.

Výhrevnosť peliet sa pohybuje v rozmedzí 14 - 17 MJ/kg čo zodpovedá výhrevnosti hnedého uhlia. Priemer peliet je od 6 do 20 mm v závislosti od použitej matrici a dĺžka 1 až 5 cm. Objemová hmotnosť je okolo 550 až 650 kg . m-3. Nevýhodou peliet je spaľovanie, pri ktorom sa pelety spekajú a preto je podmienka, aby bolo ohnisko v určitých intervaloch rozrušované a tým dochádza k dobrému prehoreniu a priebežnému odstraňovaniu popola. Výhod peliet je hneď niekoľko. Umožňujú automatizáciu pri spaľovaní, skladovanie a manipulácia je praktická. Cena peliet je priaznivá, pretože proces výroby je relatívne nenáročný.
Výrobnú linku (obrázok č. 1) tvorí rozdružovací stôl, ktorý rozdružuje zlisované balíky.

Obr. 1: Výrobná linka 1 - rozdružovací stôl, 2 - pásové dopravníky, 3 - rezačka, 4 - násypník, 5 - závitovkový dopravník, 6 - granulátor

Pásový dopravník následne dopravuje surovinu do rezačky, kde dôjde k porezaniu na dĺžku 1 - 3 cm. Ďalším pásovým dopravníkom surovina putuje do granulátora, kde sa stretáva z prachmi a plevami z čistenia obilnín a olejnín. Tieto sú dopravované zo zásobníka, ktorý je vybavený vibrátorom. Ten napomáha rozrúšaniu klenby, ktorá vzniká pri vyprázdňovaní zásobníka. Presun materiálu je zabezpečený závitovkovým dopravníkom. Prachy a plevy zlepšujú kvalitu peliet a odpad z olejnín zvyšuje výkon granulátora a však zhoršuje súdržnosť peliet. Samotný granulátor sa skladá z elektromotora o príkone okolo 60 kW. Z vani, v ktorej sú prevody a granulačnej časti. Granulačná časť (obrázok č. 2) pozostáva z troch roľní v tvare zrezaného kužeľa, rotujúcich okolo vlastnej osi a odvaľujúcich sa po matrici.

Matrica je platňa kruhového tvaru o hrúbke okolo 8 cm. Je nahusto navŕtaná dierami. Priemer diery určuje hrúbku peliet. Hotové pelety vypadávajú na spodnej časti matrici, kde sa nachádza nožík, ktorým sa dá nastaviť maximálna dĺžka peliet. Od granulátora je výsledný produkt dopravovaný na príves, alebo voľne padá na podlahu. Teplota peliet hneď po zlisovaní je tak vysoká, že je potreba pelety chladiť, inak nám hrozí riziko tlenia. V prípade prívesu je dobré mať nainštalované zariadenie, ktoré pelety prevzdušňuje. Zariadenie na prevzdušnenie je perforovaná rúra uchytená na dne prívesu kam sa vháňa vzduch ventilátorom. Pelety, ktoré padajú voľne na zem je potrebné postupne vrstviť, čo im umožní vychladnúť na bezpečnú teplotu. Uvedenými úkonmi sa nám nezhorší ani kvalita peliet, pretože vysoká teplota zapríčiňuje rozpadanie. Výkon takejto linky je od jednej tony pri priemere dier 8 mm až po dve tony pri priemere dier 12 mm.
Popísaná výrobná linka môže byť plne automatizovaná, čo znamená, že jednotlivé prvky sú riadene centrálnym počítačom. Ten podľa zaťaženia člena linky reguluje predošlý. V praxi to vyzerá tak, že ak je veľmi zaťažená rezačka, automaticky sa zvýši jej výkon alebo je znížený výkon dopravníka a rozdružovacieho stola. V prípade manuálneho ovládanie je na každom z členov frekvenčný menič. Vďaka nemu je možné regulovať výkon jednotlivých členov výrobnej linky.
Obsluha takejto linky sa skladá z dvoch ľudí, ktorý sledujú celý priebeh peletovanie a v prípade potreby doň zasahujú. Vkladajú balíky do rozdružovacieho stola a plnia zásobník na prachy. Na plnenie je vhodný nakladač alebo manipulátor.
Na výrobnú linku je nainštalovaná vzduchotechnika. Tá znižuje hladinu prašnosti. Každý člen výrobnej linke je krytý a to umožňuje odsávaniu prachu. Ten sa zhromažďuje v cyklóne, kde dôjde k oddeleniu prachu od vzduchu a prach sa zachytáva vo vreci.
Linka na výrobu peliet sa dá zostaviť aj vlastná. Granulátor je pôvodom z Pardubíc s označením TL 600 a TL 700. Takéto granulátory sa dajú zabezpečiť aj dnes, samozrejme už použité. Ostané členy je možne si taktiež zabezpečiť nové, zánovné, alebo si ich vyrobiť či dať vyrobiť na mieru. Cena takejto linky môže byť potom nižšia ako o polovicu. Je ale treba počítať stým, že komfort takejto linky je na nižšej úrovni.
Výrobná hala (obrázok č. 3 a 4) by mala mať dostatočné rozmery na pohodlnú manipuláciu ako so surovinou tak ja z hotovými peletami.

Surovinu je ju možné uskladniť voľne vonku na zemi. Ak sa jedná o prachy a plevy, tie sú vyhrnuté na jednu kopu (obrázok č. 5 ). Dážď spraví len minimálnu škodu. Po prvom daždi sa na povrchu vytvorí kôra, ktorá už ďalšiu vlahu dovnútra neprepustí a voda stečie dole. Balík sa ukladajú do stohov.

Odbyt peliet je do tepelných elektrární a teplární do Českej Republiky. Odbyt je možný vlastnou dopravou a v prípade potreby ho zabezpečí firma Ekover, ktorá ako prvá sa začala zaoberať myšlienkou peletovania rastlinných zvyškov. Pochádza z Českej Republiky a dala si túto myšlienku patentovať. Na Slovensku je skoro nemožné zabezpečiť odbyt na pelety. Od plynovej krízy sa niektorí Slováci rozhodli prejsť na ústredné kúrenie peletami. Tento podiel odbytu je ale zanedbateľný k množstvu vyrobeným peletám ročne. Ten sa pohybuje okolo 2 000 t na jedného výrobcu. Na Slovensku sú v dnešnej dobe štyria výrobcovia peliet z fytomasy. Traja na Západnom Slovensku a jeden na Východnom Slovensku. V Českej Republike je výrobcov cez 30. Pelety sa na Slovensku vyrábajú už viac ako tri roky. Tepelné elektrárne a ani teplárne na Slovensku do tejto doby nie sú ochotné preberať pelety a vyrábať z nich elektrinu. V Českej Republike to funguje. Prečo ? Pretože štát tepelným elektrárňam a teplárňam prispieva, teda ich dotuje aby vyrábali ekologickú energiu.

Pelety z fytomasy môžeme nazvať aj ako agropelety. Surovina, z ktorej sa vyrábajú pochádza výhradne z poľnohospodárskej výroby.

Problém, ktorý sa výrobou peliet rieši je likvidácia odpadu vznikajúceho pri čistení obilnín a olejnín. Predtým sa voľne vyvážal na polia pričom sa späť dostávali zrnká burín. Pri spálení zrnká burín nie len že sú zneškodnené, ale sa z nich vyrába energia.

V tabuľke č. 1 je možné pozrieť si koľko elektrickej energie sa dá získať z jednej tony vyrobených peliet, po odpočítaní všetkej spotrebovanej energie, ktorú sme dodali pri výrobe peliet. Ako aj celkové množstvo vyrobenej elektriny za roky 2007 a 2008.

Text: Ing. Francisci Peter, ml.

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky