Technika_2016

Elektrika z blesku - nový druh alternatívnej energie

Predstavte si, že existujú zariadenia zachytávajúce vo vzduchu elektrinu, ktorá sa následne použije na osvetlenie domu, či dobitie batérie v elektromobile. Na podobnom princípe sú založené aj solárne články zachytávajúce slnečné svetlo. Predstava, že na strechách domov sú panely zabraňujúce tvorbe bleskov, je zatiaľ asi nereálna. Vedci sú však už podľa správy zo stretnutia Americkej Chemickej Spoločnosti v raných fázach vývoja týchto prostriedkov."Náš výskum by mohol otvoriť cestu na získavanie elektriny z atmosféry do formy alternatívneho zdroja energie pre budúcnosť," povedal vedúci štúdie Fernando Galembeck. Jeho výskum môže pomôcť vysvetliť 200 rokov starú vedeckú hádanku, akým spôsobom sa elektrina dostáva do zemskej atmosféry. Galembeck tvrdí, že rovnako ako slnečná energia vie niektoré domácnosti „oslobodiť" od platenia účtov za elektriku, tento nový potenciálny zdroj energie by mohol mať podobné výhody.
"Ak budeme vedieť, ako sa elektrina v atmosfére vytvára a šíri, môžeme tiež predísť väčšine smrteľných nehôd a škodám spôsobeným úderom blesku," poznamenal Galembeck a dodáva: "Blesky spôsobujú každoročne tisíce mŕtvych a zranených na celom svete a materiálne škody na majetku za milióny dolárov."

 

Voda v atmosfére prenáša elektric-ký náboj
Vedci kedysi verili, že kvapôčky vody v atmosfére sú elektricky neutrálne aj keď sa dostanú do kontaktu s elektrickými výbojmi, ktoré vznikajú na prachových časticiach vo vzduchu. Nové dôkazy ale naznačujú, že voda v atmosfére skutočne dokáže „prená-šať" elektrický náboj. Galembeck s kolegami potvrdili túto tézu pomocou simulovaných experimnetov v laboratórnych podmien-kach. Použili malé častice oxidu kremičitého a fosforečnanu hlinitého (obidve látky sú súčasťou vzduchu v atmosfére), pričom oxid kremičitý sa vo väčšej vlhkosti stáva nabitý viac záporne a fosforečnan hlinitý kladne. Vysoká vlhkosť znamená, vysokú hladinu vodných pár vo vzduchu. Para, ktorá kondenzuje je viditeľná v podobe zahmlených okien na klimatizovaný automobiloch a budovách počas horúcich letných dní.
"To sú jasné dôkazy, že voda v atmosfére môže akumulovať elektrický náboj a prenášať ho na iné materiály, ktoré s ňou prichádzajú do kontaktu." vysvetlil Galembeck. "Tento jav nazývame „hygroelektrina", čo je vlastne elektrina vznikajúca vo vlhkom prostredí".

 

Budúcnosť je v „hygroelektrických" paneloch
V budúcnosti je možné vyvinúť na zber a distribúciu takejto elektriny podobné kolektory ako tie, ktoré zachytávajú slnečné svetlo a menia ho na elektrickú energiu. Tak ako solárne články fungujú najlepšie v slnečných oblastiach sveta, „hygroelektrické panely" by pracovali najefektívnejšie v oblastiach s vysokou vlhkosťou (napr. severovýchod a juhovýchod Spojených štátov, alebo vlhké trópy). Galembeck si predstavuje, že panely na zachytávanie bleskov by mohli byť umiestnené na strechách budov v regiónoch, ktoré sú postihnuté častým výskytom búrok. Zachytávali by elektrinu zo vzduchu a tým by zamedzili tvorbe elektrického náboja, ktorý sa uvoľňuje v blesku. Jeho výskumná skupina sa už venuje testovaniu kovu, ktorý by mohol mať najväčší potenciál na zachytávanie atmosférickej elektriny a prevenciu pred úderom blesku. "Je to fascinujúce, že naše nové štúdie a aj výskumy ďalších vedeckých tímov naznačujú, že je to možné," povedal Galembeck. "Čaká nás ešte dlhá cesta, ale ak sa nám podarí dostať sa na jej koniec, prínos pre ľudstvo by mohol byť veľký".

 

Zdroj: ScienceDaily

 

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky