Odprášení pracoviště pálení velkých dílů (slitků, svitků)

V hutních závodech a na šrotištích se často dělí velké díly šrotu, slitky nebo poškozené svitky plechu na menší, a to většinou ručním řezáním kyslíkovými hořáky. Při těchto technologických operacích unikají do volného ovzduší jak velmi jemné tuhé látky tak i plynné emise (barevné dýmy).

zvvz

Společnost ZVVZ-Enven Engineering, a. s. zrealizovala v roce 2009 stavbu <

Odprášení pracoviště pálení slitků a svitků> „na klíč" v ArcelorMittal Ostrava a.s. Samotný způsob pálení zůstal stejný, ale pálení bylo přesunuto do pojízdné kabiny. Pracovník stojí vně kabiny a pálení provádí přes otevíratelné otvory v jedné stěně kabiny - dveřmi, štěrbinami, okny. Kabina se přemísťuje mezi dvěma pevnými pracovišti po kolejích, takže zatímco na jednom pracovišti probíhá pálení, na druhém pracovišti je umísťován díl určený k dělení. Aby mohla kabina přejet na druhé pracoviště, nad dělený předmět, jsou v obou čelech instalována motoricky otevíratelná vrata.

Kabina má ocelovou nosnou konstrukci opláštěnou trapézovým plechem, vnitřní exponované části jsou kryty deskami z nehořlavého materiálu a rohožemi z keramického rouna.

Specifickou podmínkou zde bylo omezení výšky kabiny tak aby mohla podjíždět pod stávajícím mostovým jeřábem. Škodliviny jsou z kabiny odsávány podélně pod stropem a potrubím zavedeny do speciálního látkového filtru s pulzní regenerací a integrovaným předodlučovačem žhavých částic. Propojovací potrubí muselo být vedeno pod pracovní plochou, rovněž z důvodu kolize s mostovým jeřábem. Odprašky zachycené ve filtru jsou shromažďovány v big-bagu.

Základní technické údaje:

Max. rozměr děleného dílu 10 x 3 x 1 m

Rozměry kabiny 12,0 x 8,1 x 3,1m

Pracovní plocha kabiny 10,0 x 5,7 x 2,9 m

Rychlost pojezdu kabiny 0,1 m/s

Celková hmotnost kabiny cca 12 765 kg

Typ látkového filtru EFP-1-5,5-312-D6

Počet filtračních hadic 312

Provozní odsávané množství 65 000 m3/h

Max. odsávané množství 72 000 m3/h

Garantovaný úlet za LF < 10 mg/m3

Dosažený úlet za LF < 1 mg/m3

zvvz1

zvvz2

ZVVZ-Enven Engineering, a. s. - organiz. zložka

www.zvvz-enven.sk

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky