Technika 1-2/2010

 1 2 3 4 5 6 7 > 

Systémy pro sanitární techniku a vytápění

Technika 1-2/2010

Sortiment firmy John Guest zahrnuje systémy pro sanitární techniku a vytápění. Jedná se o nástrčný spojovací systém využívající spojky a trubky pro horkou a studenou vodu a pro topení, ohebné hadice, flexibilní rozvody, rozdělovače, ventily a kohouty. Dále je to systém nástrčných spojek a trubek pro tlakovzdušná zařízení, který umožňuje rychlou a snadnou instalaci sítě rozvodu tlakového vzduchu.


Viac informácií

Termogram prezradí viac

Technika 1-2/2010

V súčasnosti sa kladie zvýšení záujem na úspory energie. Neustále rastúce ceny za teplo a diskusie o zmenách klímy vyvolávajú zvýšenú citlivosť na túto tému. Z uvedeného dôvodu sa prijímajú smernice a zákony, ktoré kladú hlavný dôraz na úspory energie vo všetkých oblastiach verejného a súkromného sektora.

Viac informácií

Využitie poľnohospodárskej biomasy na výrobu tepla, technologické linky na spaľovanie biomasy

Technika 1-2/2010

Spaľovaním biomasy rastlinného pôvodu (fytomasy) nenarastajú emisie oxidu uhličitého, nakoľko rovnaké množstvo oxidu uvoľneného spaľovaním sa spotrebováva z atmosféry pri fotosyntetických procesoch tvorby rastlinnej biomasy. Z hľadiska tvorby skleníkových plynov sa preto biomasa označuje ako neutrálny zdroj.

Viac informácií

Prepojenie niekoľkých zdrojov energie a ich inteligentné riadenie

Technika 1-2/2010

Sympatik® AquaStorage je systém, ktorý umožní prepojenie niekoľkých zdrojov energie a ich inteligentné riadenie. Jednoznačnou prioritou je využívanie alternatívnych zdrojov.

Viac informácií

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky