Riešenia pre jednopodlažné stavby pod jednou hlavičkou – Ruukki

Slovenské stavebné spoločnosti prežívajú v súčasnosti zlatý vek. Príležitosti na uplatnenie ponúka stále sa rozširujúci počet zahraničných investorov, ktorý je neklamným znakom ekonomickej konjunktúry. Dobrým príkladom sú oblasti automobilového a strojárskeho priemyslu, kde stavebný boom odborníci odhadujú ešte na obdobie niekoľkých rokov.

Neustály prírastok priemyselných a logistických centier na Slovensku bol určite jedným z podnetov pre spoločnosť Ruukki, aby sa pretransformovala z výrobcu stavebných materiálov na dodávateľa komplexných stavebných riešení. Viac informácií poskytol Ing. Radovan Tary, manažér predaja fasádnych systémov spoločnosti Ruukki Slovakia. „Naša spoločnosť Ruukki Slovakia, ako dcérska firma materskej fínskej spoločnosti operuje na Slovensko stavebnom trhu už desiaty rok. Doposiaľ nás naši klienti na Slovensku poznali viac pod značkou Rannila, ale pred pár rokmi došlo k zjednoteniu mena všetkých pobočiek v krajinách, kde pôsobíme. Momentálne sme vo svete známi pod jednou unifikovanou značkou Ruukki.“
Aké sú hlavné vízie a smerovanie spoločnosti Ruukki pre nasledujúce obdobie? Ing. Tary hovori: „Prínosom pre zákazníkov bola naša transformácia z výrobcu a dodávateľa stavebných materiálov aj na dodávateľa stavebných riešení. Tento proces si vyžiadal súčasný trh. Dnes sme nielen v pozícii odborníka v oblasti stavebných materiálov, ktorá vyplýva z našich dlhoročných skúseností s ich výrobou, predajom, a teda množstvom dobrých referencií, ale investorom chceme ponúknuť komplexné riešenia. Stretávame sa s prístupom investorov, developerov a väčších stavebných spoločností s tým, že nemajú dobre vypracovaný realizačný projekt. Často majú iba hrubú predstavu – vlastnia stavebnú parcelu a o svojom budúcom stavebnom objekte vedia z ich pohľadu praktické veci. V náväznosti na technológie umiestnené v objekte, skladové a iné priestory majú jasné tvarové a rozmerové požiadavky. V takomto štádiu vstupujeme do hry my, takže komplexnosť našich riešení spočíva už v samotnej príprave.“
Riešenie pre jednopodlažné stavby
Všeobecne platný vzorec pre úspech neexistuje, realizátori stavieb majú vlastný kľúč na dosiahnutie cieľa. V zásade sa však vedia zhodnúť na presadení sa kvalitou svojich výrobkov, služieb a servisu pre odberateľa. „Spoločnosť Ruukki Slovakia sa navyše rozhodla stať sa poskytovateľ komplexných riešení v sektore výroby a dodávky priemyselných halových systémov,“ hovori Ing. Tary a dodáva: „Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou, dodávkou a realizáciou stavebných konštrukcií na báze kovov. Ak budeme hovoriť o segmente jednopodlažných budov, ide o dodávku oceľových hál ako celku. Počnúc základovými konštrukciami, cez hrubú stavbu vrátane kompletného opláštenia až po zabezpečenie všetkých pomocných konštrukcií. Sme zodpovedným partnerom a garantom, ktorý v segmente dodávky jednopodlažných oceľových stavieb zabezpečí realizáciu kompletného balíka bez potreby ďalších subdodávateľov. Vo vzťahu s investorom sme buď ako generálny dodávateľ, kedy zabezpečíme pre investora kompletnú dodávku vrátane zakladania zemných prác. V prípade, ak ide zo strany investora o väčší investičný záber, kde je potrebná ďalšia inštalácia technológií, zariadení a pod., ktoré zastreší generálny dodávateľ komplexným rozsahom, vystupujeme ako subdodávateľ.“
Neponúkame štandardné riešenia
Nepostrádateľnú úlohu a podstatnú úsporu času zabezpečuje Ruukki svojim klientom už vo fáze prípravy a spracovávania projektu. Ako hovori Ing. Tary v spoločnosti používajú softvérový nástroj, ktorý umožňuje naplánovať budúcu stavbu priamo počas prvého stretnutia so zákazníkom. Výsledkom tohto plánovania je projektová dokumentácia i podrobná cenová ponuka. „Našou úlohou je zhmotniť predstavu investora už v priebehu prvého sedenia. Pritom sa môžeme spoľahnúť na sofistikované softvérové nástroje a na bohaté skúsenosti našich odborníkov. V prípade jednopodlažných hál neponúkame našim zákazníkom štandardné riešenia, ale celý rozsah dodávky resp. oceľovej konštrukcie sa snažíme v spolupráci s investorom ušiť na mieru a splniť čo najviac jeho požiadaviek. Na prvom sedení urobíme jednoduchý digitálny prototyp resp. návrh stavby. Následne sa tvorí celá konkrétna dielenská dokumentácia konštrukcie, riešenie detailov, napojenia na fasády a strechy a pod. Ideou celej prípravy je od začiatku dosiahnuť, aby spolu s nami bol samotný investor a jeho projektant spolutvorcom projektu. Pri takejto spolupráci dokážeme hneď na začiatku podľa požiadaviek investora vytvoriť 3D model, ktorý takmer na 90 percent zodpovedá finálnemu vzhľadu.“
Komplexné riešenie RUUKKI prestavujú pre investora nesporné množstvo výhod. Ing Tary uvádza: „Pri realizácii jednopodlažných stavieb nejde iba o dizajn, ale aj technické riešenie haly. Softvér dokáže zabezpečiť vymodelovanie typu a tvaru konštrukcie. Keďže kabát do ktorého halu oblečieme je rovnako dôležitý, vieme navrhnúť opláštenia haly podľa požiadavky zákazníka. Ruukki má široké zastúpenie výroby v oblasti kovov, ktoré sú určené na opláštenie alebo pokrytie budov, ako sendvičové tepelnoizolačné panely, rôzne obkladové materiály na báze fasádnych kaziet, lamiel a podobne. Investorovi vieme ponúknuť materiály od cenovo najnižších úrovní, ktoré spĺňajú všetky normatívne požiadavky až po moderné, atraktívne dizajnové riešenia vhodné nielen pre administratívne celky, ale aj pre administratívne budovy a polyfunkčné centrá.“
Výhody, ktoré vás presvedčia
Idea prísť so systémom komplexného riešenia od základov až po opláštenie jednopodlažných hál vyplývala z požiadaviek trhu, ale hlavnou bola požiadavka na rýchlosť výstavby. Ing. Tary ďalej uvádza: „Investori často predbiehajú svojim zámerom čas a preto je neraz obdobie medzi ideou a požiadavkou na funkčné využívanie diela krátke. Tým, že využívame suché stavebné procesy, vysoký stupeň prefabrikácie, možnosť pracovať aj za nepriaznivého počasia počas nízkych teplôt a pod. skracujeme celkový čas výstavby. Rovnako čas šetrí aj samotná softvérová príprava, pri ktorej sa už niektoré detaily vyriešia a odpadne riešenie ďalších projekčných prvkov pri samotnej stavbe.
Nesporná výhoda spočíva už v samotnej voľbe základného konštrukčného materiálu, ktorým je oceľ. Vďaka nemu sú konštrukcie nielen ľahké, ale navyše dokážu preklenúť veľké rozpony až do 40 metrov. Je to veľké plus pre investorov, ktorí takto získavajú väčší priestor na voľné dispozičné riešenie a inštaláciu samotných zariadení alebo rozloženie skladových priestorov. Inštalácia je urýchlená aj tým, že sa vďaka nízkej hmotnosti niektoré celky strešnej konštrukcie môžu zmontovať na zemi a inštalujú sa na stĺpy ako zmontovaný prefabrikát. Skrátenie času a zjednodušenie výstavby priemyselných objektov umožňuje skrátiť proces od vytvorenia projektu až po hotovú halu na niekoľko mesiacov.
Text: Dana Tretiníková

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky