Technické zariadenie budov

Prvá  < 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Velkoplošné solární systémy

Technika 11/2009

V souladu s cíli Evropské unie zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie a souběžně se zvyšováním cen energií, dochází v posledních letech k výraznému rozšíření využití solárních termických systémů všude tam, kde je potřeba ohřevu vody a potřeba vytápění. Jako důsledek tohoto trendu dochází zákonitě i k nárůstu absorpční plochy kolektorových polí nejen na stovky ale až tisíce m2. Pokud by se i v těchto případech využívalo standardních způsobů zapojení, byly by tyto systémy těžce realizovatelné, nebo za výrazně zvýšených nákladů.

Viac informácií

Dokonalá ochrana před sluncem

Technika 10/2008

Důležité součásti pro ovládání markýz, žaluzií a jiných systémů ochran před sluncem, jsou zejména spolehlivá a robustní provedení relé.

Viac informácií

Nový snímač pro měření nízkych tlaků

Technika 10/2008

Měření nízkých relativních tlaků (podtlaků) v rozsazích jednotek až desítek Pa je poměrně speciální záležitostí, při které je nutno řešit problémy, jaké jsou u vyšších tlaků málo významné a proto jsou u měřicí techniky pro vyšší tlaky i víceméně pro svou zanedbatelnost opomíjeny.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky