Technické zariadenie budov

Prvá  < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > 

Podlahové kúrenie JOCO KlimaBoden TOP 2000®

Technika 11/2009

Firma DURATHERM s.r.o., ako výhradný zástupca firmy Phoenix Metall GmbH prináša na Slovenský trh jedinečný systém podlahového vykurovania JOCO KlimaBoden TOP 2000®. Ide o bravúrne zvládnutú kombináciu tvrdeného podlahového polystyrénu, hliníkového plechu a plastohliníkovú rúrku.

Viac informácií

Automatické kotle na spaľovanie tuhých palív – reálna možnosť lacnejšieho a komfortného vykurovania

Technika 11/2009

Automatické kotle sú vhodným kompromisom medzi zariadeniami využívajúcimi palivá, ako sú zemný plyn, propán-bután alebo elektrická energia a vykurovaním v klasických kotloch na tuhé palivá. Možno tvrdiť, že si zobrali do vienka komfort prevádzky kotlov na zemný plyn a zároveň ekonomickosť prevádzky klasických kotlov, vzhľadom k tomu, že nimi možno vykúriť väčšie i menšie objekty pri minimálnej strate času i financií.

Viac informácií

Efektívne zateplenie

Technika 11/2009

V súčasnej dobe začína čoraz viac ľudí rozmýšľať, ako by sa dali znižovať náklady a tým efektívne šetriť peniaze. V stavebníctve existuje viacero možností ako zrealizovať stavbu tak, aby energetická náročnosť bola čo najnižšia.

Viac informácií

Vykurovanie drevom – áno, či nie?

Technika 11/2009

Vykurovanie drevom, ktoré patrí medzi obnoviteľné zdroje má na Slovensku dlhú tradíciu. Ku koncu druhej polovice minulého storočia ho v širšom meradle postupne nahrádzal zemný plyn, elektrické vykurovanie ako aj iné spôsoby vykurovania.

Viac informácií

Nástroj pro simulační modelování teplovodních sítí

Technika 11/2009

Dynamická optimalizace teploty v teplovodních sítích přináší okamžité výsledky, jednou z hlavních výhod je ekonomická stránka. Termis je špičkovým simulačním nástrojem pro řízení přenosu a rozvodu tepla. Umožňuje simulovat průtoky, tlaky a teploty v celé síti a provádět simulace všech možných situací. Optimalizací dochází k značným úsporám, návratnost se v závislosti na velikosti síti pohybuje kolem jednoho roku.
Tepelné úspory v síti.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky