Technické zariadenie budov

Prvá  < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > 

Poměrové měření v otázkách a odpovědích

Technika 11/2009

Cena tepla a teplé vody představuje více jak 80 % energetických nákladů centrálně vytápěných bytů. Je nabízena celá řada racionalizačních opatření vedoucích ke snížení této energetické náročnosti. Mezi opatření přímo motivující konkrétního uživatele bytu je poněkud metrologicky nepřesný název „poměrové měření tepla". Každému, kdo se o tento obor alespoň minimálně zajímá je jasné, že se jedná o ustálený, dohodnutý a všeobecně používaný systém rozúčtování celkových vytápěcích nákladů domu na jednotlivé byty, nebo lépe na jednotlivé místnosti. K tomuto patří indikátor, registrující určitým způsobem využívání tepelné energie a systém rozúčtování určující z registrovaných hodnot příslušnou úhradu.

Viac informácií

Názory a zkušenosti v oblasti využití biomasy pro spalování

Technika 11/2009

U mnoha energií a paliv jsme si již zvykli na jejich začlenění, ale u biomasy občas tápeme a tak jsou mnohdy odsouzeny k nezdaru i dobré projekty. Každý ví, že je problematické atomovou energii využívat doma pro vytápění domku, že naftový motor pro motocykly není to pravé, že parní turbíny jsou pro elektrárny a ne do sídlištní kotelny. No a tak je nutné i zvažovat jaká biomasa se kam a proco hodí. Proto tento článek, o kterém zajisté lze hodně diskutovat, ale i to by mělo být jeho účelem.

Viac informácií

Nie sme tak bohatí, aby sme platili zbytočne naviac

Technika 11/2009

Na jednej strane pomyselných váh sústavné znižovanie prírodných zásob nerastných surovín, neustále zvyšovanie cien energií z konvenčných zdrojov a v neposlednom rade súčasná celosvetová finančná kríza. Na druhej strane ako protiváha v poslednej dobe sa stále zvyšujúce ekologické povedomie a cítenie ľudí. Tento stav má za následok, že čoraz viac ľudí sa začína zaujímať o úsporu svojich financií prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energií. Medzi tieto zdroje patria aj slnečné kolektory.

Viac informácií

Prosvětlená a „zelená“ Nordica Ostrava

Technika 11/2009

Kancelářská budova Nordica Ostrava v centru Ostravy splnila parametry, které vyžaduje Evropská komise k udělení certifikátu GreenBuilding. GreenBuilding je dobrovolný program Evropské komise, který vznikl začátkem roku 2005 s cílem zlepšit využití potenciálních úspor energie v nerezidenčních budovách. Developeři (ale rovněž uživatelé), kteří se o toto ocenění uchází, musí u novostavby dosáhnout nejméně 25% úspory ve spotřebě energie oproti standardům platným v zemi, kde budova stojí. Skanska Property Czech Republic s.r.o. získala v říjnu letošního roku ocenění GreenBuilding jako první v České republice právě s budovou Nordica Ostrava, která je podle výpočtu provedeného pomocí NKN dokonce o 30% pod požadovanou hodnotou.

Viac informácií

Čistenie komunálnych vôd

Technika 11/2009

Jedným z vážnych problémov mies a obcí na Slovensku je čistenie komunálnych vôd. V súčasností viac ako 40 % obyvateľov Slovenska nemá zabezpečené čistenie odpadových vôd. Tento problém sa netýka len obyvateľstva, pretože odhadovaná produkcia priemyselných a poľnohospodárskych odpadových vôd je asi na úrovni 15 až 18 miliónov ekvivalentných obyvateľov (EO). Dôsledkom je znečistenie povrchových a podpovrchových vôd. V dôsledku používania tzv. netesných žúmp a starých septikov nie je možné na niektorých miestach Slovenska využívať spodnú vodu zo studní. Voda v týchto miestach je z hygienického hľadiska nevyhovujúca, kvôli vysokému obsahu fosforečnanov, dusičnanov, biologickému a bakteriálnemu znečisteniu.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky