Profil

Casopis Technika

Prináša v každom vydaní kvalitné a kvalifikované informácie o súčasných domácich a svetových trendoch v jednotlivých odboroch techniky. Zvláštny dôraz pritom kladie na výrobu a prax so zámerom podchytiť a zmapovať vývoj daného priemyselného odvetvia v aktuálnom čase.

Informuje o najnovších technických trendoch, inováciách, automatizácii, nových materiáloch, technológiách a ich aplikáciách do všetkých oblastí techniky, ako sú elektrotechnika, elektronika, automatizácia, energetika, strojárstvo, vodohospodárstvo, logistika, automobilizmus, chemický priemysel...

Cieľová skupina
Cieľovou skupinou TECHNIKY je vrcholový a stredný manažment firiem a organizácií s technickým zameraním (priemyselné firmy, výrobcovia energií, technológií, elektrotechnické firmy, spoločnosti zaoberajúce sa výpočtovou technikou, distribútori priemyselných produktov, logistické firmy...) odborníci z technickej praxe, zástupcovia akademickej obce z vedy, výskumu, školstva i študenti škôl s technickým zameraním.

Distribúcia
Cieľovej skupine je podriadená aj distribúcia časopisu, ktorá je v prevažnej miere adresná - priamo na stôl našim predplatiteľom, majiteľom a manažérom z priemyselných firiem podľa našej databázy a podľa adresárov firiem dodaných našimi klientmi. Okrem priameho zasielania je časopis distribuovaný na všetkých relevantných technicky zameraných veľtrhoch na Slovensku a v Čechách. Rovnako je časopis prostredníctvom distribučných firiem  umiestnený do vybraných stánkov.

Špecifikácia
Periodicita: dvojmesačník
Vyhotovenie: Obálka laminovaná lesklá 250 g, vnútro 115 g lesklá krieda, väzba V2

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky