Priemyselné utierky MEWA - ekologické a ekonomické

Spoločnosť MEWA je v radoch odbornej verejnosti známa ako vedúci európsky dodávateľ služieb v oblati prenájmu čistiacich textilných utierok, pracovného oblečenia rohoží na zachytávanie oleja a klasických priemyselných rohoží. Pod značkou „World Wide Work by MEWA" poskytuje aj ochranné pracovné pomôcky a výrobky pre bezpečnosť práce. Súčasťou poskytovaných služieb je preprava - odvoz a dovoz, čistenie, oprava a výmena všetkých prenajatých prenajatých odevov a pomôcok. Kvalitné služby využívajú renomované spoločnosti ako Siemens, AEG, Bayer, SKF a mnohé ďalšie

 

Začalo to dobrým nápadom
História spoločnosti MEWA siaha do roku 1908. V tom čase mal Hermann Gebauer, zakladateľ firmy dobrý nápad a dokázal ho úspešne zrealizovať. Vo svojom myslení bol o krok pred ostatnými, ktorí dovtedy používali na údržbu a čistenie strojov rozličné handry. Považoval za neekonomické, keď utierky po použití jednoducho putovali do odpadových košov. Podľa neho sa mali vyprať a opätovne zhodnotiť. Zrodila sa tak myšlienka prvej organizácie poskytujúcej kompletné služby „tkanie pranie a výmenu", ktorá viedla k založeniu Mechanickej tkáčovne Altstadt, skrátene: MEWA. Onedlho získal prvých odberateľov a cesta na trhy bola vydláždená. Dnes je spoločnosť MEWA nielen popredným poskytovateľom služieb v oblasti textilného manažmentu, ale zároveň aj nositeľom renomovaného ocenenia „Značka storočia".


MEWA pre českých a slovenských klientov
V súčasnosti ponúka spoločnosť MEWA svojím odberateľom z oblasti priemyslu, remesiel a obchodu v 19 európskych krajinách prevádzkové textílie s kompletnými službami. Množstvo spokojných zákazníkov má MEWA aj v Českej republike a na Slovensku. Starostlivosť o zákazníka začína už pri pri výbere a poradenstve pri výbere služieb a produktov. Ulrich Schmidt, manažér pre techniku a výrobu spoločnosti MEWA vysvetľuje: „Radíme našim odberateľom, ktoré textílie sú pre nich najvhodnejšie, poskytujeme im základné vybavenie a zabezpečujeme čistotu a údržbu utierok, rohoží a odevov. Naša prevádzka v rakúskom Swechate poskytuje služby až 9 600 zákazníkom, ku ktorým patria aj slovenskí a českí klienti. Dodávame im čistiace utierky, rohože na zachytávanie oleja a pracovné odevy, odvážame znečistené textílie, perieme ich a znovu ich dodávame vyčistené odberateľovi."

 

Ekonomické a ekologické
Služby poskytované spoločnoťou MEWA predstavujú ekologickú alternatívu systému viacnásobného použitia v porovnaní s jednorazovými utierkami. „Naše čistiace utierky sa v závislosti od použitia dajú až 50-krát vyprať a znovu použiť. Čistiace utierky z papiera končia naproti tomu po jednorazovom použití v odpade," uvádza Ulrich Schmidt a dodáva: „Šetrenie zdrojov je súčasťou systému environmentálneho manažérstva spoločnosti.
Napríklad systém opätovného využitia vyvinutý špeciálne pre vodu na oplachovanie a pranie filtruje vodu z hlavného prania, ktoré sa ešte dá zužitkovať. Po opätovnej úprave sa dá následne použiť na ďalšie pracie cykly. Vďaka tomu znižujeme spotrebu vody oproti tradičným metódam až o 50 %. Pri úprave odpadovej vody dosahujeme úroveň čistoty 99,8 %. Pri chemicko-fyzikálnej predbežnej úprave odpadovej vody sa z vody oddelia nečistoty a škodlivé látky. V rámci biologického štádia čistenia ich rozložia baktérie."


Dokonalé využitie všetkých zdrojov
Olej z vypraných čistiacich utierok spoločnosť MEWA dokáže opätovne zužitkovať, čím pokryje až 80 % potreby energie na sušiace a pracie linky pri spracovaní čistiacich utierok. Parné kotolne, ktoré sú na to potrebné, sú kvôli ochrane životného prostredia vybavené vysokoteplotnými spaľovacími komorami a práčkami spalín. Odpadový vzduch sa odvádza až po dôkladnom čistení. Vďaka týmto opatreniam ušetrí spoločnosť MEWA ročne približne 7 miliónov litrov vykurovacieho oleja. Ako uviedol Ulrich Schmidt , v prevádze spoločnosti MEWA vo Schwechate sa neustále zaoberajú možnosťami dosiahnutia čo najlepšieho výsledku s väčším šetrením zdrojov, t. j. s využitím čoraz menšieho množstva energie, vody a pracích prostriedkov."


Recyklácia surovín v prípade čistiacich utierok
Trvalo udržateľné a uvedomelé hospodárenie sa však v spoločnosti MEWA začína už pri výrobe produktov. „Naše utierky sú približne na 50 % zložené z recyklovaných vlákien", informuje Ulrich Schmidt. Dokonca aj bavlnené útkové slučky, ktoré vznikajú pri tkaní utierok, sa opätovne zužitkujú. Po zozbieraní sa spracujú na izolačný materiál, ktorý sa používa napr. pri výrobe automobilov. Služby podniku sú koniec koncov sami o sebe každodenným praktizovaním ochrany životného prostredia, pretože utierky MEWA sa dajú až 50x vyprať a znovu použiť. Papierové utierky a textilné handry končia naproti tomu po jednorazovom použití v odpade. „Keby nebolo systému utierok MEWA a používali by sa len jednorazové materiály, vznikalo by omnoho viac nebezpečného odpadu".


Referencie
MEWA zásobuje zo 42 prevádzok podniky po celej Európe pracovnými a ochrannými odevmi, čistiacimi utierkami, rohožami na zachytávanie oleja a klasickými rohožami, ako pod značkou „World Wide Work by MEWA" aj ochranné pracovné pomôcky a výrobky pre bezpečnosť práce. Zhruba 4 700 zamestnancov má na starosti viac než 170.000 zákazníkov z oblasti priemyslu, obchodu, remesiel a gastronómie. Spoločnosť MEWA, ktorá bola založená v roku 1908, je dnes vedúcou spoločnosťou v oblasti textilného manažmentu a v roku 2011 ju porota pod vedením berlínskeho profesora ekonomiky Bernda Venohra prijala do radov nemeckých firiem s vedúcim postavením na svetovom trhu. V roku 2013 získala spoločnosť MEWA znovu ocenenie vydavateľstva Deutsche Standards „Značka storočia" a bola zapísaná do kompendia „Značky storočia - majáky na mori značiek".

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 8 =
Odoslanie formulára

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky