Priemyselná ekológia

Prvá  < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > 

Čistenie komunálnych vôd

Technika 11/2009

Jedným z vážnych problémov mies a obcí na Slovensku je čistenie komunálnych vôd. V súčasností viac ako 40 % obyvateľov Slovenska nemá zabezpečené čistenie odpadových vôd. Tento problém sa netýka len obyvateľstva, pretože odhadovaná produkcia priemyselných a poľnohospodárskych odpadových vôd je asi na úrovni 15 až 18 miliónov ekvivalentných obyvateľov (EO). Dôsledkom je znečistenie povrchových a podpovrchových vôd. V dôsledku používania tzv. netesných žúmp a starých septikov nie je možné na niektorých miestach Slovenska využívať spodnú vodu zo studní. Voda v týchto miestach je z hygienického hľadiska nevyhovujúca, kvôli vysokému obsahu fosforečnanov, dusičnanov, biologickému a bakteriálnemu znečisteniu.

Viac informácií

Kompaktné elektrolytické úpravne teplej vody

Technika 11/2009

Teplá voda mi tečie špinavá alebo skoro netečie... Čo mám urobiť, aby sa kvalita dodávky zlepšila? Toto je častá otázka, s ktorou sa stretávajú dodávatelia tepla a teplej vody odberateľom hlavne v bytovo-komunálnej sfére. A práve tento problém je možné efektívne vyriešiť použitím kompaktnej elektrolytickej úpravne vody.

Viac informácií

Energetický manažment metódou monitoring & targeting v praxi

Technika 11/2009

Monitoring a Targeting (M&T) je nástroj na znižovanie energetických nákladov prostredníctvom zlepšenia energetickej efektívnosti a kontroly energetického manažmentu. Okrem energetických úspor M&T môže priniesť mnoho ďalších výhod, napr.: zvýšenie efektívnosti zdrojov, lepší prístup k životnému prostrediu, zlepšenie výrobného rozpočtu a tiež podporu aktivít environmentálneho manažmentu.

Viac informácií

Je možné šroubovat „ekologicky“?

Technika 09/2008

Celosvětový trend produkovat výrobky s ohledem na životní prostředí, omezovat energii v globálním měřítku, snižovat průmyslové odpady, zajistit prevenci znečišťování životního prostředí a v neposlední řadě i bezpečné pracovní podmínky nutí konstruktéry vyvíjet nové výrobky splňující výše uvedené podmínky.

Viac informácií

Cortec hrá na dve strany - a to je dobre

Technika 09/2008

Názory na niektoré veci sa u mnohých ľudí líšia, ale v jednom sme takmer rovnakí. Nepáči sa nám, ak niekto niečo deklaruje a niečo iné robí. V lacných špionážnych románoch vždy ako prvý zomrie dvojaký agent. Komu sa páči žena, ktorá sa nevie rozhodnúť medzi manželom a milencom? A už vôbec nikto nemá rád hráčov tímu, ktorí prehrajú zápas v záujme súpera. Ako je teda možné, že firma Cortec Corporation robí niečo veľmi podobné a všetci ju preto majú radi? Jednoducho!

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky