Priemyselná ekológia

Prvá  < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > 

Zelené aktivity

Technika 7-8/2009

Ešte pred začatím „Green and Beyond" summitu predstavila spoločnosť IBM (NYSE: IBM) nové výpočtové systémy, výskumné iniciatívy, klientské riešenia a partnerstvá zamerané na pokrytie vzrastajúceho dopytu firiem a štátnych inštitúcií po celom svete po znížení spotreby a nákladov na energie formou optimalizácie vlastných systémov a zdrojov, pri súčasnom zvýšení firemnej a spoločenskej zodpovednosti.

Viac informácií

Európska kampaň „Zdravé pracoviská v praxi“

Technika 6/2009

O tom, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) sa môže stať základným kameňom úspešného fungovania a napredovania výrobnej prevádzky, sa mali možnosť presvedčiť pozvaní novinári na prezentácii, ktorá sa konala pri príležitosti kampane „Zdravé pracoviská v praxi", na pôde spoločnosti SLOVALCO, a. s. v Žiari nad Hronom.

Viac informácií

Ekonomičtější, ekologičtější, spolehlivější…

Technika 1-2/2009

Nová řada generátorů HERON spalujících LPG (propan-butan) a zemní plyn vychází vstříc potřebám a požadavkům zákazníků, kteří preferují všestranně šetrnější techniku.

Viac informácií

Peletovací lisy na dřevo a biomasu

Technika 1-2/2009

Společnost Pest Control Corporation se věnuje dovozu a zastoupení čínských společností na našem trhu a ve střední Evropě. Od listopadu loňského stroje dováží lisy na výrobu peletek z různých materiálů, které jsou vhodné jako velmi levné palivo pro kamna a kotle na tuhá paliva.
O tyto stroje na výrobu pelet je velký zájem, neboť je možné zpracovávat širokou škálu materiálů. Společnost se zabývá nejen dovozem a prodejem strojů, ale zároveň prodejem náhradních dílů a kompletním poradenským servisem.

Viac informácií

Vytápění skoro zadarmo?

Technika 1-2/2009

Návštěvníci letošního veletrhu INFOTERMA v Ostravě přistupovali k vystavovanému a poněkud robustnímu kotli na spalování slaměných balíků s úsměvem na tváři. Jakmile se dozvěděli o extrémně nízkých nákladech na vytápění touto technologií, úsměv se rázem změnil na výraz překvapení a respektu.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky