Priemyselná ekológia

Prvá  < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > 

Alternativní energie trochu jinak

Technika 9/2009

Téma je to žhavé a ne vždy chápané v širších souvislostech, jak by si zasloužilo. Zkusme se postupně, v několika zamyšleních, podívat na současné možnosti v nejčastějších formách alternativní energie.

Viac informácií

Čistá práca – niekoľko tipov pre modernú lakovňu

Technika 9/2009

Tak ako v každej oblasti, i v autolakovniach prebiehe neustály vývoj a modernizácia. Nie je to tak dávno, kedy väčšina lakovní prechádzala z klasického riedidlového systému farieb na vodou riediteľné. Tento krok znamenal veľkú zmenu, napriek tomu sa pozrieme na ďalšiu možnosť zlepšenia procesu lakovania. Sprievodcom bude Roman Garaj zo spoločnosti Kimberly-Clark Professional.

Viac informácií

Bezpečno, čisto, upravene...

Technika 9/2009

Hovorí sa, že pri príchode zákazníka máte asi dve minúty na to, aby ste si urobili prvý dojem. Odborne zdatný a ústretový tím pracovníkov je základným pilierom vášho úspechu, ale... Uvedomujete si, že kroky mnohých vašich zákazníkov vedú od vstupných dverí na celkom iné miesta ako je priehradka predaja? Pozrite sa na autoopravárenskú prevádzku z inej perspektívy. Sprievodcom bude Roman Garaj zo spoločnosti Kimberly-Clark Professional.

Viac informácií

Ako hospodáriť s dažďovou vodou

Technika 7-8/2009

Jedným z aktuálnych problémov dneška v hospodárení s dažďovou vodou je odvodnenie spevnených plôch. Súčasné tempo zväčšovania spevnených povrchov na úkor zelených plôch má nepriamy, no negatívny vplyv na dimenzovanie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, čo zvyšuje ekonomické nároky týchto stavieb. Existujúce združené alebo delené stokové siete sú pri tom natoľko saturované, že vodárenské spoločnosti si už nemôžu dovoliť ich ďalšie zaťaženie.

Viac informácií

Fyzikálna úprava vody v priemyselných prevádzkach a v domácnostiach

Technika 7-8/2009

Opatrenia na zníženie tvorby zárodkov CaCO3

Z hľadiska environmentálneho prístupu je preferovaná najmä fyzikálna metóda úpravy vody. Je to podmienené oveľa menšími prevádzkovými nákladmi v porovnaní ako sú pri chemických metódach. Jedným z dôvodov voľby aplikácie fyzikálnej metódy úpravy vody je tvorba uhličitanu vápenatého, CaCO3.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky