Priemyselná ekológia

Prvá  < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > 

Pomôže znečištený vzduch ochladiť Zem?

Technika 12/2009

V moriach, najmä južných a rovnako aj vo východnom Pacifiku, je dôležitým faktorom pre rast planktónu železo. V tomto smere by mohol byť prínosom smog. Hrá totiž dôležitú úlohu hu pri formovaní prachových nanoštruktúr a zvyšuje reaktívnosť železa prítomného v mrakoch. Dostatok železa by mal pozitívny vplyv na rast morských siníc, ktoré následne z atmosféry odčerpávajú oxid uhličitý - skleníkový plyn.

Viac informácií

Slnečná energetika potrebuje geoinformačné technológie

Technika 11/2009

Slnečné žiarenie, dopadajúce na zemský povrch, je oddávna predmetom záujmu človeka. Energetické využitie slnka napr. na ohrev vody pozná ľudstvo od nepamäti, avšak až donedávna nám pre praktický život postačovalo pomerne obmedzené poznanie. S razantným rozvojom technológií vyrábajúcich elektrinu zo slnečného žiarenia sa naň začalo pozerať ako na palivo, ktoré zásadne určuje výkon elektrární, a teda dodávku elektrického prúdu.

Viac informácií

Biologicky odbúrateľný plast pre špeciálne obaly

Technika 12/2009

Biologicky odbúrateľný plast pod názvom Ecovio® FS je optimalizovaný pre dve špeciálne aplikácie: povrchovú úpravu papiera a výrobu tzv. zmrštiteľných fólií, ktoré sa používajú na jednoduché ovinutie balených tovarov. Nové typy majú názov Ecovio FS Paper a Ecovio FS Shrink Film.

Viac informácií

Ropu budú vyrábať riasy

Technika 11/2009

Nie je žiadnou novou informáciou, že zásoby ropy sú obmedzené a podľa odhadov by sme mali ich nedostatok výrazne pocítiť zhruba za 30 až 40 rokov.

Viac informácií

Plastové desky - osvědčené materiály s ekologickými přísadami

Technika 9/2009

Výrobní podnik MEPLA byl v České republice založen v roce 1994. Vlastní výroba usnadňuje zajištění kvality a k tomu zároveň nabízí vysokou flexibilitu, čím je podnik schopen rychleji zajistit potřeby stále vzrůstajícího okruhu zákazníků.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky