Priemyselná ekológia

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  Posledná

Využitie poľnohospodárskej biomasy na výrobu tepla, technologické linky na spaľovanie biomasy

Technika 1-2/2010

Spaľovaním biomasy rastlinného pôvodu (fytomasy) nenarastajú emisie oxidu uhličitého, nakoľko rovnaké množstvo oxidu uvoľneného spaľovaním sa spotrebováva z atmosféry pri fotosyntetických procesoch tvorby rastlinnej biomasy. Z hľadiska tvorby skleníkových plynov sa preto biomasa označuje ako neutrálny zdroj.

Viac informácií

Prepojenie niekoľkých zdrojov energie a ich inteligentné riadenie

Technika 1-2/2010

Sympatik® AquaStorage je systém, ktorý umožní prepojenie niekoľkých zdrojov energie a ich inteligentné riadenie. Jednoznačnou prioritou je využívanie alternatívnych zdrojov.

Viac informácií

Slnečné žiarenie – zdroj energie na vykurovanie

Technika 1-2/2010

Ak sa aj uplatnia všetky zásady energeticky úspornej výstavby, najdôležitejšou časťou domu zostáva systém na získavanie tepelnej pohody - či v lete alebo v zime. Podstatný vplyv na určenie najvýhodnejšieho spôsobu vykurovania majú okrem rozmerov budovy a orientácie vzhľadom na svetové strany tiež technológia výstavby, kvalita izolácie strechy a obvodového plášťa ako aj tepelný odpor otvorov. Pri voľbe systému získavania tepla a prípravy teplej úžitkovej vody pre nízkoenergetické a pasívne domy teda vychádzame z nízkej hodnoty celkových strát objektu.

Viac informácií

Rady záujemcom o solárnu techniku

Technika 1-2/2010

Neustály rast cien energie z konvenčných zdrojov i pozvoľné zlepšovanie ekologického cítenia ľudí vedie k zvýšenému záujmu o nezávislé ekologické zdroje energie, medzi ktoré patria aj slnečné kolektory. Ako vždy, keď začína byť nejaký tovar obchodne zaujímavý, objavujú sa okrem serióznych ponúk aj snahy o čo najrýchlejšie zbohatnutie.

Viac informácií

Energie Slunce - sluneční teplo, ohřev vody a vzduchu

Technika 1-2/2010

Veškerá spotřeba primárních zdrojů v ČR odpovídá sluneční energii, která za rok dopadne na pouhých 350 km2 (asi 4 % rozlohy ČR). To je asi desetina plochy, na které dnes pěstujeme řepku, nebo která byla v šedesátých letech osázena brambory. Sluneční energie je tedy více než dost.

Viac informácií

Späť

Priemyselné utierky

MEWA - priemyselne_utierky